Визначення типу потрібної інформації та джерел її отримання

 

Тип потрібної інформації та джерела її отримання будуть безпосередньо залежати від цілей МД. В табл. 5.1 наведено основні вихідні дані для проведення МД місткості ринку та його сегментування.

 

Таблиця 5.1 – Тип необхідної інформації та джерела її отримання

 

Ціль МД Необхідна інформація Джерела отримання інформації
Визначити реальну місткість ринку – тип ринку; – обсяг продажів товарів у заданий проміжок часу; – обсяги виробництва товару в країні; – залишки товарних запасів на складах підприємств-виробників; – обсяг експорту товарів; – обсяг імпорту товарів; – зміна запасів товару; – обсяг непрямого експорту; – обсяг непрямого імпорту; – залишки продукції на складах магазинів, що входять до складу панелі; – кількість магазинів, що входять до панелі; – обсяг первинних продажів продукції; – обсяг повторних продажів продукції; – обсяг додаткових продажів продукції. спеціалісти відділів маркетингу, збуту, матеріально-технічного забезпечення, магазини, які реалізують продукцію, дані Держкомстату України, періодичні видання
Визначити потенційну місткість ринку – тип ринку; – максимально можливий обсяг продажів товарів у заданий проміжок часу; – кількість споживачів продукції; – середня кількість закупівель продукції одним споживачем; – ціна продукції; – частка наявного доходу регіону в наявному доході національного ринку; – частка роздрібного товарообігу регіону в роздрібному товарообігу національного ринку; – частка населення регіону в населенні країни; – норми споживання певного виду продукції 1 людиною; – загальна чисельність населення спеціалісти відділів маркетингу, збуту, матеріально-технічного забезпечення, магазини, які реалізують продукцію, дані Держкомстату України, періодичні видання

 

Продовження табл. 5.1

 

Ціль МД Необхідна інформація Джерела отримання інформації
Провести сегментацію ринку, виходячи з характеристик споживачів; Сегментування споживчих ринків – географічні ознаки: країна, регіон, населений пункт (тип, чисельність населення), клімат, густота населення; – демографічні ознаки: вік, стать, родинний стан, кількість членів сім’ї, освіта, релігія, раса, національність; – психографічні фактори: спосіб життя (консерватори, життєлюби, естети), стиль життя (молодіжний, спортивний, елітарний, богемний, діловий), особистість (обов’язкова, суспільна, авторитарна, честолюбна); – соціально-економічні ознаки: вид занять (спеціалісти, техніки, менеджери, клерки, торгові агенти тощо), доходи, житлові умови, структура витрат, форми заощаджень, соціальний клас; – культурні фактори: звичка читати, спосіб проведення вільного часу, традиції, цінності; – параметри поведінки: причини купівлі, статус користувача (не був користувачем, користувався у минулому, потенційний користувач, регулярний користувач), частота користування продукцією, пошук переваг (ціна, якість обслуговування), міра випадковості купівлі, міра лояльності, міра потреби у продукції, готовність до купівлі, емоційне ставлення до продукту, міра обізнаності споживача. Сегментування ринку продукції виробничо-технічного призначення : – демографічні: галузь промисловості, розмір підприємства, місцезнаходження; – операційні змінні: технологія, статус споживача (висока, помірна чи низька активність споживача), можливості споживачів (обсяги споживання); – практика закупівель: організація постачання, профіль підприємства (промислове, фінансове тощо), структура існуючих відносин (постійні чи перспективні споживачі), політика закупівель (лізинг, контракт на обслуговування, комплектні поставки), критерій закупівель (якість, ціна обслуговування); – ситуаційні ознаки: терміновість, область використання продукції, розмір замовлення; – особисті характеристики споживачів: подібність продавця і покупця, ставлення до ризику, лояльність (відданість), імідж, форма власності, фінансовий стан, характер діяльності (імпорт чи експорт, добуваюче чи переробне підприємство і т. д.). споживачі продукції, спеціалісти відділів збуту, маркетингу, продавці торгівельних мереж, посередники
Провести сегментацію ринку на основі характерних особливостей продукції – функціональне призначення продукції; – основні параметри продукції; – популярність продукції; – технічна складність продукції   споживачі, співробітники відділу збуту, конструкторських бюро, супроводжуюча документація
Провести сегментацію ринку на основі комбінованого підходу – параметри кластерізації (дивись попередні два пункти таблиці) спеціалісти відділів маркетингу і збуту

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1473; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.