Основні причини і умови ураження людини електричним струмом

В безпеці праці прийнято ділити причини травматизму на технічні, організаційно-технічні, організаційні і організаційно-соціальні. В електробезпеці, як основному напряму безпеки праці, необхідність такого поділу очевидна.

Технічні причини включають:

- недосконалість конструкції електроустановок і засобів захисту;

- допущені недоліки при монтажі і ремонті електроустановок;

- випадкове доторкання;

- невідповідність будови електроустановок умовам їх застосування;

- з’явлення напруги на металевих частинах електрообладнання.

Організаційно – технічні причини в основному пов’язані з виконавчою дисципліною і складаються з:

- невиконання вимог чинної науково-технічної документації;

- помилки в знятті напруги;

- відсутності огороджень, плакатів;

- відсутності заземлення або помилки в його налагодженні і знятті.

Організаційні причини найбільш розповсюджені і до них належать:

- відсутність посадових інструкцій;

- недотримання вимог щодо безпечного виконання робіт;

- недостатнє навчання правилам безпеки;

- відсутність керівництва і контролю робіт;

- неефективна організація праці.

Організаційно – соціальні причини в основному мають соціальний характер і включають:

- негативне ставлення до виконання роботи;

- змушене виконання робіт не за спеціальністю;

- залучення працівників до понаднормових робіт;

- порушення виробничої дисципліни;

- залучення до роботи осіб віком до 18 років.

Статистика причин потрапляння людей під напругу надає такі дані:

- 55,0 % працівників травмовані в результаті дотику до неізольованих струмовідних частин електроустановок або до ізольованих з пошкодженою ізоляцією;

- 23,0 % через дотик до неструмоводних елементів електроустановок, які опинилися під напругою в результаті пошкодження ізоляції;

- 2,5 % як результат потрапляння людини під напругу кроку;

- 1,2 % уражених через електричну дугу;

- 20,0 % складають причини іншого характеру.

Умови ураження людини електричним струмом – включення людини в електромережу або контакт її тіла в двох точках з різним потенціалом. Основні види електромереж виробничих підприємств України наведені на рис. 4.3.

 

Рис 4.3 – Основні види електромереж

Мережі „в” і „г” найбільш розповсюджені на підприємствах промисловості.

Схеми включення людини в електричні мережібагатоваріантні, але найбільш розповсюдженими і ймовірними схемами в мережі трифазного перемінного струму є:

- між проводом і землею (однофазне);

- між двома проводами (двофазне);

- між двома проводами і землею одночасно (двох- і однофазне);

- між двома точками землі (напруга кроку).


 

Рис. 4.4 – Однофазне включення в мережу з заземленою нейтраллю

 

Однофазне включення найбільш розповсюджене (рис. 4.4). Людина потрапляє під фазну напругу у 220 В. Найбільш вірогідна петля включення "рука-нога".

Повний опір мережі із заземленою нейтраллю визначається за формулою 4.6.

RП = RЛ + RВ + RПЗ + RО , (4.6)

де RП – повний опір, Ом;

RЛ опір людини, Ом;

RВ– опір взуття, Ом;

RПЗопір розтікання струму від підошви взуття в землю, Ом;

RО опір заземлення, Ом.

Величина струму, який проходить через людину, визначається за формулою 4.7.

(4.7.)

де UФ – фазна напруга мережі, що дорівнює 220 В;

RЛ = 1 000 Ом; RВ =50 000 Ом; RПЗ = 60 000 Ом; RО = 10 Ом.

Згідно зі значеннями табл. 4.1 цей струм для людини безпечний.

У випадку, коли людина не має на ногах струмоізолюючого взуття (сире або з металевими елементами) і стоїть на струмопровідній підлозі (земляна, цегляна тощо), тоді RВ = RПЗ = 0.

Отже,


Струм величиною 220 мА для людини смертельно небезпечний.

Як висновок, можна констатувати, що при однофазному включенні на ураження людини електричним струмом впливає насамперед навколишнє середовище. Воно або зменшує, або посилює дію електричного струму.

В мережі з ізольованою нейтраллю (рис. 4.5) струм проходить через людину і ізоляцію проводів. Його значення визначається за формулою


(4.8)

де RІЗ - опір ізоляції, що дорівнює 90 000 Ом.

У випадку RВ = RПЗ = 0 ІЛ = 7 мА.

Рис. 4.5 – Однофазне включення в мережу з ізольованою нейтраллю

Наведений приклад свідчить про те, що в мережі з ізольованою нейтраллю опір ізоляції є основним фактором, який захищає людину. У мережі із заземленою нейтраллю опір ізоляції не має ніякого значення.

Двофазне включення (рис. 4.6) відноситься до досить рідкісних випадків і закінчується, як правило, летальним наслідком. Величина струму, яка проходить через тіло людини, петля "рука-рука", визначається за формулою

(4.9)


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2803; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.034 сек.