Точкова та дугова еластичність попиту

Розглянуті вище види еластичності визначалися за величиною точкової еластичності, яка вимірюється у певній точці кривої попиту або пропозиції. Вона є постійною величиною всюди вздовж кривої попиту і пропозиції. Точкова еластичність є точним показником чутливості попиту чи пропозиції щодо зміни іншої змінної: вона відображає реакцію попиту чи пропозиції навіть на зовсім незначну зміну іншого чинника.

Однак іноді виникає потреба її визначення на певному відрізку, який відповідає переходові одного стану в інший. Тоді треба скористатися дуговою еластичністю, яка показує приблизний ступінь реакції попиту чи пропозиції на зміни ціни, доходу та інших чинників.

Дугова еластичність визначається як середня еластичність, або еластичність посередині хорди, що з’єднує дві точки. Для обчислень використовуються середні для дуги значення ціни і величини попиту чи пропозиції.

Коефіцієнт дугової еластичності обчислюється так:

Едуг = (3.5)

де , - відповідно середні значення двох цін та двох обсягів.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3807; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.