Оператори мови VBA.

Оператор – це символ, або вираз, який дає вказівку програмі виконати певну дію над конкретними даними. VBA містить декілька категорій операторів: оператор присвоєння; числові і текстові оператори; логічні оператори; оператори порівняння.

Оператор присвоєння. Символ дорівнює (=) в VBA є оператором присвоювання і використовується для присвоєння значення змінній. Правила запису оператора присвоєння наступні: ліворуч від оператора присвоєння повинна стояти змінна, якій передається значення; праворуч від оператора присвоєння повинен стояти вираз.

Операція присвоєння має дві синтаксичні форми:

1. Let varname = expression;

2. varname = expression;

varname - будь-яка змінна VBA

expression - будь-який вираз VBA

Перший варіант операції присвоєння використовувався в ранніх мовах програмування Basic. Другий варіант використовується в сучасній версії VBA.

При виконанні оператора присвоєння VBA спочатку обчислює вираз праворуч від оператора присвоєння, а потім зберігає результат виразу в змінній, ім’я якої знаходиться зліва від знаку рівності.

X = 5 + 7; Y = X + 5 ; Z = X - Y; A = B; I = I + 1.

Початкуючим користувачам іноді незрозумілий сенс останньої операції присвоєння, коли і в лівій, і в правій частинах операції є одна і та ж змінна. В цьому випадку спочатку в проміжний елемент пам’яті поміщається результат обчислення виразу правій частині оператора присвоєння, а потім цей результат привласнюється змінною в лівій частині.

Наприклад, якщо в операторі присвоєння А = А +5, змінна А до операції присвоєння містила значення 7, то після операції вона міститиме значення 12 (7+5).

Слід запам’ятати:

· Можна присвоювати будь-яку чисельну змінну (або вираз) будь-якої іншої змінної чисельного типу (або змінній типу Variant );

· Якщо привласнюється чисельний вираз змінній, що типізується, з меншою точністю (наприклад, Double - Long), VBA округляє значення виразу для збігу з точністю змінної, що набуває нового значення;

· Якщо змінною типу String привласнюється змінна типу Variant , що містить число, VBA автоматично перетворить це число в рядок.

Оператор додавання (+)

Оператора додавання виконує просте додавання. Обидва операнди мають бути чисельними виразами або рядками, які VBA може перетворити в число. Оператора додавання можна також використовувати для виконання арифметичних операцій з даними типу Date .

Тип даних результату виразу додавання зазвичай той же, що і найбільш точний тип в цьому виразі. Але, є виключення:

· Результатом додавання типу Single і Long буде Double;

· Результатом додавання типу Date з будь-яким іншим типом даних завжди буде Date;

· Якщо результат перевищує діапазон типу Integer, то VBA перетворить його в Long;

· Якщо результат перевищує типи Long, Single, Date, то VBA перетворить його в Double;

· Якщо будь-який операнд у виразі додавання є Null, то результатом виразу додавання також буде Null.

Нагадаємо порядок збільшення точності для чисельних типів даних: Byte, Integer, Long, Single, Double, Currency.

Слід сказати, що треба чітко розуміти як VBA перетворить типи даних в результаті арифметичних операцій. Це допоможе надалі уникнути багатьох "непотрібних" помилок при написанні кодів.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1574; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.