Мережеві прикладні задачі

Існує два типи мережних додатків: чисто мережні (pure) і відокремлені (standalone). Чисто мережні додатки розроблені для застосування в мережах. Використання їх на окремих комп’ютерах не має змісту. Навпаки, відокремлені додатки покликані працювати на окремому комп’ютері. Для розширення можливостей вони перебудовані для роботи в мережах. Прикладами відокремлених додатків можуть служити текстовий процесор і редактор електронних таблиць.

Чисто мережні додатки. Ці додатки були створені для використання можливостей мереж. Кожне з них має свій окремий користувацький інтерфейс і вимагає виконання деякої послідовності "мережних" команд, індивідуальних для кожного додатка. Нижче наведені деякі приклади чисто мережних додатків:

- емуляція термінала;

- передача файла;

- електронна пошта;

- групові додатки.

Емуляція термінала була одним із перших чисто мережних додатків. До появи мереж термінали використовувалися для доступу до прикладних програм на великих ЕОМ і міні-комп’ютерах. Коли на зміну терміналам прийшли ПК, потрібен був метод доступу до прикладних програм на існуючих великих ЕОМ і міні-комп’ютерах. Програма емуляції термінала дозволяє представити ПК для великої ЕОМ як підключений до неї термінал. Функції центрального процесора (ЦП) ПК стають прозорими для користувача, і йому здається, що він працює з ЦП великої ЕОМ. до якої даний ПК приєднаний. Емуляція термінала надає користувачу переваги двох середовищ комп’ютерного світу. Додатки великих ЕОМ і міні-комп’ютерів можуть виконуватися на ПК поряд зі звичайними відособленими додатками типу текстових процесорів і електронних таблиць.

Передача файлу є основним додатком практично в усіх мережах. У деяких випадках файли, передані від ПК одного типу до ПК іншого типу, вимагають перекладу з одного формату даних в іншій.

Електронна пошта дає можливість користувачу ввести повідомлення на ПК чи локальну робочу станцію й відіслати його до кого-небудь мережею. Електронна пошта є, можливо, одним з найбільш важливих мережних додатків. Вона надає шлях, яким мережа може поліпшити міжкорпоративні комунікації.

Групові додатки використовують мережі для електронної автоматизації адміністративних функцій сучасного офісу. Більшості великих офісів властиві нескінченні спроби адміністраторів скоординувати роботу. Групові додатки дозволяють користувачам координувати календар, зустрічі, телефонні дзвінки й інші задачі електронним шляхом. Вони можуть пропонувати чисто мережні або відокремлені адміністративні функції. Наприклад, групові додатки можуть включати електронну пошту як засіб відправлення й одержання повідомлень між співробітниками. Так само може використовуватися календар для координації розкладу роботи співробітників. Групові додатки прагнуть інтегрувати ці функції без втрат для кожної з груп.

Відокремлені додатки. Усі додатки, описані вище, є чисто мережними додатками, розробленими для роботи в мережному середовищі. Останнім часом багато відомих відокремлених додатків були адаптовані для роботи в середовищі клієнт-сервер.

Прикладами можуть служити текстові процесори, редактори електронних таблиць, бази даних, презентаційна графіка та керування проектами.

Коли відокремлені додатки адаптуються для роботи в мережному середовищі, вони розбиваються на дві частини.

Перша частина додатку включає користувацький інтерфейс і сполучну обробку і працює на станції-клієнті. Друга частина додатку, що працює на сервері, включає операції, що вимагають значних процесорних витрат. Приводом до перекладу традиційних відокремлених додатків у мережне середовище послужили наступні причини:

- простота використання;

- поділ файлів;

- обмеження ресурсів;

- економія від масштабування.

У мережних версіях додатків використовується той же користувацький інтерфейс, включаючи команди оператора, що й у попередніх відокремлених версіях. На відміну від чисто мережних додатків користувачам немає необхідності вивчати нові команди для забезпечення нормальної роботи.

Користувачі можуть одержувати доступ до важливих файлів, таких як великі бази даних, що зберігаються в загальному поділюваному просторі. Оскільки на сервері існує тільки одна копія файлу, то зникає небезпека дублювання фактів із різними датами модифікації.

Деякі ПК із обмеженими ресурсами (повільний ЦП, мала пам’ять) не можуть обробляти цілком сучасні великі додатки. Однак якщо додаток розбивається на дві частини, то ПК може обробляти одну з цих частин, що відомо як архітектура "клієнт-сервер". Персональний комп’ютер ("клієнт") у загальному випадку обробляє частину користувацького інтерфейсу від усього додатка, а більш потужний комп’ютер ("сервер") обробляє інтенсивну процесорну частину і введення/виведення (В/В) даних.

Новий серверний додаток не потрібен для кожного користувача. Якщо додаток вже існує на сервері, то нова частина користувацького інтерфейсу для клієнта - це усе, що необхідно. Це звичайно дешевше, ніж використання всієї програми для кожного користувача.

У даний час існує два основні напрями використання Інтернет в бізнесі: Internet як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і маркетингу для ведення бізнесу (господарській діяльності) поза електронними мережами і Internet як інструмент ведення електронного бізнесу, заснованого на принципах мережевої економіки.

