Система проставляння розмірів

 

Вибір системи проставляння розмірів являється одним із найскладніших етапів роботи виконавця. Пояснюється це наявністю великого числа спільно розв'язуваних конструкторських і технологічних завдань. Основна умова, що повинна бути виконана при цьому, – найбільша простота процесу виготовлення деталі при найменшій вартості її виготовлення.

Системи проставляння розмірів від різних баз мають свої особливості. Система проставляння розмірів від констpуктоpських баз відрізняється тим, що всі розміри на кресленні проставляються від поверхонь, які визначають положення деталі в зібраному й працюючому механізмі. У цьому випадку не зв'язують проставляння розмірів з питаннями виготовлення деталі.

Переваги проставляння розмірів від конструкторських баз:

а) наявність на кресленнях коротких розмірних ланцюгів, що підвищує точність і якість виробу;

б) полегшення перевірки, розрахунку й ув'язування розмірів як деталі, так і всього виробу;

в) підвищення строку придатності креслення, тому що в ньому не відбиті вимоги часто мінливої технології.

Недоліки проставляння розмірів від конструкторських баз:

a) необхідність додаткової підготовки технологічної документації для обробки деталі, тому що креслення не відбиває вимог технології;

б) ріст числа контрольно-вимірювальних операцій, тому що замовник приймає виготовлену деталь не по технологічному, а по конструкторському кресленню.

Система проставляння розмірів від технологічних баз характеризується тим, що всі розміри на кресленні проставляють від поверхонь, що визначають положення деталі при обробці. У цьому випадку зв'язують проставляння розмірів з питаннями виготовлення деталі.

Переваги проставляння розмірів від технологічних баз:

а) у проставлянні розмірів відбиті виробничі вимоги, що полегшує виготовлення деталі;

б) не потрібен перелік розмірів і допусків, тобто відпадає необхідність у спеціальній технологічній документації;

в) спрощується конструкція ріжучого й вимірювального інструмента;

г) виготовлення деталі й виконання контрольно-вимірювальних операцій відбуваються по тому самому кресленню.

Недоліки проставляння розмірів від технологічних баз:

а) деяка ускладненість у перевірці й ув'язуванні розмірів у деталі й у виробі;

б) скорочення строку придатності креслення, тому що необхідно його коригування при зміні технології;

в) слабке відбиття на кресленні конструктивних особливостей виробу.

Деталь може мати кілька конструкторських баз, причому одну з них вважають основною, а інші – допоміжними.

Звичайно прагнуть до того, щоб конструкторські бази були використані в якості технологічних. Може бути застосована комбінована система проставляння розмірів: одна частина розмірів проставляється від конструкторських баз, інша – від технологічних. Проставляння розмірів від конструкторських баз обмежують. Найбільше повно задовольняє вимоги виробництва проставляння розмірів від технологічних баз.


Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 1608; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.