Загортальні автомати І класу

Принцип дії загортальних автоматів І класу розглядатимемо на прикладі машин для загортання виробів “у конверт” або “у пачку”. Ці автомати викорис-товують для загортання плиткового шоколаду, батончиків, солодких плиток типу “Пальма”, печива і вафель.

Схема автомату для загортання плиткових виробів “у конверт” наведена на рис. 130. Плитки вручну (або транспортером) укладають на транспортер ви-робів 1, який подає їх до штовхача 2. Штовхачем 2 плитка напрямляється на підіймальний столик 3, що знаходиться у нижчому положенні (операція І). Сю-ди ж механізмом щипців 5 подається обгортка (етикетка і фольга) і укладається над виробом (операція ІІ). Фольга розмотується з рулону 6 механізмом розмот-ки 7, а етикетка виймається з магазина 8 за допомогою вакуум–присосків. Під час подачі обгортки фольга відрізається ножицями, а на ліву сторону етикетки наноситься клей. Після цього опускається верхній притискувач 4 і притискує обгортку до плитки (операція ІІІ). Далі столик 3 разом з притискачем 4 підій-мають плитку уверх і проштовхують її крізь загортальну рамку 9 (операція ІV), котра обгортає виріб з п’яти сторін, залишаючи відкритою тільки нижчу сторо-ну, і трішки підгинає утворені при цьому ріжки обгортки (зображення у ізо-метрії біля цифри ІV). Торцеві підгиначі 10, виконуючи рух до виробу, підги-нають вузькі стулки обгортки і підтримують його після опускання столика 3 униз (операція V). Після цього підгинач 11 підгинає задню довгу стулку обгор-тки, підгиначі 10 відводяться у вихідне положення (операція VІ), а штовхач 12 зіштовхує виріб на стіл 13 з притискувачем 14, під час проходження під яким схоплюється клей (операція VІІ). У кінці столу 13 за допомогою стекера 15 ви-роби укладаються ребром на транспортер 16 з боковими пригладжуючими щітками, який виводить їх з машини для укладання у коробки.

У автоматах для загортання печива і вафель транспортер 1 має комірки, у які механізмом живлення подається необхідна кількість виробів, що утворюють купку заданих розмірів. Крім того, у них відсутні стекери виробів, тому що тов-


щина пачки у даному випадку не дуже відрізняється від її ширини. Печиво або вафлі вручну подаються у магазин механізму живлення. У нашій країні загорта-ються плитковий шоколад масою 100, 50, 30 і 18 і батончики масою 50 г. Для цього використовують автомати марок ЕЕ-3, У-460, ЛУ-3 фірми “Шокопак” (Німеччина) продуктивністю 60–120 шт/хв., 2160/S фірми GD (Італія) (до 130 шт/хв.), а також деяких інших фірм (наприклад, машини ВВ “Сапал” і NTN продуктивністю 150–160 шт/хв.), а для загортання печива і вафель використо-вуються машини И8-ШЗБ заводу “Київпродмаш” (Україна); ЛУ-К, К-467, У-5 фірми “Шокопак” (Німеччина) і АКМА-779-С фірми “АКМА” (Італія), про-дуктивністю 60–100 шт/хв. Печиво і вафлі загортають у пачки масою 50, 100 і 200 г.

Більш детальні технічні характеристики деяких пакувальних автоматів наведені у табл. 55.

 


Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 170; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.