ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Михно Е.П. Посібник «Ліквідація наслідків аварій і стихійних лих», Москва, «Атомиздат», 1979 р.

2. Крамер Ю.Ю., Маркевич А.Е. «Аварійні роботи в осередках поразки» «Воєніздат», 1980 р.

3. Устав війск Цивільної оборони СРСР

4. Олісов Б.А., Русинов П.І., Марков Л. К. «Захист від ядерної зброї» «Воєніздат», 1964 р.

5. Балаєв А.С. «Боротьба с пожежами на об’єктах народного господарювання в умовах

ядерної поразки», Москва, «Воєніздат», 1973 р.

6. «Увага радіаційні небезпека!» Москва, «Воєніздат», 1965 р.

7. «Радіаційне зараження при ядерних вибухах і оцінка радіаційної обстановки»

Інформаційний збірник № 34 6 управління 12 Головного управління МО СРСР, Москва,

«Воєніздат», 1973 р.

8. Максимов М.Г. Посібник «Радіоактивні зараження і їхній вимір»,Москва. Энергоатомиздат, 1989 р.

8. Алтунін А.Т. Формування цивільної оборони в боротьбі зі стихійними лихами. - М.: Стройиздат, 1978. - 245 с.

9. Баранів А.А. Забезпечення усталеної роботи об'єктів народного господарства у воєнний час. - М.: Атомиздат, 1970. - 64 с.

10. Білозеров Я.Е., Неситов Ю.К. Увага! Радіоактивне зараження! - М.: Воениздат, 1983. - 96 с.

11. Боротьба з пожежами на об'єктах народного господарства в умовах ядерної поразки / Під ред. Балаева А.С. - М.: Воениздат, 1973. - 224 с.

12. Вентцель Е.С., Вівчарів Л.А. Теорія ймовірностей. - М.: Наука, 1969. - 368 с.

13. Дії ядерної зброї. Переклад з англ. - М.: Воениздат, 1963. - 684 с.

14. Дуріков А.Н. Оцінка радіаційної обстановки на об'єкті народного господарства. - М.: Воениздат, 1982. - 96 с.

15.Егоров П.Т., Шлехов И.А., Алабин Н.И. Цивільна оборона. - М.: Вища школа, 1977. - 303с.

16. Іванов И.А., Науменко И.А., Павлов М..П. Ракетно-ядерна зброя і його вражаюча дія. - М: Воениздат, 1971. - 224 с.

17. Кречетников Н.П., Оловянников Н.П. Цивільна оборона на машинобудівних підприємствах. - М.: Машинобудування, 1972. - 136 с.

18. Дія проникаючої радіації на вироби електронної техніки. - Кулаків В.М., Ладыгин Е.А. - Радянське радіо, 1980, №4.

19.Михно Е.П. Ліквідація наслідків аварій і стихійних лих. - М.: Атомиздат, 1979. - 288 с.

20. Рикетс Л.У., Бриджес ДЖ. Э., Майлетта Дж. Переклад з англ. /Під ред. Ухина Н.А. Електромагнітний імпульс і методи захисту. - М.: Атомиздат, 1979. - 328 с.

21.Рощин А.А. Міжнародна безпека і ядерна зброя. - М.: Міжнародні відносини, 1972. - 388 с.

22. БНІП П-11-77. Захисні спорудження цивільної оборони. - М.: Стройиздат, 1978. - 63 с.

23.Тихомиров М.И. Цивільна оборона підприємств хімічної промисловості. М.: НИИТЗИ, 1970. - 144 с.

24. Цивилев М..П., Никаноров А.А., Суелин Б.М. Інженерно-рятувальні роботи. - М.: Воениздат, 1975. - 224 с.

25. Наставляння по застосуванню й діям невоєнізованих формування цивільної оборони, - М.: Воениздат, 1979. - 147 с.

26.Каммер Ю.Ю. Експлуатація притулків ГО. - М.: Стройиздат,, 1970. - 112 с.

27. Остроух Ф.И. Будівництво быстровозводимых і протирадіаційних укриттів М.: Воениздат, 1972. - 205 с.

22. Поникаров А.К. Захисні спорудження в підземних виробленнях. - М.: Автомиздат, 1969. - 217 с.

23. Іванов К.Г. Ракетно-ядерна зброя і його вражаюча дія. - М.: Воениздат 1972. - 223 с

24. Горячов А.Е. Дія радіації, що проникнула, на радіодеталі. - М. - Атомиздат, 1971. - 167 с.

25. Вавилов В.С. Радіаційні ефекти в напівпровідниках і напівпровідникових приладах. - М.: Атомиздат, 1969. 178 с.

26. Ядерний вибух у космосі, на землі й під землею (електромагнітний імпульс ядерного вибуху): Збірник статей. - М. Видавництво МО СРСР, 1974, 56-89 с.