Інтернет у бізнесі

Internet грає величезну роль в бізнесі як засіб комунікацій (E-mail, телеконференції, IP-телефонія тощо). Інтернет не просто засіб комунікації, а інтерактивний канал взаємодії підприємців, що дозволяє їм спілкуватися в режимі онлайн. Величезну роль грає Інтернет як джерело довідкової інформації для компаній. Вся інформація про товари і послуги що надаються компаніями в Інтернеті представлена у вигляді сайтів. Інтернет є засобом масової інформації, на серверах мережі зберігається величезна кількість інформаційних ресурсів (сотні мільйонів web-сторінок), пошук яких забезпечують інформаційно-пошукові системи. Найважливішим завданням формування іміджу фірми (public relations) є формування привабливого образу фірми в очах громадськості. Це досягається різними шляхами: рекламою, добродійними акціями, спонсорством, випуском прес-релізів і інформаційних матеріалів про діяльність фірми тощо.Використання Internet дозволяє істотно понизити витрати на public relations. Зменшення вартості досягається за рахунок зниження тиражів і скорочення кількості рекламних матеріалів, так рекламні матеріали можна представити на Web-сайті компанії.

Реклама в Internet на відміну від традиційної реклами має свої особливості. У Internet необхідно розрізняти два типи реклами: рекламу Web-сайту і рекламу товарів або послуг. Для реклами або "розкручування" Web-сайту зазвичай використовують: реєстрацію сайту в пошукових системах, обмін банерами або посиланнями, вставку метатегів: <title>, "keywords", "description", внесення до тексту ключових слів, розміщення платних посилань на популярних Web-серверах, вказівка адреси електронної пошти і адреси Web-сайту у всіх рекламних оголошеннях тощо.Розсилка e-mail, реклама в новинних розсилках, розміщення реклами на своїх рекламних сайтах і сайтах популярних Web-серверах, а також дошках оголошень є ефективним методом реклами товарів і послуг в Internet.

Бізнес в Інтернеті

Розвиток інформаційної інфраструктури глобальних мереж Інтернет привів до змін способів ведення бізнесу і появи електронного ринку. Відомо, що електронний бізнес - це підприємницька діяльність, в якій використовуються можливості інформаційних технологій з метою створення прибули. Створення інформаційних продуктів (книг, інструкцій, програмного забезпечення і т.д.) і прямий продаж їх через віртуальні магазини є широко поширеним видом електронного бізнесу або інформаційного бізнесу в мережах Інтернет. Інформація - це найбільш прибутковий продукт 21 століття. Основними секторами ринку або моделями взаємодії суб’єктів ринку в комп’ютерних мережах являются: B2B - бізнес для бізнесу (Business-to-Business); B2C- бізнес для споживача (Business-to-Consumer). B2B- це бізнес - модель взаємодії компаній між собою за допомогою комп’ютерних мереж. Основу бізнес - моделі B2C складає роздрібна торгівля, тобто взаємодії компаній із споживачами в мережі Інтернет.

Електронна комерція охоплює такі напрями бізнес - діяльності в мережах Інтернет як: торгівля (роздрібна чи опт) через віртуальні магазини, Web-вітрини або торгові центри; надання послуг; електронна реклама, маркетинг тощо. Для ведення електронної комерції необхідно в Інтернет відкрити свій Web-сайт, здійснити його "розкручування". Для автоматизації процесу торгівлі необхідно встановити на сайт спеціалізовану програму (скрипти), так званий "Віртуальний магазин". Викласти на сайт відповідні товари і застосувати різні методи реклами і MLM маркетингу з метою просування цих товарів. Деякі компанії і приватні підприємці, здійснюють прямі онлайнові продажі товарів (як матеріальних, так і інформаційних) із віртуальних складів або магазинів. Для просування своїх товарів вони використовують Direct marketing. Електронна комерція (е-commerce) і онлайнові продажі товарів - це майбутнє споживчого ринку.

До електронного бізнесу відноситься бізнес на валютному ринку, ринку цінних паперів, товарних ринках і ринках дорогоцінних металів:

1. Робота трейдером (торгівля) на світовому валютному (фінансовому) ринку - "FOREX" (Foreign Exchange Market). Міжнародний валютний ринок є системою регіональних валютних ринків, що взаємодіють між собою, за допомогою інформаційних технологій. Робота на міжнародному валютному ринку є сукупністю різних операцій з купівлі-продажу іноземних валют. Секрет торгових операцій полягає в тому, щоб купити дешевше, а продати подорожче.

2. OnLine аукціони (Інтернет-аукціон). Робота на міжнародному аукціоні Ebayяк покупцем, так і продавцем. Аукціон eBay - це місце для вигідного придбання необхідних Вам товарів і для ведення власного бізнесу.

Торгівля на Інтернет-аукціон "Ау-ау". Аукціон АУ-АУ - це місце для продажу і покупки товарів.

3. Бізнес на інвестиціях. Інвестиції - це внески під відсотки. У Інтернет існує безліч інвестиційних фондів, які під певний відсоток пропонують узяти у позику у Вас гроші на певний проміжок часу. Електронний бізнес включає: укладення договорів і контрактів, електронне управління закупівлями, виробництво ПЗ і цифрових товарів, формування і обробку замовлень, продажі, доставку товарів, маркетинг, фінансовий аналіз, платежі, пошук кадрів, підтримку клієнтів і підтримку партнерських відносин.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1540; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.031 сек.