Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування


Банківська система- це законодавчо визначена чітко структурована і субординована сукупність фінансових посередни­ків, які здійснюють кредитні і фінансові операції на професійній основі і функціонально взаємопов'язані в самостійну економічну структуру.

Згідно з положеннями Закону України «Про банки і банків­ську діяльність» банківська система України має бути дворівне­вою, функціонувати заради безперебійного задоволення потреб економіки країни, забезпечення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності з метою стабілізації грошей. В дворівневій банківській системі верхній (вищий) рівень посідає Національний Банк України, емісійний центр, який є банком банків і обслуговує лише банківські заклади й урядові структури.

Банківська система в ринковій економіці виконує три про­відні функції:

Реалізуючи трансформаційну функцію, банки мобілізують вільні кошти і передають їх різним суб'єктам економічних відносин. При цьому в процесі взаємодії всієї сукупності банків, у тім числі і центрального, трансформуються кошти грошового ринку за стро­ками, розмірами, ступенем ризику, клієнтами і регіонами. Емісій­ною функцією оперативно змінюється грошова маса в обігу у від­повідності до змін попиту на гроші. Це ключова функція банківсь­кої системи, що реалізується методами й інструментами грошово-кредитної політики. Стабілізаційна функція забезпечує сталість банківської діяльності і грошового ринку. Вона проявляється в регламентації діяльності усіх ланок грошово-кредитної системи та створенні діє­вого механізму державного контролю і нагляду за дотриманням законодавства у діяльності банків. На ви­щому рівні у дворівневій системі зосереджується відповідальність за вирішення макроекономічних завдань грошово-кредитної сфери і підтримання сталості грошей. Банки другого рівня, що складають основу всієї банківської системи і забезпечують обслуговування економічних суб'єктів, діють на засадах комерційного розрахунку і конкуренції з метою отримання прибутку.

Тема 9



Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1698;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.