Туберкульоз без встановленої локалізації

(у попередніх клінічних класифікаціях – "туберкульозна інтоксикація у дітей")

 

Туберкульоз невстановленої локалізації у дітейвиникає при інфікуванні туберкульозом і розвитку первинної туберкульозної інфекції без локальних проявів, що підтверджується результатами рентгенологічного та інших методів дослідження. Туберкульозна інтоксикація виявляється у дітей з вперше позитивними реакціями на туберкулін, що посилюється в процесі спостереження, а також з гіперергічними реакціями. Вона характеризується активністю туберкульозного процесу, що проявляється погіршенням загального стану, періодичним підвищенням температури тіла до субфебрильної, погіршенням апетиту, появою нейровегетативних розладів (підвищена нервова збудженість або її пригнічення, головні болі, тахікардія), незначним збільшенням периферичних лімфатичних вузлів (мікрополіаденія) з проявами периаденіту, незначним збільшенням печінки, рідше селезінки, зупинкою фізіологічного приросту або дефіцитом маси тіла, схильністю до інтеркурентних захворювань, змінами в картині крові (незначним прискоренням швидкості осідання еритроцитів, зсувом нейтрофілів вліво, еозинофілією, лімфопенією), зміною імунологічного статусу (зниженням числа Т-лімфоцитів та їх функціональної активності).

Специфічність зазначених функціональних порушень повинна бути підтверджена ретельним обстеженням дитини з метою виключення неспецифічних захворювань. Для цього слід використовувати сучасні методи діагностики, в тому числі пряму та бокову рентгенографію легень, томограми межистіння в різних проекціях, комп'ютерну томографію легень, бронхоскопію, туберкулінопровокаційні проби (гемотуберкулінові, протеїно-туберкулінові, імунотуберкулінові та ін.) перед і після підшкірного введення туберкуліну (10-20 ТО ППД-Л), а також бактеріологічне дослідження. У сумнівних випадках рекомендується застосовувати пробне лікування протитуберкульозними препаратами тривалістю до 3 місяців.

До туберкульозу невстановленої локалізації не відноситься латентну туберкульозну інфекцію (ЛТБІ) у дітей, бо це не захворювання на туберкульоз, а лише інфікування дітей мікобактеріями. Проявами ЛТБІ у дітей слід вважати всі випадки позитивної туберкулінової проби, в т.ч. віражу та гіперергічної туберкульозної реакції.

Діагноз "Туберкульоз без встановленої локалізації (туберкульозна інтоксикація у дітей) " повинен встановлюватися у виключних випадках, коли неможливо визначити локалізацію туберкульозного процесу. Однак, завжди слід намагатися встановити локалізацію процесу, включаючи застосування комп'ютерної томографії підозрілих локалізацій.

 

Контрольні питання:

1. Визначення поняття “туберкульоз без встановленої локалізації (туберкульозна інтоксикація у

дітей)” як клінічної форми туберкульозу.

2. Виявлення туберкульозу без встановленої локалізації, його частота серед інших форм

туберкульозу у дітей та підлітків.

3. Клінічна картина туберкульозу без встановленої локалізації.

4. Об’єм обстеження хворих з підозрою на туберкульоз без встановленої локалізації.

5. Методика хіміотерапії дітей і підлітків, хворих на туберкульоз без встановленої локалізації.

6. Наслідки туберкульозу без встановленої локалізації.

7. Організація диспансерного нагляду дітей і підлітків, хворих на туберкульоз без встановленої

локалізації.

Література:

1. Раннее выявление и специфическая серопрофилактика туберкулёза среди детей и

подростков. Методические рекомендации / Коваленко Б.А. и др. – Запорожье,2000.

2. Патоморфоз первинних форм туберкульозу у дітей в сучасних умовах / Костроміна В.П. та

ін. // Український пульмонологичний журнал. – 2002. - № 2. – С.36-39.

3. Туберкулёз у детей / Костромина В. и др. // Доктор. – 2002. - № 4. – С. 41-43.

Тестові завдання


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1415; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.