Еластичність попиту за доходом

Визначення реакції величини попиту на зміни ціни є найбільш загальним застосуванням поняття еластичності, але не єдиним. Еластичність може бути використана для відображення реакції попиту на будь-яку змінну. Однією з них є дохід споживачів.

Еластичність попиту за доходомхарактеризує ступінь зміни величини попиту на товар у відповідь на зміни в розмірі доходів споживачів

Еластичність попиту за доходом можлива у таких формах:

1. Позитивна, при якій обсяг попиту збільшується із зростанням доходу. Коефіцієнт еластичності додатній. Ця форма стосується нормальних товарів, зокрема, предметів розкоші;

2. Негативна, при якій обсяг попиту скорочується із зростанням доходу. Вона відображає обернений зв’язок між доходом та обсягом покупок. Коефіцієнт еластичності при цьому від’ємний. Ця форма еластичності поширюється на товари нижчої споживчої цінності;

3. Нульова, коли обсяг попиту не реагує на зміни доходу. Вона властива товарам, споживання яких нечутливе до доходів. Це – товари першої необхідності.

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом є відношенням відносної зміни обсягу попиту на благо до відносної зміни доходу споживачів і розраховується за формулою:

= , (3.3)

де І – доходи споживача.

Еластичність попиту за доходом залежить від таких чинників:

· Від значимості того чи іншого блага для бюджету сім’ї;

· Чи є благо предметом розкоші, чи першої необхідності;

· Від консервативності попиту.

 

3.5. Перехресна еластичність попиту

Відповіддю на питання про те, як впливає на споживання продуктів зміна ціни взаємозв’язаних з ними товарів є концепція перехресної еластичності попитуза ціною. Вона показує ступінь зміни величини попиту на товар Х при зміні ціни на товар У.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною є показником, який відображає відношення процентної зміни в обсязі попиту блага Х до процентної зміни ціни блага У:

Exy = (3.4)

Значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту за ціною може змінюватися в межах від плюс нескінченності до мінус нескінченності.

Розрізняють три формиперехресної еластичності попиту за ціною :

1. Позитивна. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною є додатнім, то товари є взаємозамінними.

2. Негативна. Від’ємне значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту означає, що товари взаємодоповнюють один одного.

3. Нульова. Нульове або близьке до нього значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту свідчить про те, що два товари не пов’язані між собою і є незалежними.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 4868; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.