Захист прав споживачів у сфері дрібно роздрібної та комісійної торгівлі

Намети, кіоски, що займають окремі приміщення, але не мають торговельного залу є суб'єктами дрібнороздрібної торгівлі.

Порядок роботи таких суб'єктів торговельної діяльності і особливості захисту прав споживачів передбачені Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі від 08.07.96 р. № 369. Даними Правилами передбачений також перелік товарів, заборонених до продажу (п. 8 даних правил). Правила містять більш суворі вимоги стосовно працівників торгівлі й обслуговування споживачів.

1. Усі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі при оформленні на роботу проходять інструктаж з охорони праці протипожежної безпеки, санітарного мінімуму; дотримання вимог нормативних документів і правил з торговельного обслуговування. Суб'єкт господарювання відповідає за дотримання усіх вищезазначених правил своїми працівниками. Вони систематично проходять обов'язковий медичний огляд, результати якого за носяться в їхні особисті медичні книжки, в окремих випадках вони не допускаються до роботи.

2. На видному місці для споживача і контролюючих органів розміщаються відомості про суб'єкта господарювання, свідчення, адреса, телефон і т. д., якщо продавець є суб'єктом підприємницької діяльності, то також розміщаються відомості про нього.

3. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати всю необхідну документацію на продукцію, для надання споживачеві повної і достовірної інформації про товари і їхні властивості, а також документи, що підтверджують належну якість товарів (сертифікати і т. п.).

4. Забороняється прийом і продаж товарів, що надійшли без супровідних документів, зокрема без сертифіката відповідності. Виставлені до продажу товари повинні мати ярлики цін.

Продавець зобов'язаний забезпечити наявність правильно оформлених цінників товару, і за вимогою покупця надати йому повну інформацію про виготовлювача, основні споживчі якості і безпеку товару, його ціну, забезпечити належний рівень обслуговування.

Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, комплектності, міри, ваги і ціни, демонстрування безпечного і правильного використання. При продажі непродовольчих товарів для особистого користування (одяг, взуття і т. п.) повинні бути створені умови для їхнього приміряння, а складно технічних й інших, потребуючих перевірки, - умови для її проведення.

Забороняється продаж товарів, які не мають належного товарного виду і терміном придатності, що минув, а також товарів, що надійшли без документів, які б засвідчували їхню якість і безпеку. Забороняється обумовлювати продаж одних товарів обов'язковим придбанням інших або примус покупця до одержання замість здачі інших товарів.

При реалізації товарів імпортного виробництва в пакувальній тарі з написами іноземною мовою суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити інформацію на державній або іншій мо­ві відповідно до Закону України «Про мови в Україні» про найменування, основні споживчі властивості товару, термін його придатності й умови збереження, можливі застереження щодо змісту шкідливих компонентів і обмеження у споживанні.

Задоволення вимог покупця щодо якості й обміну товарів провадяться суб'єктами господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Характерним тільки для роздрібної торгівлі непродовольчи­ми товарами є такий вид торгівлі як комісійна торгівля. Порядок здійснення комісійної торгівлі непродовольчими товарами регулюється Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товара­ми, затвердженими наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України 13.03.95 р. № 37.

Згідно з цими правилами п. 2.6. товари від юридичних осіб приймаються відповідно до товарно-супровідних документів і при наявності інформації про товар, викладеної відповідно до законодавства про мови.

Прийом на комісію нових товарів вітчизняного і закордонного виробництва здійснюється при наявності в комітента - суб'єкта го­сподарювання (крім фізичної особи, що не має статусу підприємця — громадянина) документів, які підтверджують належну якість то­варів, а товарів, що підлягають обов'язкової сертифікації, — сертифіката відповідності або його копії, або свідчення про визнання іноземного сертифіката в державній системі сертифікації.

Товари, що не підлягають сертифікації в Україні, приймаються на комісію при наявності гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортну продукцію. Якщо на завезену через кордон партію товарів, які були у вживанні, відсутні дані про їхню безпеку для здоров'я населення, то прийом на комісію таких товарів, їхню реалізацію і використання дозволяється тільки після одержання позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Гарантійні терміни на нові товари встановлюються виготовлювачем. Щодо товарів, на які гарантійні терміни не встановлені, покупець має право пред'явити продавцеві відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців з дня пере­дачі товарів покупцеві.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2103; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.