Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху

Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем. Підприємство, установа, організація виділяє приміщення для кабінету (класу) з безпеки дорожнього руху і для проведення медичного огляду водіїв й кошти для обладнання цих приміщень.

Задачі навчального класу з БР на АТП

Для профілактичної роботи із забезпечення безпеки автомобільних перевезень на АТП обладнують кабінети (класи) з БР. Головне завдання кабінетів з БР полягає в активній пропаганді новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду в області забезпечення БДР та їх впровадженні в практику роботи АТП, підвищенні професійних знань і майстерності водіїв, ремонтників та ІТП АТП. Організація роботи кабінетів з БР повинна забезпечувати індивідуальні і групові заняття, проведення інструктажів, нарад, семінарів щодо попередження аварійності, розборів обставин і причин виникнення ДТП. Кабінет з БР рекомендується розташовувати поблизу диспетчерської для забезпечення максимальної його відвідуваності водіями.

Багато АТП додатково обладнують тренажерні класи і кімнати психологічного розвантаження.

Типовий перелік рекомендованого устаткування кабінетів з БР:

- набір схем небезпечних дорожньо-транспортних ситуацій з рекомендаціями щодо правильних дій водіїв у цих ситуаціях;

- схеми конкретних залізничних переїздів із вказанням зон видимості й особливостей проїзду;

-карти-схеми маршрутів;

- дорожні знаки з підсвічуванням;

- тренажери програмованого навчання ПДР;

- тренажери для контролювання знань і навчання;

- електронний тренажер-екзаменатор;

- автоматична довідкова установка;

- проектор, епідіаскоп, екран;

- відеомагнітофон,телевізор;

- настінна навчальна дошка.

Експозиція кабінету повинна відбивати зміст усієї роботи з БДР, враховувати специфіку діяльності АТП (вантажне, пасажирське, змішане) і місцеві умови роботи. Вона представляється окремими розділами, для кожного з яких визначається необхідне устаткування, наочні і навчальні посібники. Експозицію кабінету з БР рекомендується представляти трьома розділами: навчально-методичним, інформаційним і агітаційно-пропагандистським .

Навчально-методичний розділ повинний забезпечувати надбання водіями знань з основ БДР, організації праці і відпочинку водіїв, технічного стану транспортних засобів, а також виховання трудової і транспортної дисципліни.

Надбання знань з основ БДР передбачає:

вивчення ПДР, Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту й інших нормативних документів по безпеці автомобільних перевезень і контролювання отриманих знань;

підвищення майстерності водіння автомобілів, розбір типових небезпечних шляхово-транспортних ситуацій з рекомендаціями водіям про правильні дії в цих ситуаціях;

вибір раціональних режимів руху з урахуванням економіїпаливно-мастильних матеріалів;

знайомство з психофізіологією праці водіїв.

Знання з організації праці і відпочинку водіїв передбачають вивчення:

виробничої санітарії і гігієни праці;

режимів праці і відпочинку;

вимог до стану здоров'я при передрейсових, міжрейсових і післярейсових медичних оглядах;

дорожніх умов і режимів руху на основних маршрутах роботи транспортних засобів даного АТП;

прийомів водіння автомобілів у різних дорожніх і кліматичних
умовах.

Вивчення технічного стану транспортних засобів передбачає знання конструктивних особливостей і техніко-експлуатаційних характеристик рухомого складу АТП, а також будови, порядку контролювання й обслуговування вузлів і агрегатів автомобілів, технічний стан яких впливає на БДР.

Довідково-інформаційний розділ призначений для інформаційної, консультативної і довідкової роботи. Він містить:

карту-схему маршрутів;

план роботи кабінету з БР;

дані статистики ДТП;

схеми залізничних переїздів, розташованих у зоні діяльності АТП;

- схеми типових ДТП з аналізом причин їхнього виникнення. Карта-схема БР пасажирських АТП. На ній повинні бути позначені пункти зупинок, регульовані і нерегульовані перехрестя, місця інтенсивного пішохідного руху, небезпечні ділянки доріг, залізничні переїзди і т.д. Схему варто супроводжувати паспортними даними маршруту, зведеннями про місця концентрації ДТП і установлені швидкості руху. її рекомендується електрифікувати і підключати до магнітофона. Електрифікована й озвучена карта-схема дозволяє водіям самостійно знайомитися з характеристикою маршруту. Схему доцільно наносити на карту міста, області з вказанням усіх міських, приміських і міжміських автобусних маршрутів.

