Лабораторна робота може бути виконана, як за допомогою лабораторного стенду, так і за допомогою Electronics Workbench.

6.2.2
У лабораторному стенді встановлено змінну плату АЛП зі світлодіодною індикацією напруг на виходах ІМС. Якщо горять світлодіоди “CR,P”, “CR,G”, “&F#”, “F6”, “F4”, “F2”, “F1”, то це відповідає рівню логічної “1” на відповідному виході ІМС. Світлодіод, що горить, “CR16” означає "0" на виході (у СВП – перенос є). Керування напругою на вході ІМС здійснюють тумблерами згідно з Табл. 9.

У разі використання Electronics Workbench потрібно дослідити мікросхему 74181, подаючи за допомогою ключів відповідні рівні напруг на її входи.

Таблиця 9 – Керування входами ІМС К555ИП3

Вхід ІМС Кнопка Логічний рівень на вході при
натиснутій кнопці ненатиснутій кнопці
CR1 S1.1
AB S2.1
A4 S2.2
A2 S2.3
A1 S2.4
B8 S3.1
B4 S3.2
B2 S3.3
B1 S3.4
INS8 S4.1
INS4 S4.2
INS2 S4.3
INS1 S4.4
MO S4.5 0 (арифметич.) 1 (логічні)

Виконайте за допомогою АЛП логічні та арифметичні дії над операндами. Вид функції вказано у Табл. 10 у залежності від порядкового номеру студента по журналу.

Таблиця 10 – Варіанти завдань

Код, hex Номери варіантів
Логічної функції B D E B D E B D E
Ариф. функції A B C D E F A B C D E F

У якості операндів функції треба взяти наступні набори значень для операндів A та B, відповідно: Fh та Eh, Dh та Eh, Fh та Dh, Bh та Dh, Fh та Fh, 7h та 7h, Eh та 7h, 7h та Bh,– у СВП, і 0h та 1h, 2h та 1h, 0h та 2h, 4h та 2h, 0h та 0h, 8h та 8h, 1h та 8h, 8h та 4h,– у СНП. Дії виконайте з переносом та без.

Сформулюйте висновки про вплив сигналу переносу до молодшого розряду на виконання логічних функцій.

Результати роботи

Індивідуальній звіт по лабораторним заняттям оформлюється у відповідності до вимог стандарту університету. Допускається ескізне зображення схем, таблиць із дотриманням усіх дійсних стандартів. Повинна бути сформульована мета занять, наведено умовне графічне позначення досліджуваної мікросхеми. Результати експериментів окремо для арифметичної та логічної функції оформлюються у вигляді таблиць (див. Табл. 11).

Таблиця 11 – Результати експерименту

Код функції  
Система потенціалів СВП СНП
Функція    
Операнд А Fh Dh Fh Bh Fh 7h Eh 7h 0h 2h 0h 4h 0h 8h 1h 8h
Операнд B Eh Eh Dh Dh Fh 7h 7h Bh 1h 1h 2h 2h 0h 8h 8h 4h
Результат F CR1=1                                
CR1=0                                
Перенос из ст. разряда CR1=1                                
CR1=0                                
                                     

6.4
Контрольні запитання

6.4.1 Що таке нееквівалентність (визначення, таблиця дійсності)?

6.4.2 Що таке напівсуматор (визначення, таблиця дійсності, побудова на базових елементах)?

6.4.3 Що таке повний суматор (визначення, таблиця дійсності, побудова на базових елементах)?

Як реалізувати апаратними засобами віднімання?

В чому полягають особливості побудови багаторозрядного суматору?

Як організовується схема послідовного переносу?

Як організовується схема паралельного переносу?

7
Тригери зі статичним керуванням


Дата добавления: 2021-07-22; просмотров: 129; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.