Законодавче регулювання діяльності Пенсійного фонду

Правовий статус Пенсійного фонду України визначається Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 р. № 121/2001 (до цього діяло «Положення про Пенсійний фонд України», затверджене постановою КМУ від 1 червня 2004 р. № 345). Відповідно до указу Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансовими ресурсами пенсійного забезпечення, діяльність якого спрямовується і координується КМУ.

Література:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 226-228.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 146-158.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 256-262.

Фінанси [Текст] : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. – С. 186-190.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с. – С. 271-297.

Мальований М. І. Соціальне страхування [Текст]: навчальний підручник/ М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. – Умань: УНУС, 2011. – 475 с.

Пенсійне забезпечення [Текст]: енциклопедичний довідник/ ред. : В. В. Фещенко. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2009. – 464 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://www.rada.gov.ua/konst/CONST1.HTM

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80/print1328221035385428

Положення про Пенсійний фонд України [Електронний ресурс] : Положення затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 384/2011 // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384/2011/print1328221035385428

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/print1328221035385428

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи [Електронний ресурс] : закон України від 8 липня 2011 року № 3668-VI // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17/print1328221035385428

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80/print1328221035385428

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/print1328376490002836

Про пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/print1328221035385428

 

 


 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1571; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.