Визначення та аналіз типу фінансової стійкості підприємства

 

Агрегатний підхід ґрунтується на визначенні фінансової стійкості на основі агрегатів. Такий методичний підхід є доповненням до коефіцієнтного підходу, оскільки виділяють чотири типи поточної фінансової стійкості підприємства.

Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є вид джерел фінансування матеріальних оборотних коштів.

Матеріальні оборотні кошти підприємства являють собою запаси (3), вартість яких відображується в II розділі активу балансу, їх вартість розраховують таким чином:

 

З = ф.1 р. 100 + ф. 1 р. 110 + ф. 1 р. 120 + ф. 1 р. 130 + ф. 1 р. 140 (8.2)

Види джерел, за рахунок яких сформовані матеріальні оборотні кошти (запаси):

1) власні оборотні кошти:

 

Кв.об = ВК – НА = ф.1 р. 380 - ф. 1 р. 080, (8.3)

 

де А1, П1 – відповідно перші розділи пасиву та активу балансу;

 

2)власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела формування коштів (функціонуючий капітал)(Кв.д.п.):

 

Кв.д.п = Кв. об + П3 = ф. 1 р. 380 - ф. 1 р. 080 + ф. 1 р. 480, (8.4)

 

3) сукупна величина основних джерел формування коштів (Ко):

Ко = Квдп + КК = ф. 1 р. 380 + ф. 1 р. 480 + ф. 1 р. 500 – ф. 1 р. 080, (8.5)

 

де КК – короткострокові кредити банків.

 

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпечення запасів джерелами формування:

1) надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів:

 

± Фв = Кв.об - З; (8.6)

 

2) надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних кошти і довгострокових джерел формування запасів:

± Фт = Квдп - З; (8.7)

 

3) надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формуван­ня запасів:

± Фо = Ко - З. (8.8)

 

За допомогою цих показників визначають трикомпонентний тип фінансової стійкості підприємства:

(8.9)

Після виконання розрахунків наведених вище показників підприємство може бути охарактеризоване одним із чотирьох типів фінансової стійкості (табл. 8.4).

Для зручності визначення типу фінансової стійкості доцільно представити розраховані показники в табл. 8.4.

Таблиця 8.4

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ

ЗА ТИПАМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Показник Тип фінансової стійкості
абсолютна стійкість нормальна стійкість нестійкий стан Кризовий стан
Фв = Квот - З Фв ≥ 0 Фв < 0 Фв < 0 Фв < 0
Фт = Квпз – З Фт ≥ 0 Фт ≥ 0 Фт < 0 Фт < 0
Фо = Ко – З Фо ≥ 0 Фо ≥ 0 Фо ≥ 0 Фо < 0
Стисла характеристика Висока платоспромож­ність: підпри­ємство не залежить від кредитів Нормальна платоспромож­ність: ефективне використання позикових коштів - висока дохідність виробничої діяльності Порушення платоспроможності: необхідне залучення додаткових джерел Неплатоспроможність підприємства - межа банкрутства
 

 

Абсолютна фінансова стійкість характеризується тим, що підприємство своєчасно виконує всі розрахунки, водночас у нього залишаються грошові кошти для закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо, тобто для забезпечення наступного виробничого процесу матеріальними ресурсами.

Нормальна фінансова стійкість відображає можливість підприємства своєчасно та в повному обсязі розрахуватися із кредиторами та інвесторами. Однак, такому підприємству може не вистачити грошових коштів для придбання виробничих запасів.

Нестійкий фінансовий стан пов’язаний з порушенням платоспроможності. Її відновленню може спонукати додаткова емісія акцій, залучення довгострокових кредитів банків тощо.

Кризовий фінансовий стан вказує на імовірність банкрутства підприємства.

ТЕМА 9


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2497; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.