Управління транспортними засобами на підприємствах харчування.

Транспортне господарство створюється для доставки на підприємство різних вантажів відповідно до умов договору, у встановлені терміни, за оптимальними маршрутами. Основним критерієм функціонування транспортного господарства є якісне і своєчасне виконання послуги за мінімально можливою ціною.

У підприємствах РГ використовуються різні види транспортних засобів:

• за радіусом обслуговування - засоби міжцехового і внутрішньо цехового транспорту; зовнішній транспорт власника або орендований;

• залежно від режиму роботи - транспортні засоби безперервної (конвеєрні системи) і періодичної дії (автомашини);

• за напрямом руху - транспортні засоби для горизонтального, вертикального (ліфти, елеватори) і змішаного переміщення (крани);

• за рівнем автоматизації - автоматичні, механізовані, ручні.

Важливе значення має оптимізація маршрутів доставки товарів, напівфабрикатів на підприємство. Тим самим визначаються найбільш короткі шляхи руху транспорту, що має важливе значення як для своєчасної доставки товарів споживачам, так і для економії коштів.

При використанні внутрішніх транспортних засобів необхідно проаналізувати виробничу структуру підприємства, розробити і впровадити заходи щодо її удосконалення (з точки зору раціональності транспортних схем, забезпечення прямоточності, пропорційності, безперервності і ритмічності виробничих процесів).

При використанні зовнішніх транспортних засобів враховується можливість доставки товарів у декілька підприємств централізовано по кільцю. Розробка оптимальних маршрутів може базуватися на економіко-математичних методах (теорії графів).

Для забезпечення ефективного використання транспортних засобів в часі необхідно:

• здійснювати оперативно-календарне планування транспортних операцій;

• розробляти чіткі графіки вантажопотоків протягом доби;

• забезпечувати диспетчеризацію роботи транспорту підприємства;

• аналізувати рівень завантаженості і використання транспортних засобів у часі і за їх вантажопідйомністю;

• здійснювати постійний облік і контроль за роботою транспортного господарства;

• забезпечувати мотивацію високоякісної ефективної роботи транспортного господарства.

 

Питання самоконтролю

1. В чому полягає суть правильно організованої системи постачання?

2. Децентралізована форма постачання.

3. За яких умов доцільно використовувати централізовану форму постачання?

4. Вкажіть основні етапи приймання продукції?

5. Розкрийте основні принципи формування товарних запасів.

6. Основні завдання матеріально-технічного постачання?

7. Як визначити необхідну кількість форменого одягу для працівників ресторану?

8. Які види транспортних засобів використовують на підприємствах РГ?

 

Лекція № 3

Тема: Організація комірно-тарного господарства на підприємствах РГ

План лекції

3.1. Організація комірного господарства.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3205; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.