Нормативно-правові основи забезпечення безпеки життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва

Розвиток сучасного суспільства повинен супроводжуватися створенням безпечних умов діяльності людини. У демократичному суспільстві цей процес базується на законодавчих актах різного юридичного масштабу, а саме: Конституцією, законами, державними підзаконними актами, відомчими нормативними актами, нормативними актами місцевих органів влади і нормативними актами, які регулюють відносини людини і виробничого середовища у повсякденних умовах виробництва.

Ієрархічна структура побудови чинного законодавства України з безпеки життєдіяльності наведена на рис. 5.4.

Основу законодавства щодо безпеки життєдіяльності складають Закони України "Про основи національної безпеки України", "Про охорону здоров’я", "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про правові засади цивільного захисту", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про цивільну оборону України", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про пожежну безпеку", "Про охорону навколишнього середовища", "Про об’єкти підвищеної небезпеки" тощо.

До підзаконних актів відносяться нормативно-правові акти державних органів України. Це постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища: "Про затвердження порядку визначення плати і сплачення платежів за забруднення навколишнього природного середовища" (1992 р.), "Про затвердження Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища" (1998 р.), "Про комплексну програму поводження з радіоактивними відходами" (1999 р.), "Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію" (2004 р.), "Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації" (2003 р.), "Про затвердження Положення про державну екологічну інспекцію" (2001 р.), "Про порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря" (2004 р.) тощо.

 

 


Рис. 5.4 – Система законодавчого забезпечення безпеки життєдіяльності.

 

До нормативних актів, які регулюють відносини людини і виробничого середовища у повсякденних умовах виробництва, відносяться документи, наявність яких на виробництві визначена Наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.1993, № 132 щодо "Порядку опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що чинні на підприємстві", НПАОП 0.00-6.03-93, а саме:

1. Положення про систему управління охороною праці підприємства;

2. Положення про відділ охорони праці підприємства;

3. Положення про комісію з питань охорони праці підприємства;

4. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємства з питань охорони праці;

5. Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму;

6. Загальнооб’єктові та об’єктові інструкції про заходи пожежної безпеки;

7. Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відпо­відності до нормативних актів про охорону праці;

8. Положення про організацію попереднього та періодичних медичних оглядів працівників підприємства;

9. Положення про роботу уповноважених трудових колективів підрозділів;

10. Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;

11. Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

12. Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;

13. Наказ про організацію безкоштовної видачі працівникам підприємства певних категорій лікувально-профілактичного харчування;

14. Наказ про організацію безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам підприємства, що працюють у шкідливих умовах;

15. Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди­відуального захисту;

16. Порядок реєстрації та обліку нормативних актів;

17. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, тощо.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1409; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.