Визначення типу потрібної інформації та джерел її отримання

 

Таблиця 8.1 – Необхідні дані для прогнозних досліджень збуту продукції

Ціль МД Необхідна інформація Джерела отримання інформації
Визначення обсягів збуту продукції у майбутньому періоді – банк даних стосовно обсягів продажів продукції за попередній період; – причини коливання обсягів збуту продукції у минулому (систематичний або випадковий характер); – існуюча система каналів збуту продукції; – перспективи розвитку ринку на період прогнозування; – задоволеність споживачів параметрами продукції; – види реклами, які використовуються для стимулювання збуту продукції; – привабливість упаковки та маркування продукції. – випереджаючі індикатори: § середня тривалість робочого часу промислових робітників; § обсяги замовлень товаровиробникам; § контракти на виробництво комерційних та виробничих споруд; § контракти і замовлення на обладнання; § обсяги затверджених капіталовкладень; § зміни у вартості торгово-промислових підприємств; § прибутки підприємств; § індекс курсу акцій; § зміни у вартості товарно-матеріальних запасів; – цінові індикатори: § процент безробітних; § показник потреб у робочій силі; § індекс обсягу промислового виробництва; § валовий національний продукт; § особисті доходи громадян; § обсяги продажу роздрібної торгівлі; § індекс оптових цін; – індикатори наслідків: § витрати підприємств на нове обладнання; § балансова вартість запасів; § заборгованість споживачів; § індекс затрат на робочу силу з розрахунку на одиницю продукції.   спеціалісти відділів маркетингу та збуту, споживацькі панелі, торгові панелі, статистичні дані

Продовження табл. 8.1

Ціль МД Необхідна інформація Джерела отримання інформації
Обґрунтування існуючих тенденцій у збуті продукції – основні фактори, які впливають на збут окремого виду продукції; – причинно-наслідковий зв’язок між факторами; – ризики, які супроводжують збут продукції; – ступінь впливу факторів, на які можна вливати (витрати на проведення маркетингових досліжень, рекламні носії, посередники тощо); – ступінь впливу факторів, на які неможливо впливати (рівень інфляції, рівень життя споживачів продукції, нормативні акти). споживацькі та торгові панелі, співробітники відділів маркетингу та збуту, спеціалізовані періодичні видання
Дослідження впливу окремих факторів на обсяги збуту продукції – динаміка змін фактора, який досліджується; – причини коливань значень фактора; – характер залежності обсягу збуту від значення фактору.     споживацькі та торгові панелі, співробітники відділів маркетингу та збуту
Визначення потенційного попиту на продукцію підприємства – профіль споживачів цільового сегменту ринку; – місткість цільового сегменту ринку; – кількість запитів щодо продукції підприємства протягом досліджуваного періоду; – обсяги збуту продукції підприємства протягом досліджуваного періоду. споживацькі та торгові панелі, співробітники відділів маркетингу та збуту

 

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1423; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.