Визначення типу потрібної інформації та джерел її отримання

Ціль МД Необхідна інформація Джерела отримання інформації
проаналізувати кон’юнктуру конкретного товарного ринку І. Пропозиція товарів: – обсяг, структура, динаміка; – виробничий та сировинний потенціал; – еластичність пропозицій. спеціалісти підпприємства, постачальники
ІІ. Попит: – міра задоволення, вектор зміни; – місткість ринку; – еластичність. споживачі, спеціалісти підприємства, продавці
ІІІ. Пропорційність ринку: – співвідношення попиту та пропозиції; – співвідношення ринків засобів виробництва, предметів споживання і послуг; – товарна структура товарообороту; – частки ринку; – структура продавців за формами власності; – структура покупців; – регіональна структура ринку. спеціалізовані маркетингові фірми, спеціалісти підприємства, наукові установи
ІV. Тенденції розвитку ринку: – тенденції обсягів продажу, – тенденції зміни цін, – тенденції зміни товарних запасів, – тенденції надходження інвестицій споживачі, державний комітет статистики, маркет. фірми
V. Коливання, стійкість та циклічність ринку спеціалісти підприємства
VI. Регіональні відмінності стану й розвитку ринку
VII. Ділова активність ринку: – портфель замовлень (стан, динаміка); – кількість, розмір, частота, динаміка угод; – міра завантаженості потужностей. спеціалісти підприємства, особисті зв’язки
VIII. Ризики: – інвестиційні; – прийняття маркетингових рішень; – випадкові ринкові коливання наукові установи, спец. фірми
IX. Масштаб ринку, рівень його монополізації та стан конкуренції: – кількість і характеристики продавців; – рівень приватизації; – розподіл ринку; – доля малого та середнього бізнесу на ринку державний комітет статистики, спеціалісти підприємства

Продовження табл.

 

Ціль МД Необхідна інформація Джерела отримання інформації
прогнозування розвитку кон’юнктури товарного ринку І. Прогноз пропозиції товарів (у цілому, а також по окремих товарах, продавцях, регіонах) див. вище + незалежні експерти
ІІ. Прогноз попиту (у цілому, а також по окремих товарах, продавцях, регіонах)
ІІІ. Прогноз пропорційності ринку
ІV. Прогноз тенденцій розвитку ринку
V. Прогноз коливання, стійкості та циклічності ринку
VI. Прогноз регіональних відмінностей стану й розвитку ринку
VII. Прогноз ділової активності ринку
VIII. Прогноз ризиків
IX. Прогноз масштабу ринку, рівня його монополізації та стану конкуренції

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1794; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.