Регулювання торгівлі на міжнародному рівні.


Торговельна політика і проблеми світової торгівлі є об’єктом діяльності багатьох регіональних, галузевих глобально – універсальних інститутів, як міжурядових, та і неурядових .Усі вони створюють систему міжнародних організацій, що здійснюють координацію і багатостороннє регулювання міжнародної торгівлі.

Основні напрями діяльності в цій сфері передбачають створення договірно – правової основи торговельно –економічних відносин. Включаючи найважливіші принципи та норми; вироблення домовленостей щодо застосування на національному рівні комплексу торговельно-політичних засобів впливу на міждержавні зв’язки; сприяння досягненню домовленостей і розв’язанню спірних проблем; обмін інформацією і досвідом організації торговельно економічних зв’язків.

Провідну роль у регулюванні міжнародної торгівлі відіграє Всесвітня торгова організація , яка була створена на базі Генеральна угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ/ВТО).

ГАТТ була підписана у 1947 році 23 – ма країнами, діє з 1948 року. ГАТТ – це багатостороння міжнародна угода, що містить правові норми, на яких базуються торгові відносини між країнами – учасницями.

На даний момент ВТО нараховує 125 членів.

Метою ГАТТ (ВТО) є забезпечення безпеки міжнародних торгівельних відносин шляхом:

1. ліквідації митних та інших торгівельних обмежень;

2. усунення всіх форм дискримінації в міжнародній торгівлі з метою підвищення рівня життя, забезпечення повної зайнятості;

3. підвищення реальних доходів і попиту, більш ефективного використання сировини, зростання виробництва і торгового обміну.

Принципи ГАТТ / ВТО: торгівля без дискримінації; захист за допомогою мита; забезпечення стабільної основи торгівлі; заохочення справедливої конкуренції; усунення кількісних обмежень; проведення консультацій, примирення та врегулювання спорів; визнання регіональних торговельних угод; створення пільгових умов для країн, що розвиваються; особливі норми регулювання для текстилю та одягу.

ГАТТ спрямовує свою діяльність проти всіх видів протекціонізму, крім митних тарифів. З метою зниження тарифів, які на початок діяльності ГАТТ у багатьох країнах були занадто високими. Створено систему тарифних переговорів. Переговори починаються на конференціях і продовжуються на раундах багатосторонніх торговельних переговорів.

Впливовою організацією у сфері регулювання міжнародної торгівлі є Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), яка створена у 1964 р. ЮНКТАД охоплює практично всі економічні та правові аспекти сучасної міжнародної торгівлі і пов’язані з нею питання економічного розвитку.

Основні завдання ЮНКТАД :

· сприяння розвитку міжнародної торгівлі;

· забезпечення стабільного миру і рівноправного, взаємовигідного, всебічного співробітництва між різними країнами;

· вироблення рекомендацій, принципів, організаційно – правових умов і механізмів функціонування сучасних МЕВ;

· розгляд широкого кола проблем міжнародної торгівлі сировиною, готовою продукцією. Напівфабрикатами;

· розгляд умов торгівлі послугами;

· розгляд проблем діяльності ТНК, передачі технологій, розвитку підприємств і інвестицій

· регулювання надзвичайно високої зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються.;

· боротьба з так званим “новим протекціонізмом” промислово розвинених країн.

 

Міжнародний торговий центр (МТЦ),створений в 1964 році як спільний допоміжний орган ГАТТ та ООН (остання діє через ЮНКТАД). Центр допомагає країнам, що розвиваються , вирішувати питання розширення експорту, надає інформацію і консультації з питань ринків і методів збуту експортної продукції, допомагає у створенні експортних служб і підготовці відповідних кадрів.

Основні пріоритети діяльності МТЦ:

· сприяння торгівлі з метою зменшення злиднів, включаючи стимулювання експорту продукції сільських районів;

· надання допомоги найменш розвинутим країнам;

· розвиток торгового і економічного співробітництва між країнами. Що розвиваються;

· участь жінок у розвиткові торгівлі;

· розвиток підприємництва в галузі експорту;

· врахування екологічних чинників у процесі розвитку експорту;

· розвиток людських ресурсів.

 



Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1468;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.