Захист прав споживачів при здійсненні продажу за зразками та каталогами

Купівля-продаж за зразками має досить широке розповсю­дження, але, наскільки відомо, у європейському законодавстві не регламентується. Не регламентувалася й у ЦК України 1963 року, але в прийнятому ЦК 2003 року включена ст. 702, що озаглавлена «Продаж товару за зразками». Тим самим у новому ЦК зроблений значний крок навіть у порівнянні з європейським законодавством. Звичайно, європейське законодавство знає цей інститут, але, скорі­ше за все, по судовій практиці і на підставі торговельного порядку.

У п. 1 ст. 702 ЦК 2003 року дається наступне визначення цього інституту: «Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця зі зразком товару (за описом, каталогом та інше)". Пункт 2: «Договір купівлі-продажу по зразках виповнюється з моменту доставки товару в місце, визначене договором, а якщо місце доставки товару договором не встановлено — з моменту постачання товару по місцю проживання фізичної особи покупця або місцезнаходженню юридичної особи покупця, якщо інше не встановлено договором або законом».

Як видно зі змісту цієї норми ЦК, суть такого продажу полягає в тому, що покупцеві представляється екземпляр товару чи його опис або надається право випробування товару з одночасною передумовою: у випадку укладання договору купівлі-продажу доставлений товар буде цілком відповідати випробуваному або описаному зразку. У 1956 році англійський суд визнав, що якщо продаж відбувся за описом і за зразком, то для визнання договору дійсним необхідно, щоб річ відповідала не тільки зразку, але й опису.

Варто підкреслити, що відповідність товару зразку може обмежуватися навіть не всіма, але безперечно найбільш істотними якостями. До них відносять сама якість речі і її призначення. Що стосується кольору, форми і т.п., то це припустимо визначати додатковими домовленостями в період постачання. Крім того, поставлена річ повинна відповідати якості зразка, якщо в самій речі немає властивостей, що роблять неможливим її порівняння зі зразком.

Вимогу відповідності зразку або опису варто відрізняти від вимоги відповідності стандартам. Так, у Франції існує більш 10 млн. стандартів. Стандарти на товари і послуги покликані забезпечити споживача від обману, насамперед, цивільно-правовими засобами, але можливо і залучення до кримінальної відповідаль­ності. Однак, слід зазначити, що торгівля за зразками або описом, внаслідок зазначених специфік, пов'язана з визначеним ризиком, тому не користується значною популярністю, що і відзначають у літературі.

Купівля-продаж за каталогами тільки зовні схожа на вид вищеописаної торгівлі. У багатьох країнах це досить популярний вид торгівлі. Він поступово завойовує визнання і в Україні.

З погляду правил купівлі-продажу, каталог, пересланий або переданий покупцеві торгуючим підприємством, визнається за­прошенням продавця вступити з ним у переговори з метою укладання договору купівлі-продажу, але не тягне для клієнта ніяких правових наслідків. Але якщо покупець висилає замовлення або заповнює відповідний купон, ці дії варто розглядати як оферту. Нерідко продавець домовляється з перевізником товару, що останній буде переданий покупцеві за умови оплати речі.

Закон «Про захист прав споживачів» увів регулювання відносин, що виникають при укладанні договору за межами торговельного або офісного приміщення, а також при укладанні договору на відстані, однак торгівлю за зразками і каталогами складно віднести до якого-небудь із зазначених способів торгівлі. Уявляється, що в даному випадку варто керуватися Цивільним кодексом України та загальними положеннями Закону України «Про захист прав споживачів».


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1085; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2019 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.008 сек.