Авторський стиль редагування


Як ми вже говорили вище, в загальному випадку, текст документа формується browser, ігноруючи пропуски і перенесення рядків. Використовуючи <PRE> можна описати в тексті заданий авторський стиль. (Тобто пропуски і порожні рядки показані як пропуски і порожні рядки, і рядки уриватимуться там же що і в початковому HTML-файлі.) Це корисно, наприклад, для зображення програм:

<PRE> #!/bin/csh cd $SCR cfs get mysrc.f:mycfsdir/mysrc.f cfs get myinfile:mycfsdir/myinfile fc -02 -o mya.out mysrc.f mya.out cfs save myoutfile:mycfsdir/myoutfile rm * </PRE>

що дає на екрані:

#!/bin/csh cd $SCR cfs get mysrc.f:mycfsdir/mysrc.f cfs get myinfile:mycfsdir/myinfile fc -02 -o mya.out mysrc.f mya.out cfs save myoutfile:mycfsdir/myoutfile rm *

При цьому на екрані текст пишеться шрифтом фіксованої ширини.

В межах <PRE> можуть використовуватися гіперпосилання. Проте, в межах <PRE>, необхідно уникати використовувати інші методи форматування HTML-документів. Відмітимо, що оскільки <, >, і & мають спеціальне значення в HTML, необхідно використовувати замість них символи ( & lt;, & gt;, і & amp;, відповідно).

Цитати

Використовуючи < BLOCKQUOTE>, можна включити в текст окрему цитату. Більшість browsers відокремлюють таку цитату від навколишнього тексту. Наприклад:

<BLOCKQUOTE>

Для того, щоб перейти в інший каталог на тому ж диску, можна натиснути комбінацію клавіш [Alt-F10]. Після цього на екрані зображається дерево каталогів на диску. Клавішами переміщення курсора слід виділити потрібний каталог і натиснути

[Enter]. <P>

Можна також набрати перші букви імені того каталога, в який треба перейти.

Total Commander постарається сам виділити потрібний каталог. <P>

</BLOCKQUOTE>

Для того, щоб перейти в інший каталог на тому ж диску, можна натиснути комбінацію клавіш [Alt-F10]. Після цього на екрані зображається дерево каталогів на диску. Клавішами переміщення курсора слід виділити потрібний каталог і натиснути [Enter].

Можна також набрати перші букви імені того каталога, в який треба перейти. Total Commander постарається сам виділити потрібний каталог.

Адреси

< ADDRESS> використовується, щоб визначити автора документа і способи контакту з ним (наприклад, e-mail адреса). Звичайно це останній пункт у файлі.

Наприклад, останній рядок цього документа виглядає:

<ADDRESS> Вступ у HTML/ НДІЯФ МДУ/ lenka@srdlan.npi.msu.su </ADDRESS>

Що дає на екрані:

Вступ до HTML/ НДІЯФ МДУ/ lenka@srdlan.npi.msu.su

Увага: <ADDRESS> не використовується для поштової адреси.

Стилі

Можна описувати спеціальними стилями окремі слова або пропозиції. Є два типи стилів: логічний і фізичний. Логічні стилі визначають текст згідно заданому значенню, тоді як фізичні стилі визначають деякі ділянки тексту.

Навіщо існують два стилі, якщо вони можуть дати однаковий результат на екрані? У якості відповіді на це питання зішлемся на аксіому: "Довіртеся вашому browser."

У ідеалі, в, зміст відділяється від заголовка. Таким чином, SGML визначає рядок як заголовок, але не визначає, що заголовок повинен бути написаний, наприклад, жирним шрифтом з розміром букв 24 пункти, і повинен бути розташований у верхній частині сторінки. Перевага цього підходу (це подібно в концепції стилю в більшості текстових процесорів) - в тому, що якщо Ви вирішуєте замінити стиль заголовка - все, що Ви повинні зробити - це змінити визначення заголовка в Web browser.

Інша перевага стилів в тому, що, наприклад, зручніше визначити що - небудь як < H1> чим пам’ятати, яким шрифтом треба описувати заголовок. Це ж істинно і для окремих символів. Наприклад, розглянемо <STRONG> . Більшість browsers розглядають це як жирний шрифт в тексті. Проте, можливо, що читач вважав за краще б що цьому розділі це виділялося, наприклад, іншим кольором. Таким чином, стилі дають користувачеві велику свободу у виборі шрифтів.

Логічні стилі

<DFN>

служить для опису визначень. (Це визначення.)

< EM >

служить для виділення слів. (Це виділене слово.)

<CITE>

служить для виділення заголовків книг, фільмів, цитат тощо.(Це цитата)

<CODE>

служить для виділення програмних кодів, текстів програм тощо. Зображається шрифтом фіксованої ширини. (The <stdio.h> header file)

<KBD>

використовується для введення з клавіатури користувача. Може бути зображено жирним шрифтом (але в більшості browser зображається спеціальним шрифтом). (Введіть passwd)

<SAMP>

використовується для машинних повідомлень. Зображається шрифтом фіксованої ширини. (Seg mentation fault: Core dumped.)

<STRONG>

служить для ОСОБЛИВОГО виділення слів. Зазвичай виділяється жирним шрифтом (Це дуже важливо )

<VAR>

використовується для символьних змінних. (Це змінна.)

Фізичні стилі

Існують фізичні способи виділення - автор задає стиль написання тексту, описуючи шрифт в початковому HTML-документі.

Ви можете задати:

<B>, </B>

жирний шрифт (це жирнийшрифт)

<I>, </I>

похилий шрифт (це похилий шрифт)

<TT>, </TT>

фіксований шрифт (шрифт заданої ширини) (це fixed шрифт)

Спеціальні символи

Символи <, >, & і " мають в HTML особливе значення, як символи форматування. Але іноді нам необхідно використовувати їх в тексті по своєму прямому призначенню. Для їх введення в текст, Ви повинні використовувати:

& lt;

- ліва дужка <

& gt;

- права дужка >

& amp;

- &

& quot;

- "

ЗАУВАЖЕННЯ: Спеціальнісимволи чутливі до регістра: Не МОЖНА використовувати &LT; замість &lt;.

Переривання рядка

Використовуючи <BR> Ви можете перейти на новий рядок, не починаючи нового абзацу (у більшості browser абзаци виділяються додатковими порожніми рядками).

Наприклад:

Інститут Ядерної Фізики<BR>Московського Державного Університету <BR>

дасть на екрані:

Інститут Ядерної Фізики Московського Державного УніверситетуДата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1760;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.