27. Бариков А.А. Забезпечення стійкості роботи об'єктів народного господарства у воєнний час. - М.: Атомиздат, 1970, - 168 с.

28. Кирлери Д.Ф. Вплив опромінення на матеріали й елементи. - М.: Атомиздат,1972. - 67 с.

29. Чижевский К.Л. Земна луна сонячних бур. - М.: Думка. 1973. - 243 с.

30. Балондин Р.К. Пульс земних стихій. - М.: Думка. 1975. - 92 с.

31. Карцев В.И. Стихіям не подвластен. - М.: Знання. 1975. - 135 с.

32. Ковалевский Ю.Г. Стихійні лиха. - Наука й техніка. 1975. - № 8, с. 97-109.

33 Інженерний аналіз наслідків землетрусів у Японії й США. - М.: Стройиздат. 1960. - 273 с.

34. Мирашелев Л.Г. Іонізуючі випромінювання й електроніка. - М. Атомиздат, 1969.- 185 с.

35. Широков А.М. Надійність радіоелектронних пристроїв. - М.: Вища школа, 1967. - 78 с.

36. Гуянов В.С. Варіанти вкриття унікального встаткування. - Військові знання, 1972, № 1, с. 43-59.

38. Напівпровідникові прилади і їхнє застосування. Збірник статей. - М.: Соврадио, 1973. - 197 с.

39. Дорофеев Ю.П. Інженерні заходи захисту від сучасних засобів поразки. - М.: З МО СРСР, 1974. - 187 с.

40. Гайдамака В.А. Ліквідація наслідків радіоактивного зараження.- М.: Атомиздат,1960. - 116 с.

41 Інструкція з визначення захисних властивостей будинків і споруджень по відношенню до радіації. - М.: Воениздат, 1967. - 25 с.

42 Каммер Ю.Ю. Аварійні роботи у вогнищах поразки. - М.: Воениздат, 1980. - 203 с.

43. Протирадіаційні вкриття в сільській місцевості. - М.: Воениздат 1972. - 40с.

50. Аварії й катастрофи. Попередження й ліквідація наслідків, Кн.1/Під ред. Котляревского В.А., Кочеткова К.Е., Забегаева А.В.//М.»АСВ»,1995р

51. Мартемьянов А.И.Проектування будівельних будинків і споруджень в сейсмічних районах/М., Стройиздат 1985р.52. Атаманюк В.Г.і ін Цивільна оборона /М., Вища школа,1985р.

53. Алексєєв Н.А.Стихійні явища в природі: прояв, ефективність захисту

54. Кукал З.Природні катастрофи /ДО1989р.

55. БНіП 11 – 11 – 77* / М- 1987 р

56. БНіП 2.01.02-85 /Противопожарные нормы/

57. Справочник строителя. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Орлов. М. Стройиздат 1985

58. О действии длинных ударних волн на твёрдое тело Григорян С.С.// ПМТФ № 3 – 1963

59. Задачи теории точечного взрыва в газах. Коробейников В. П. – М. Наука 1973.

60. Пожаровзрывопасность промышленной пыли. М. Химия Корольченко А.Я, 1980

61. Расчёт конструкций сооружений на действие взрывных волн // Динамический расчёт сооружений на специальные воздействия Лужин О.В., Попов Н.Н., Расторгуев Б.Б. – М. : Строиздат, 1981

62. Взрыв. Покровский Г.И. – М.: Недра, 1973

63. Физика взрыва. – Баум Ф.А., Орленко Л.Н., Станюкевич К.П., Челышев В.П., Шехрер Б. И. – М.: Наука 1984

64. Взрывные явления. Оценка и последствия. – М.: Мир, 1986 кн.1.-319 стр., кн.2. – 382 стр.

65. Котляревский В.А., Райнин И.М., Расчёт металлоконструкций каркасов промышленных зданий и сооружений на действие сейсмических, вибрационных и аварийных взрывных нагрузок // информ листок МГЦНТИ № 72 – 87. – М., - 1987; Отчёт / ЦНИИППроект- сталькострукция. Рук. В.А. Котляревский. ГР 01830030463. –М., 1985

66. Лужин О.В., Попов Н.Н., Расторгуев Б.С. Расчёт конструкций сооружений на действие взрывных волон // Динамический расчёт сооружений на специальные воздействия// под редакцией Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. – М.: Стройиздат 1981

67. Удар, взрыв и разрушение: Сб. ст. / под редакцией В.Н. Николаевского. – М., Мир, 1981

68. Легошин А.Д., Фалеев М.И. Международные спасательные операции. Особенности проведения и технологии. М. «Линия График», 2001.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 78; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.033 сек.