Характерні ознаки і функції міжбанківських об'єднань

Міжбанківські об'єднання утворюються з метою координації дій, підвищення ефективності операцій та захисту професійних інтересів учасників, розробки етичних норм і правил взаємовідносин між банківським установами, банками і клієнтами. Економічну основу функціонування становить міжбанківський кредит.

Умовно міжбанківські об'єднання можна класифікувати так:

а) залежно від складу учасників - на суто банківські і об'єднання змішаного типу;

б) залежно від цілей - об'єднання комерційного типу і некомерційного,тобто з метою надання послуг своїм членам;

в) залежно від строків діяльності - на безстрокові об'єднання і створені на певний термін;

г) залежно від рівня залежності й підпорядкування складових структур - асоціативні добровільні об'єднання і корпоративні,що засновані на власності і системі участі в капіталі об'єднання. Головними представниками міжбанківських об'єднань асоціативного типу є консорціуми і картелі. Корпоративними об'єднаннями є концерни і трести. В основу організації корпоративних міжбанківських об'єднань кладеться спільна власність і система участі в капіталі, жорстка ієрархія відносин підпорядкування і залежності між головним банком (власником контрольного пакету акцій) і залежними від нього банками.

Види міжбанківських об'єднань можна виразити у вигляді такої схеми:

Консорціумна форма міжбанківських об'єднань (банківські синдикати) дозволяє нарощувати обсяги операцій, концентрувати кредитні ресурси у найприбутковіших операціях, розподіляти ризики між усіма учасниками, що суттєво обмежує можливі втрати кожного з учасників.

Банківський картель- об'єднання незалежних великих банків, що уклали спільну угоду про розподіл сфери діяльності, узгодження єдиної політики процентних ставок і виплат дивідендів, дотримання однакових умов кредитування тощо.

Міжбанківські концерни корпоративного типу представлені монопольними об'єднаннями акціонерних банків, в яких великий банк виступає головним акціонером і володіє контрольними пакетами акцій інших юридично самостійних банків та встановлює свій фінансовий контроль над їх діяльністю як дочірніх товариств. Банківські холдинг-компаніїутворюються як об'єднання змішаного типу з числа банків і позабанківських установ.

Важливим різновидом міжбанківського об'єднання став банківський трест, який утворюється шляхом об'єднання власності банків. Останні при цьому втрачають юридичну і комерційну самостійність і підпорядковуються єдиному органові управління. Основу банківського тресту складає пайова форма власності.

До складу банківських концернів, крім банків, можуть входити страхові, лізингові, факторингові та інші акціонерні товариства, об'єднані під керівництвом акціонерного товариства, яке називають банківським холдингом.

 

Тема 10


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2079; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.