Еластичність попиту за ціною

За законом попиту величина попиту змінюється обернено пропорційно до зміни ціни. Але часто потрібно знати, як саме зміниться попит залежно від зміни ціни.

Цінова еластичність попитупоказує, на скільки відсотків змінюється величина попиту на певний товар із зміною його ціни на один відсоток. Вона характеризує замінність одного товару іншими у споживанні. Отже, еластичність попиту за ціною являє собою величину, яку використовують для вимірювання чутливості обсягу попиту до зміни ціни товару за умови, що решту чинників, які впливають на попит, незмінні.

Існують такі форми еластичності попиту за ціною:

1. Еластичний попит (Ed > 0) – це ситуація, коли величина попиту змінюється на більший відсоток, ніж ціна;

2. Нееластичний попит (Ed < 0) означає, що процентна зміна величини попиту є меншою, ніж аналогічна зміна ціни;

3. Одинична еластичність (Ed = 1) виникає тоді, коли величина попиту і ціна змінюються на однаковий відсоток.

Екстремальні форми:

4. Абсолютна еластичність (Ed = ) існує тоді, коли щонайменші зміни ціни спричиняють невизначено великі зміни у величині попиту;

5. Абсолютна нееластичність (Ed = 0) – це ситуація, коли величина попиту зовсім не реагує на будь-які зміни ціни.

 

Числове значення коефіцієнта еластичності попиту за ціною можна визначити за формулою:

, тобто Ed = = , (3.1)

де Qd – величина попиту;

P - ціна товару.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту завжди має від’ємне значення, оскільки ціна та величина попиту перебувають в оберненій залежності. Для аналізу до уваги береться лише абсолютне значення показника.

Узагальнення стосовно того, що робить попит на деякі види товарів відносно еластичним, а на інші відносно нееластичним, дає можливість підсумувати, що еластичність попиту за ціною залежить від таких чинників:

· Замінюваність товарів. Загалом чим більше є замінників певного товару, тим більш еластичний попит на нього;

· Наявність товарів-комплементів: якщо якийсь товар є менш істотним комплементом важливого товару, попит на нього переважно нееластичний;

· Час. Загалом попит на товар більш еластичний у тривалішому періоді;

· Значимість товару для споживача. Попит на товари щоденного вжитку, як правило, є нееластичним, на відміну від попиту на предмети розкоші;

· Економічна вага товару у бюджеті споживача. За інших рівних умов, чим більшу частку бюджету споживача становитиме ціна товару, тим вищою буде еластичність попиту на нього.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1362; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.