Вимоги до остійності суден при перевезенні зерна

При перевезені зерна насипом існує загроза, що при значних амплітудах хитавиці судна зерно почне пересипатися на один з бортів, не повертаючись в початкове положення. І з кожним разом зерно буде пересипатися все більше і більше, поки не досягне певного сталого положення.

Існує «Міжнародний кодекс безпечного перевезення зерна насипом». Регістр судноплавства України на основі цього кодексу в 2007 році видав «Правила перевозки зерна».Згідно цих документів кожне судно, яке перевозить зерно насипом, повинно мати « Інформацію по остійності судна при перевезенні зерна насипом».

Згідно кодексу моменти, що кренять судно, обраховані відповідним чином, не повинні створювати крен більше 12º.

На діаграмі статичної остійності залишкова площа між кривою плечей, що кренять, і кривою плечей, що відновлюють судно, до кута крену. при якому максимальна різниця між цими кривими максимальна, або до 40º. або до кута заливання, дивлячись який менше, при всіх умовах завантаження не повинна бути менше 0,075 м×радіан.

Початкова метацентрична висота не повинна бути не менше 0,30 м або

).В залежності від того, що більше.

В формулі l –загальна довжина трюмів в м, b – ширинасудна або ширина трюмів, якщо судно має подвійні борти, vb – середня висота пустоти, розрахованої відповідно п.5.1 « Правил перевозки зерна» в м, SF – питомий завантажувальний об’єм в м³/т, Δ – водотоннажність судна в т.

Перед завантаженням зерна капітан судна повинен показати, що під час всього рейсу остійність судна буде відповідати наведеним вимогам.

Приклад 2.8

Перевірити остійність суховантажного судна “TIMBER NAVIGATOR” при перевезенні зерна з питомим завантажувальним об’ємом 1,46 м³/т

(щільність 0,685т/м³) і 100% запасів.

Згідно таблиці А.1 розміри вантажного трюму 1 l×b×h=32,66×13×10 м, вантажного трюму 2 l×b×h=51,22×13×10м,

Середня висота пустоти, розрахованої відповідно п.5.1 «Правил перевозки зерна» Регістра судноплавства України при висоті трюму h=10 м vb =750 мм .

В прикладі 2 водотонажність судна Δ = 11123 т, апліката центра тяжіння судна zg = 6,51м вільні поверхні ΣγІх =842 тм.

Згідно «Гідростатичним характеристикам» суховантажного судна “TIMBER NAVIGATOR” (див. додаток А) для Δ = 11123 т:

апліката поперечного метацентра zm (KMT) =6,97 м.

Поперечна метацентрична висота

h = h0 – Δh = zm – zg - = 6,97 - 6,51 -

Необхідна метацентрична висота

Перевезення зерна без додаткових заходів,які запобігають пересипанню ( встановлення шифтінгбордсів*, мішкування і т.п.) в суховантажному судні “TIMBER NAVIGATOR”неможливе.

* Шифтінгбордси- суцільний ряд дощок або металевих полос, які встановлюють по всій довжині трюмів для запобігання пересипанню зерна.

 

 


Дата добавления: 2020-06-09; просмотров: 236; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.