Дані обліку й аналізу ДТП, порушень ПДР для наочності представляють у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем. їх варто групувати за такими темами:

стан аварійності в цілому в АТП, в автоколонах (на пасажирських
АТП і на маршрутах);

стан аварійності в об'єднанні, управлінні, іншій організації.

На діаграмах може бути показане число ДТП і потерпілих у них по місяцях, кварталах, роках в абсолютних і відносних цифрах (на 1 млн. км пробігу автомобілів, на 1000 водіїв, на 1000 транспортних засобів і т.д.).

Довідковий матеріал для водіїв також містить:

- нормативні документи, інструкції, накази, листи, розпорядження, обов'язкові для доведення водійському складові;

- відомості про порядок одержання посвідчення на право керування транспортним засобом або талона попереджень при його заміні або втраті;

- відомості про порядок проходження водіями медичного повторного огляду, присвоєння кваліфікації водія І і II класів;

- заходи адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення ПДР, трудової дисципліни і т.д.;

- інформацію про порядок проїзду до лікарень, розташування районних відділень міліції, «Швидкої допомоги», пожежних частин і т.д.;

-телефони диспетчерської служби АТП, міліції, ДАІ;

-адреси і телефони вищих організацій.

Агітаційно-пропагандистський розділ включає матеріали, що відбивають досвід роботи кращих водіїв, бригад, автоколон (загонів), результати конкурсів, місячників і вікторин з БР. У цей розділ, зокрема, можуть бути поміщені:

- фотографії кращих водіїв;

- відомості про переможців конкурсів «За безпеку руху»;

-гасла, плакати й інші матеріали наочної агітації;

- відомості про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, витяги з Карного і Цивільного кодексів України.

Частину матеріалів наочної агітації варто також розміщати на території АТП, у диспетчерській, на контрольно-пропускному пункті.

Заняття в кабінеті з БР проводяться індивідуально у формі самостійної підготовки із групами водіїв у формі бесід, лекцій, консультацій. Для ефективного засвоєння матеріалу заняття рекомендується проводити з групою водіїв 15-20 чол. Число водіїв на заняттях не повинне перевищувати числа місць у кабінеті.

Усі заходи, проведені в кабінеті з БР, необхідно фіксувати в журналі обліку роботи. У ньому вказують теми занять, прізвище і посаду того, хто проводив заняття, прізвища присутніх водіїв.

На заняттях необхідно використовувати матеріали про ДТП із вини водіїв даного АТП, об'єднання (управління), міністерства (відомства). Варто приділяти увагу відпрацьовуванню навичок поводження водіїв у типових небезпечних дорожньо-транспортних ситуаціях, підвищенню майстерності водіння транспортних засобів у різних дорожніх і кліматичних умовах.

Для кращого засвоєння матеріалу викладач повинний використовувати устаткування і наочні прилади, що є в кабінеті з БР. У процесі самопідготовки, навчання і при опитуванні необхідно використовувати програмні тести і вправи, а також спеціальні тренажери.

Робота з водіями не повинна обмежуватися рамками кабінету з БР. Щомісяця на зборах водіїв варто підводити підсумки роботи з БДР в АТП, автоколонах (загонах), бригадах. Необхідна широка гласність проведеної роботи і її результатів. Для цих цілей використовують радіопередачі, вивішують блискавки, списки порушників, працюють з їх родинами. У роботі з попередження ДТП із водіями (так само, як і з порушниками трудової і транспортної дисципліни) широко використовують можливості громадських організацій.

Додаток 3.1


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 97; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.