ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Адміністрування адрес - [Adress administration, Администрирование адресов]: Присвоєння індивідуальних адрес локальної мережі на локальній чи універсальній основі.

2. Адміністрування адрес універсальне - [Universal administration, Универсальное администрирование адресов]: Адміністрування адрес, при якому всі iндивiдуальнi адреси локальної мережі є унікальними в рамках даної та інших локальних мереж.

3. Адреса групова локальної мережі - [LAN group addres, Групповой адрес локальной сети]: Послiдовнiсть бітів, яка ідентифікує групу станцій в локальній мережi.

4. Адреса джерела - [Source adress, Адрес источника]: Послiдовнiсть бітів, яка ідентифікує джерело даних.

5. Адреса локальної мережi широкомовна - [LAN broadcast address, Широковещательный адрес локальной сети]: Послiдовнiсть бітів, що означає сукупність всіх станцій в локальній мережi.

6. Сервер - [Server, Cервер]: Станція, що обслуговує iншi станцiї локальної мережi.

7. Провайдер - постачальник мережевих послуг – особа або організація надаючі послуги з підключення до комп’ютерних мереж.

8. Система адміністративна - [Management system, Административная система]: Абонентська система, що здійснює централізоване керування ВВС всією відкритою інформаційною мережею чи якоюсь її частиною.

9. Система відкрита - [Open system, Открытая система]: Модель вiдкритої реальної системи, яка вiдображає тi її аспекти, що відносяться до взаємозв’язку відкритих реальних систем.

10. Система кінцева відкрита - [End open system, Открытая конечная система]: Сукупність логічно з’єднаних підмереж та ретрансляційних систем.

11. Система мiжканальна - [Interlink system, Межканальная система]: Iнтерфейсна система, що забезпечує прозоре з’єднання декiлькох локальних мереж чи декiлькох частин (сегментів) одної локальної мережi, що використовують різні протоколи канального чи фізичного шару згідно стандартів Міжнародної організації зi стандартизації.

12. Система мiжмережева - [Internetwork system, Межсетевая система]: Iнтерфейсна система, що забезпечує взаємодію декiлькох відкритих інформаційних мереж, які використовують різні протоколи.

13. Система мiжпiдмережева - [Intersubnetwork system, Межподсетевая система]: Iнтерфейсна система, що забезпечує взаємодію декiлькох відкритих інформаційних мереж, що використовують різні протоколи мережевого, канального чи фізичного шару.

14. Система обміну повідомленнями - [Message handling system, Система обмена сообщениями]: Функцiйний блок, компонент середовища обміну повідомленнями, який здійснює передавання блоків даних між учасниками обміну.

15. Система реальна - [Real system, Реальная система]: Сукупність одної чи декiлькох систем, відповідного програмного забезпечення, периферійного обладнання, терміналів, фізичних процесів i методів передавання iнформацiї.

16. Система реальна кінцева - [Real end system, Реальная оконечная система]: Реальна система, що виконує функції станцiї даних i є або джерелом iнформацiї, або її споживачем.

17. Систем відкритих базова еталонна модель взаємозв’язку (ЕМ ВВС) - [Open systems interconnection basic reference model, Базовая эталонная модель взаимосвязи открытых систем (ЕМ ВОС) ]: Модель, що описує загальні принципи взаємозв’язку відкритих систем i використовується як базова для розроблення стандартів Міжнародної організації зi стандартизації (МОС).

18. Станція - [Station, Станция]: Конструктивно оформлена у виглядi окремого пристрою частина абонентської системи, що відноситься до служби ВВС.

19. Станція абонентська - [User station, Абонентская станция]: Станція, що реалізує функції всіх семи шарів еталонної модель взаємодії відкритих систем (ВВС).

20. Станція даних - [Data station, Станция данных]: Сукупність кінцевого обладнання даних, апаратури закінчення каналу даних i, можливо, проміжного обладнання.

21. Станція транспортна - [Transport station, Транспортная станция]: Станція, що реалізує функції транспортного, мережного, канального i фізичного шарів.

22. Тестова група - [Test group, Тестовая группа]: Множина взаємозв’язаних тестів.

23. Тестова подія - [Test event, Тестовое событие]: Неподільна частина тесту на рівні його специфікації.

24. Тестова послідовність - [Test suite, Тестовая последовательность]: Повна множина тестів (можливо розбита на тестові групи), необхідна для виконання тестування конформностi чи тестування основ взаємозв’язку протокольної реалізації чи системи, що містить цю реалізацію.

25. Шина - [Bus, Шина]: Фізичний канал передавання електричних сигналів у система для зв’язку між пристроями.

26. Шлюз - [Gateway, Шлюз]: Вузол обчислювальної системи, який містить технічні засоби та програмне забезпечення, що необхідні для організації взаємодії з іншими системами.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

18. WEB-вузол (web-сайт).

19. Web-документ.

20. Економічна інформація.

21. Електронна пошта, рекомендації з ведення електронної кореспонденції.

22. Електронна пошта.

23. Інформаційні технології у сфері економіки.

24. Історія виникнення Іnternet.

25. Міжнародні організації зі стандартизації мереж.

26. Навігація в WWW за допомогою Internet Explorer.

27. Організація, структура, принципи роботи та сервіси InterNet.

28. Передача файлів за допомогою FTP.

29. Пошукові сервери.

30. Прикладні протоколи.

31. Протоколи ІР і TCP.

32. У чому полягає доменна система імен?

33. Що таке URL (Uniform Resource Locator)?

34. Що таке World Wіde Web?

35. Як здійснюється адресація в мережі Інтернет?

36. Як здійснюється пошук в Internet.

 

ТЕМА 6


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1310; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.034 сек.