Роль освітлення в інтер'єрі номеру

Раціональні зі світлотехнічної точки зору прийоми і спо­соби освітлення (локалізоване, сполучене й убудоване) доз­воляють використовувати освітлювальні прилади найрізнома­нітнішої форми, конструкції і світлорозподілу. Світильники поділяються за своїми художніми особливостях на три основні групи:

1) Світильники нейтральної форми, що є композиційним елементом меблів, з якими вони пов'язані функціонально. Ча­сто світильники пов'язані з меблями і конструктивно.

2) Декоративні світильники, що можуть відігравати значну роль в архітектурному вирішенні інтер'єру. До декоративних світильників відносяться торшери, настільні і настінні світиль­ники, підвіси з декоративними розсіювачами і затінювачами.

3) Вбудовані світильники відбитого і розсіяного світла, що дозволяють вирішувати різноманітні завдання інтер'єру, зоро­вої зміни розмірів і пропорцій приміщення або посилення ху­дожнього звучання якого-небудь декоративного елемента тощо.

Вибір того або іншого світильника залежить від загального вирішення інтер'єру. Наприклад, торшер з декоративним аба­журом поряд з підсвіченням приміщення виділяє зону відпо­чинку як центр композиції інтер'єра і надає номеру вигляд вітальні.

Замість торшера в номері може бути вбудований пристрій відбиття світла від стелі, що виконує одночасно функції освіт­лення зони відпочинку.

У номерах доцільно одночасно використовувати освітлю­вальні прилади різних груп: декоративні, світильники нейтраль­ної форми та вбудовані пристрої для відбиття й розсіювання світла. Освітлювальні прилади, що поєднують функції загаль­ного і місцевого освітлення, варто використовувати як елемент головної композиційної ланки інтер'єру.

У створенні інтер'єру важливе освітлення не саме як таке, а його взаємодія з іншими елементами інтер'єру. У цьому зв'яз­ку слід звернути увагу на вплив світла на сприйняття колірного вирішення інтер'єру.

Важливу роль в оформленні приміщень і житлових номерів відіграють твори живопису, скульптури, елементи декоратив­ного, прикладного мистецтва й особливо озеленення.

Озеленення готелів

Озеленення в інтер'єрі готелів — це особливий вид мистец­тва, що виконує як естетичні, так і утилітарні функції. Озеле­нення активно впливає на характер формування інтер'єру і є таким же рівноцінним компонентом оформлення середовища, як і обробка стін, меблювання та ін. За допомогою озеленення можна підвищити художню виразність внутрішнього просто­ру, удосконалити його функціональну організацію. Утилітарна функція рослин полягає в створенні певного мікроклімату в приміщеннях.

Розрізняють активну і нейтральну системи озеленення. Так, у робочій зоні створюють нейтральну систему озеленення, а в зоні відпочинку — активну. За допомогою озеленення викону­ють поділ простору на зони.

Найбільш широко в готельних приміщеннях використову­ють озеленення у вестибюлях, холах, коридорах, ресторанах, кафе та у номерах.

У готелях з високим рівнем комфорту у вестибюлях ство­рюють зимові сади. Для озеленення інтер'єрів застосовують, як правило, такі види рослин:

• декоративно-листяні;

• декоративно-квітучі;

• кучеряві й ампельні;

• сукуленти.

Додавання озеленення до інтер'єру здійснюється як ство­ренням природних (живих, засушених) природних композицій, так і штучних.

Найбільш широко використовуються декоративно-квітучі рослини, ампельні, а також застосовуються епіфітні рослини, тобто рослини (засохлі дерева), що використовуються для кріплення інших рослин, особливо ампельних.

 

До озеленення варто також віднести і живі квіти, що стоять у вазах. Вони завжди прикрашають інтер'єр, додають затишку, створюють приємну атмосферу і підвищують художню якість декоративного оздоблення. Квіти рекомендують ставити у вітальнях багатокімнатних номерів-люкс і в загальних віталь­нях, холах, на столах адміністраторів і чергових по поверху, на столиках кав'ярні і ресторану. Але скрізь у готелі будуть дореч­но і святково виглядати навіть найскромніші букети або гілоч­ки рослин.

~ Питання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть основні принципи будівництва та архітектури сучасних готелів.

2. Охарактеризуйте основні блоки приміщень готелів.

3. Які основні принципи оформлення інтер 'єру сучасних готелів?

4. Опишіть вплив кольору в інтер 'єрі готелів та прийомі колірного рішення.

5. Розкрийте важливість освітлення в сучасному інтер 'єрі в готелі та роль освітлення в інтер 'єрі номера.

6. Охарактеризуйте вплив озеленення готелів на його інтер 'єр.

Глава 6.


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 241; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.