Визначення маси судна

Маса судна складається з маси порожнього судна і маси всіх інших змінних вантажів, що можуть або бути або не бути на судні.

Маса порожнього судна – це маса корпусу з обладнанням, маса суднових пристроїв, систем, а також маса рідин, що знаходяться в готових до дії механізмах, До маси порожнього судна відносяться також залишки рідин в цистернах, яких не можна відкачати (мертвий запас).

Маса і координати центра тяжіння порожнього судна визначається дослідним шляхом на заводі – будівнику після закінчення будівництва (дослід називається «Кренування») і оформлюється відповідним протоколом, один екземпляр якого,завірений інспектором Регістра, зберігається на судні. Якщо будується серія суден, то дослід «Кренування» проводиться на кожному п’ятому судні

Змінні вантажі – це в першу чергу вантаж, потім суднові запаси палива, води і масла на рейс, рідкий баласт, якщо він є на судні, екіпаж, провізія, постачання..

Маса всіх змінних вантажів, коли судно сидить по розрахункову вантажну ватерлінію (вантажну марку), називається дедвейтом (DW).

Окремою статтею на деяких суднах є «Константа». Це різниця між масою порожнього конкретного судна і розрахунковою, яка приведена в «Інформації про остійність».Ця різниця оформляється відповідним протоколом і враховується при розрахунках посадки і остійності при експлуатації судна.

За «Константу» приймають також масу всіляких допоміжних пристроїв, які постійно знаходяться на судні - деталі розкріплення вантажів (скоби, тарлепи і т.і.), деталі розкріплення контейнерів і т.п.

Маса екіпажу з багажем і провізії залежить від кількості членів екіпажу і довго тривалості рейсу. Масу і координати центра тяжіння беруть з «Інформації про остійність». Якщо такі дані відсутні, то можна брати 250 кг на одного члена екіпажу і 10 кг провізії на добу.

Маса постачання береться такою, яка є на початок рейсу.

Мінімально необхідна маса палива і мастил визначається по протяжності рейсу з урахуванням штормового запасу (10 – 15%) . Витрату палива на добу можна знайти в інформації про судно або обчислити, знаючи витрату палива на 1 квт/годину, потужність двигуна і протяжність рейсу.

Мінімально необхідна маса води визначається по довго тривалості рейсу і кількості членів екіпажу (приблизно 150 кг прісної води на день для одного члена екіпажу).

Маса вантажу для кожного рейсу своя. Якщо це насипний, навалювальний чи рідкий вантаж (зерно, вугілля. руда, нафта і т.п.), то його кількість визначається по об’ємам трюмів або танків. При розрахунках для цих вантажів використовують такі показники, як щільність в т/м³ або питомий завантажувальний об’ємв м³/т. Питомий завантажувальний об’єм означає – скільки кубічних метрів займає в трюмі одна тонна вантажу

Баласт при завантаженому судні приймають тільки тоді, коли треба забезпечити необхідну остійність ( а іноді і посадку).

При перевезенні насипних чи навалювальних вантажів загальну масу вантажу . визначають,використовуючи «Гідростатичні таблиці». Попередньо замірюють посадку судна по маркам заглиблення і густину забортної води до і після завантаження.. Воду для замірів густини треба брати на глибині половини осадки судна.

Масу судна і координати центра тяжіння розраховують, підсумовуючи всі складові в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Розрахунок маси судна

Найменування Маса Р, т x, м y,м z, м P×x, тм P×y, тм P×z, тм γΙх, тм
Порожнє судно ……… ….   …. ……..   …….. -
Константа               -
Екіпаж, провізія ……… ….   …. ……..   …….. -
Постачання               -
Запаси палива, води,мастил                
Баласт                
Вантаж                
Всього Σ1       Σ2 Σ3 Σ4 Σ5

 

В таблиці γΙх – врахування вільних поверхонь рідких вантажів. Тут γ – густина рідини в цистерні, Ιх - момент інерції вільної поверхні рідини . Момент інерції вільної поверхні рідини приведений для кожної цистерни в «Інформації про остійність» в залежності від висоти наливу.

Координати центра тяжіння:

.

Цифрові значення координат записують в підсумковій графі колонок x.y,z.

Приклад 2.2

Розрахувати масу і координати центра тяжіння суховантажного судна “TIMBER NAVIGATOR” з однорідним вантажем щільністю 0,685т/м³ і 100% запасів.

Розрахунок згідно «Інформації про остійність» приведений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 –Розрахунок маси судна “TIMBER NAVIGATOR”

Найменування Р, т x, м y,м z, м P·x, тм P·y, тм P·z,тм γΙх тм
Порожнє судно 49,75 -0,54 7,63 -1514 -
Константа (панелі на ВП) 293,2 59,43 12,51 -
Екіпаж,провізія,постачання 11,0 47,06 2,27 10,29 -
Запаси легкого палива 50,4 9,50 -5,94 7,22 -299
Запаси важкого палива 468,8 66,67 0,40 1,10
Запаси мастил 21,9 5,78 4,58 5,83 -
Прісна вода 52,5 8,83 4,96
Зливні цистерни 23,1 9,78 -0,12 2,27 -3
Відкренюючий баласт 205,4 41,97 7,28 4,50
Вантаж Трюм 1 85,75 6,19 -
Трюм 2 43,21 6,29 -
Всього 55,87 -0,002 6,51 -10

 

 


Дата добавления: 2020-06-09; просмотров: 218; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.