Редагування існуючого тексту за допомогою команди Правка / Замінити

Передбачена в Word можливість пошуку і заміни тексту значно прискорює процес редагування (правки) великого тексту. Крім того, за допомогою цієї команди можна здійснювати пошук і заміну певних параметрів форматування, спеціальних символів і інших об’єктів документа.

Рис. 6.2. Вікно заміни в документі

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Вікно документа – це частина вікна Microsoft Word, в якій відображається й обробляється документ.

2. Документообіг - це безперервний процес руху документів, який відображає діяльність підприємств і дозволяє оперативно управляти виробничими процесами на підприємстві.

3. Електронний документ – сукупність даних у пам’яті комп’ютера, яка включає текст, малюнки, таблиці, креслення тощо. і призначена для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів. Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

4. Настільна видавнича система [НВС, Desktop publishing] - це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічне зображення для тиражування в друкарні.

5. Списки – це послідовні абзаци, які відформатовані за допомогою виступів (виступ – це спосіб форматування абзацу, при якому перший рядок вирівняний по лівому краю сторінки, а наступні зсунуті праворуч).

6. Стиль – це група параметрів форматування, що має унікальне ім’я. Стиль оформлення може містити сукупність параметрів форматування абзаців і символів (наприклад вид і розмір шрифту, вирівнювання абзаців, відстань між рядками).

7.

8. Текстовий процесор – це програма, яка дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис і складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

9. Фрагментом називається безперервна частина тексту.

10. Шаблон – це особливий вид документу, який містить спеціальні засоби для створення і опрацювання документів Word.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1312; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.