Машини та механізми, застосовувані при проведенні аварійно-рятувальних робіт

Машини й механізми застосовують залежно від виду проведених робіт і підрозділяють на наступні групи:

Машини й механізми для розроблення й розчищення завалів, піднімання, переміщення й транспортування вантажів: екскаватори, трактори, бульдозери, автомобільні крани, причепи, лебідки, блоки, поліспасти, домкрати.

Екскаваторизастосовують для розбирання завалів, навантаження уламків на самоскиди й інший транспорт, розкриття завалених сховищ й укриттів, для розкриття підземних комунікацій.

 

 

Бульдозери- при розбиранні завалів і обладнанні проїздів, при розчищенні люків аварійних виходів сховищ і виконання різних видів грабарств.

Трактори – для витягування елементів конструкцій різної довжини при розбиранні завалів, обвалення окремих елементів будинків, що загрожують обвалом.

Автомобільні крани – для піднімання і витягування великорозмірних важких уламків при розчищенні завалених входів у сховища, укриття й аварійних виходів з них.

Пневматичний інструмент є комплектом компресорної станції, до якого входять бурильні й відбійні молотки.

Бурильний молоток (ручний перфоратор) використовується для буравлення отворів у кам'яних, цегельних і бетонних стінах і перекриттях, завалених сховищ з метою подачі в них повітря.

Відбійних молотокзастосовують для розбирання цегельного, бутового мурування, бетонних стін з метою подачі повітря, виводу людей які укриваються, із завалених сховищ, а також дроблення великих брил.

Устаткування для різання металів. Металеві елементи великого розміру, які важко витягати із завалів, можна розрізати на частині. Для цього використовують бензо-і гасорізи.

Механізми для відкачування води. До них належать насоси й мотопомпи, які застосовуються для відкачування води при затопленні сховищ та інших заглиблених приміщень.

 

Тема 7: ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ТРАНСПОРТУ, ТЕХНІКИ, БУ-ДИНКІВ І СПОРУДЖЕНЬ, ДОРІГ І МІСЦЕВОСТІ. САНІТАРНА ОБ-

РОБКА ЛЮДЕЙ

Знезаражування містить у собі наступні види робіт:

- дезактивацію;

- дегазацію;

- дезинфекцію.

 

Дезактивація

Дезактивація – це механічне видалення радіоактивних часток з поверхні зараженого об'єкта з метою їхнього подальшого поховання.

Оцінюється якість дезактивації за шкалою якості за допомогою нас-тупних коефіцієнтів:

- коефіцієнт дезактивації – застосовується для невеликих за розмірами об'єктів:

КД = АSпоч / АSкін , (7.1)

де Asпоч; Asкін– щільність радіоактивного зараження об'єкта до оброб-

лення і після, виміряна впритул до об'єкта;

- коефіцієнт зниження потужності дози – застосовується для великорозмірних об’єктів:

КС = РХпоч / РХкін, (7.2)

де Рхпоч; Рхкінц - потужність експозиційної дози до й після оброблення поблизу об'єкта.

Розрізняють часткову й повну дезактивації.

Ціль часткової дезактивації - зниження щільності забруднення до значення, що гарантує короткочасне безпечне знаходження людей.

Ціль повної дезактивації - зниження щільності забруднення для забезпечення необмеженого безпечного знаходження людей.

Існують 4 методи дезактивації:

1. Механічний - змивання, змітання, зрізання, пиловідсмоктування.

2. Фізичний: оброблення зараженої поверхні паром або розпеченими газами.

3. Хімічний: оброблення поверхонь поверхнево-активними (ПАР), хімічно-активними речовинами (ХАР) і комплексоутворювачами.

4. Біологічний: використання спеціально виведених бактерій, здатних усмоктувати в себе радіонукліди і шляхом фільтрації потім видаляємих з води.

Дезактивація заражених об’єктів здійснюється різними способами (див. табл.6.1)

 

 

Таблиця 6.1 - Способи дезактивації

№ п/п Найменування спо-собу Об’єкти, що дезакти-вуються Технічні засоби дезактивації
Оброблення струме-нем води під тиском. Дороги з твердим пок-риттям, техніка, тран-спортні засоби, спору-ди. Авторозливальні станції АРС-14, АРС-15, пожежні ма-шини, поливальномийні ма-шини.
Оброблення струме-нем повітря під тис-ком або розпеченими газами. Теж саме. Компресори, теплові машини ТМС-65, піскоструменеві ус-тановки.
Пиловідсмоктування -«- Побутові і промислові пило-соси, вакуумні підмітально-прибиральні машини ВПУ-53, комплекти для дезак-тивації автотракторної тех-ніки ДК-4.
Оброблення активними розчинами -«- Авторозливальні станції АРС-14, АРС-15, поливаль-номийні машини, комплекти ДК-4, ІДК-1, садові обприс-кувачі.
Зрізання забрудненого шару грунту Місцевість, дороги з грунтовим покриттям Бульдозери, скрепери, грейде-ри.
Оброблення плінкоут-ворюючими розчина-ми. Дороги з твердим пок-риттям, техніка, тран-спортні засоби, спору-ди. Сільськогосподарська авіа-ція, поливальномийні маши-ни.
Екранування забруд-неної поверхні. Поля, дороги з твер-дим покриттям, спо-руди. Сільськогосподарська і доро-жньобудівельна техніка.
Оброблення високоте-мпературноюпарою. Техніка, транспортні засоби, споруди. Парогенератори.
Оброблення піною. Техніка, транспортні засоби, обладнання. Піногенератори.
Прання і екстракція. Одяг, обмундируван-ня. Польові пральні ЕПАС, дезир-фекційно-душові автомобілі ДДА.
Використання сорбентів. Вода. Піскорозкидувачі, барботажні установки.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1378; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.