ТЕМА 6. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ .


Суть та види міжнародної міграції робочої сили. Економічні ефекти міжнародної трудової міграції . Масштаби та напрями міграції робочої сили. Регулювання міграційних процесів.

Суть та види міжнародної міграції робочої сили.

Міжнародна міграція робочої сили –це переміщення людей через кордони країн, яке пов’язане із зміною постійного місця проживання або із поверненням до нього з метою пошуку роботи.

Під час аналізу міжнародної міграції робочої сили використовують наступні поняття:

 • міграція – переміщення через кордон;
 • імміграція – це в’їзд в країну на постійне або довготривале проживання громадян іншої країни;
 • еміграція – переселення громадян в іншу країну на постійне або довготривале тимчасове проживання;
 • рееміграція – це виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину.

Основні причини виникнення міжнародної міграції робочої сили:

1) з боку країн донорів - велика густота населення; масове безробіття; низький рівень життя; порівняно низька заробітна плата; виробнича необхідність (для спеціалістів, які працюють у країнах, що розвиваються); структурна перебудова економіки; вивіз капіталу , функціонування ТНК; причини політико – правового, релігійного, етнічного та сімейного характеру;

2) з боку країн – реципієнтів – порівняно висока заробітна плата; потреба у додатковій висококваліфікованій робочій силі; потреба у додатковій дешевій та мобільній робочій силі.

Класифікацію міжнародної міграції робочої сили здійснюють за наступними ознаками:

1) за напрямком:

· міграція із країн, що розвиваються і колишніх соціалістичних країн в промислово розвинуті країни;

· міграція в рамках промислово розвинутих країн;

· міграція робочої сили між країнами, що розвиваються;

· міграція висококваліфікованої робочої сили із промислово розвинутих країн в країни, що розвиваються.

3) за територіальним охопленням:

· міжконтинентальна;

· внутріконтинентальна.

4) за рівнем кваліфікації мігрантів:

· висококваліфікована робоча сили;

· низько кваліфікована робоча сила.

5)за часом:

 • незворотна (як правило, міжконтинентальна);
 • тимчасова (як правило, внутріконтинентальна);
 • сезонна (пов’язана із щорічними поїздками на заробітки);
 • маятникова (передбачає щоденні поїздки до місця роботи за межі свого населеного пункту, кпаїни).

5) за ступенем законності:

· легальна

· нелегальна.

Сучасна трудова міграція характеризується наступними рисами:

 • зростання масштабів міграції;
 • збільшення питомої ваги мігрантів у загальній кількості працездатного населення країн;
 • розширення еміграції з країн Східної Європи та країн , що утворилися на території колишнього СРСР;
 • формування нових центрів залучення робочої сили;
 • зростання нелегальної імміграції;
 • посилення “відпливу інтелекту”;
 • ротаційний характер міграції.

 Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1990; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.