СИСТЕМИ ТАБЛИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ

8.1. Електронна таблиця Mіcrosoft Excel

Excel – це табличний процесор. Табличний процесор - це прикладна програма, яка призначена для створення електронних таблиць і автоматизованої обробки табличних даних.

Що таке електронна таблиця? Електронна таблиця – це електронна матриця, розділена на рядки і стовпці, на перетині яких утворюються комірки з унікальними іменами. Комірки є основним елементом таблиці, в які можуть вводитися дані і на які можна посилатися по іменах комірок. До даних відносяться: числа, дати, час доби, текст або символьні дані і формули.

Що таке обробка табличних даних? До обробки даних відноситься:

– проведення різних обчислень за допомогою формул і функцій, вбудованих в редактора;

– побудова діаграм;

– обробка даних в списках (Сортування, Автофільтр, Розширений фільтр, Форма, Підсумки, Зведена таблиця);

– рішення задач оптимізації (Підбір параметра, Пошук рішення, Сценарії "що - якщо і інші завдання);

– статистична обробка даних, аналіз і прогнозування (інструменти аналізу з надбудови "Пакет аналізу"). Таким чином, Excel є не тільки засобом автоматизації розрахунків, але і засобом моделювання різних ситуацій.

Область застосування Excel: планово–фінансові і бухгалтерські розрахунки, облік матеріальних цінностей, системи підтримки прийняття рішень (СППР) і інші області застосування.

Створення нової робочої книги

Навчання роботі з Excel необхідно починати з вивчення вікна застосування Excel. При запуску Excel відкривається вікно застосування, в якому відображається нова робоча книга, – Книга 1.

Вікно застосування має п’ять основних областей:

– рядок меню;

– панелі інструментів;

– рядок стану;

– рядок введення;

– область вікна робочої книги.

Основна обробка даних здійснюється за допомогою команд з рядка меню. Панелі інструментів Стандартна і Форматування є вбудованими панелями MS Excel, які розташовуються під рядком меню і містять певні набори піктограм (кнопок). Основна частина піктограм призначена для виконання найбільш часто використовуваних команд з рядка меню.

Рядок формул використовується для введення і редагування значень або формул в комірках або діаграмах. Поле імені – це вікно зліва від рядка формул, в якому виводиться ім’я активного комірки. Піктограми: X, V, fx, розташовані зліва від рядка формул, - це кнопки відміни, введення і вставка функції відповідно.

Рядок стану розташований в нижній частині екрану. Ліва частина рядка стану указує зведення про стан робочої області електронної таблиці (Готово, Введення, Правка, Вкажіть). Крім того, в лівій частині рядка стану стисло описуються результати виконаної команди. У правій частині рядка стану виводяться результати обчислень (при виконанні автоматичних обчислень за допомогою контекстного меню рядка стану) і відображаються натиснуті клавіш Ins, Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock. Далі необхідно ознайомитися з основними поняттями вікна робочої книги. Робоча книга (документ Excel) складається з робочих листів, кожний з яких є електронною таблицею. За умовчанням відкривається три робочих листа, перехід до яких можна здійснити, клацаючи на ярличках, розташованих внизу книги. При необхідності в книгу можна додати робочі листи або видалити їх з книги. Кнопки прокрутки ярличків здійснюють прокрутку ярличків робочої книги. Крайні кнопки здійснюють прокрутку до першого і останнього ярличка робочої книги. Внутрішні кнопки здійснюють прокрутку до попереднього і наступного ярличка робочої книги.

Основні поняття електронної таблиці: заголовок стовпця, заголовок рядка, комірка, ім’я комірки, маркер виділення, маркер заповнення, активний комірка, рядок формул, поле імені, активна область листа.

Робоча область електронної таблиці складається з рядків і стовпців, що мають свої імена. Імена рядків – це їх номери. Нумерація рядків починається з 1 і закінчується максимальним числом, встановленим для даної програми. Імена стовпців – це букви латинського алфавіту спочатку від А до Z, потім від АА до AZ, ВА до BZ тощо.

Максимальна кількість рядків і стовпців визначається особливостями використовуваної програми і об’ємом пам’яті комп’ютера, наприклад, в табличному процесорі Excel 256 стовпців і більше 16 тисяч рядків.

Перетин рядка і стовпця утворює елемент таблиці, що має свою унікальну адресу. Для вказівки адрес комірок у формулах використовуються посилання (наприклад, А6 або D8).

Комірка – область, що визначувана перетином стовпця і рядка електронної таблиці, має свою унікальну адресу. Адреса комірки визначається ім’ям (номером) стовпця і ім’ям (номером) рядка, на перетині яких знаходиться комірка, наприклад А10. Посилання – вказівка адреси комірки. Активна комірка - це виділена комірка, ім’я якої відображається в полі імені. Маркером виділення називається напівжирна рамка навколо виділеного комірки. Маркер заповнення - це чорний квадрат в правому нижньому кутку виділеної комірки.

Активна область листа - це область, яка містить введені дані. У електронних таблицях можна працювати як з окремими комірками, так і з групами комірок, які утворюють блок. Блок комірок – група суміжних комірок, визначувана за допомогою адреси.

Адреса блоку комірок задається вказівкою посилань першою і останньою його комірокою, між якими ставиться розділовий символ – двокрапка. Якщо блок має вид прямокутника, то його адреса задається адресами лівою верхньої і правої нижньої комірки, що входять в блок. Блок використовуваних комірок може бути вказаний двома шляхами: або завданням з клавіатури початкової і кінцевої адрес комірок блоку, або виділенням відповідної частини таблиці за допомогою лівої клавіші миші. Приклад завдання адрес комірки і блоків:

– адреса комірки, що знаходиться на перетині стовпця F і рядки 9, виражається посиланням F9;

– адреса блоку, утвореного у вигляді частини рядка 1, - B1:E1;

– адреса блоку, утвореного у вигляді стовпця C, - C1:C21;

– адреса блоку, утвореного у вигляді прямокутника, - A3:G10

Робота з файлами

Збереження і привласнення імені робочій книзі.

При збереженні робочої книги відкривається вікно діалогу "Збереження документа". У цьому вікні необхідно вказати: ім’я файлу, тип файлу, вибрати диск і теку, в якій зберігатиметься робоча книга. Таким чином, книга з вхідними в неї робочими листами зберігається в теці на диску у вигляді окремого файлу з унікальним ім’ям. Файли книг має розширення xls.

Відкриття робочої книги.

Для відкриття робочої книги, треба вибрати команду Файл / Відкрити або клацнути на кнопці Відкрити на стандартній панелі інструментів. Excel виведе вікно діалогу "Відкриття документа" в нім можна виділити необхідний файл і клацнути на кнопці Відкрити.

Закриття робочої книги і вихід з Excel.

Для того, щоб закрити робочу книгу виберіть команду Файл / Закрити, внаслідок чого закриється робоча книга. Для виходу з Excel необхідно вибрати команду Файл / Вихід або клацнути на кнопку закрити в правій частині рядки заголовка вікна застосування.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2559; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.