Системи вентиляції та кондиціонування повітря

Під вентиляцією будинку (провітрюванням) мається на увазі повна або часткова заміна забрудненого повітря приміщен­ня чистим зовнішнім повітрям.

Вентиляція буває природною, що відбувається за рахунок проникнення в приміщення повітря через відкриті вікна, ква­тирки, щілини в конструкціях будівлі і пори будівельних мате­ріалів. Витяжна, коли зіпсоване повітря організовано виводить­ся назовні, і приточно-витяжна з організованим відведенням забрудненого і розподілом свіжого повітря.

Ефективна робота вентиляції можлива при справному стані коробів і каналів, у них не повинно бути щілин. Персонал зо­бов'язаний стежити за станом фільтрів, що очищають приточне повітря, періодично їх оглядати, очищати фільтруючий ма­теріал від пилу, а, у випадку сильного забруднення, замінювати його новим.

У виробничих приміщеннях ресторану (на кухні, мийці, відділенні холодних блюд) природна вентиляція є недостат­ньою. Виділення великої кількості тепла, вологи, випарів ку­хонними машинами і пристроями вимагає застосування ме­ханічної приточно-витяжної вентиляції. Витяжки повинні бути розташовані над джерелами пароутворення і тепла. Над основною кухонною плитою розміщають вентиляційний навіс, що відводить випари, які утворюються під час приготу­вання їжі.

У залах ресторанів, кафе, барів, а також винних льохах вар­то встановлювати самостійну механічну вентиляцію.

Сучасна готельна пральня повинна мати вентиляцію. У приміщеннях, де переться білизна і, головним чином, накопи­чується пара, застосовуються пристрої для її видалення, що складаються з вентилятора і нагрівача, який висушує вологе по­вітря. Провітрювання пральні за допомогою відкритих вікон небажаним, особливо у зимовий час.

Склади, призначені для зберігання продуктів, вимагають відповідного обміну повітря. Обмін повітря повинний здійсню­ватися 3-6 разів на добу.

Сучасні вимоги комфорту припускають наявність у готе­лях систем кондиціонування повітря. Створення штучних кліматичних умов у широкому масштабі застосовується в краї­нах із тропічним кліматом, а також у комфортабельно обладна­них готельних об'єктах. Системи кондиціонування повітря коштують значно дорожче від систем вентиляції і застосовують­ся, в основному, у готелях високого класу обслуговування.

Освітлення

Усі приміщення, призначені для розміщення людей, по­винні мати добре природне освітлення. При розташуванні но­мерів по сторонах світу діє таке ж правило, що й у житловому будівництві. Варто уникати напрямку фасаду будинку на північний бік. Тому найкращою орієнтацією готельного кори­дору є напрямок з півночі на південь, при якому можна домог­тися сонячного освітлення номерів зі сходу та з заходу. Північний бік, крім того, має великі теплові втрати, що нега­тивно позначається на рентабельності експлуатації.

Освітлення в готелі виконує як практичну, так і естетичну функцію. За допомогою світла можна підкреслити цікаві деталі інтер'єру і будівлі в цілому. Готелі високого класу, особливо у великих містах, повинні мати велику освітленість. Освітлю­вальні прилади повинні гармоніювати з архітектурними елемен­тами в денний і вечірній час.


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 247; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.