Оптимізація маршруту

Оптимізація маршруту полягає у встановлені ряду об'єктивних та суб'єктивних обмежень. Об'єктивні обмеження виходять з умов сегментації ринку, а суб'єктивні визначаються можливостями туроператора. Обмеження визначаються перш за все цільовим споживчим сегментом (вік, життєвий цикл сім'ї, стиль та рівень життя тощо). Часові обмеження стосуються сезонності та терміну подорожі. Економічні обме­ження виходять з умов функціонування ринку та його кон'юнк­тури (конкурентне середовище, цінова політика тощо). Основним обмеженням на початковому етапі розробки туру є обмеження в часі та засобах по забезпеченню комфортності подорожування. Саме часові обмеження визначають вибір транспортних засобів та їх тип під час проходження маршруту. Вибір транспортного засобу слід розглядати як введення пев­них обмежень в організаційні параметри туру (кількість ту­ристів у групі і відповідно вибір форми туру впливає на його організацію та вартість).

Види транспорту та типи транспортних засобів дуже різняться за своїми характеристиками (таблиця 2). При ви­борі засобів пересування керуються відстанню, а при вборі ти­пу транспортного засобу - його комфортністю (швидкість, місткість, зручності). В пасажирських перевезеннях на далекі відстані домінує повітряний транспорт. За останні 15 років ча­стка туристів в міжнародних повітряних пасажироперевезен-нях зросла більш ніж удвічі (з ЗО до 70%). У перевезеннях на короткі відстані найбільшою популярністю користується авто­мобільний транспорт, що стимулюється як зростаючою авто­мобілізацією населення, так і технологічними змінами в авто­мобілебудуванні в бік збільшення швидкості та комфортності та зменшення енергомісткості. Так, обсяг автобусних пасажи-роперевезень за останні 20 років збільшився майже вдвічі. У внутрішньоконтинентальних перевезеннях пасажирів авто­мобільний транспорт переважив залізничний.

Таблиця 2

Оцінка видів транспорту за основними вимогами

Вид транспорту Сумарне значення індексу
Залізничний
Водний
Автомобільний
Повітряний

* Значення експертної оцінки: 1 - швидкість або час, що витрачається на дорогу;

2 - інтенсивність або частота руху; 3 - надійність роботи даного виду транспорту;

4 - доступність або кількість пунктів, які обслуговуються та можливість дістатися в будь-яку точку; 5 - вартість.

Найбільш сприятливий показник - 1.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2054; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.006 сек.