Об’єкт CommandBar (Командна панель), його властивості і методи.

У Excel нараховується декілька командних панелей (панелі інструментів, рядок меню, контекстне меню), які утворюють набір CommandBars (Командні панелі). Ієрархічна схема об’єкта CommandBar наведена на рис. 10.5.

Елементи управління сім’ї CommandBarControls мають наступне призначення:

­ CommandBarButton – для створення кнопки або пункту меню;

­ CommandBarComboBox – для створення поля введення або поля зі списком;

­ CommandBarPopUp – для створення пункту меню, що розкривається.

Таблиця 10.9

Властивості об’єкта CommandBar.

Назва властивості Зміст властивості
Visible Визначає видимість рядка панелі команд. Наприклад, заховати панель інструментів Форматування: Application. CommandBars(“Formatting”). Visible=False. Відновити панель Форматування можна командою Application. CommandBars(“Formatting”). Visible=True
Controls Активізує сімейство CommandBarControls, до складу якого входять всі елементи управління конкретної панелі.
Position Визначає місце розташування панелі команд, що створюється. Допустимі значення: msoBarLeft (прив’язка рядка меню до лівої границі вікна додатка), msoBarTop (прив’язка рядка меню до верхньої границі вікна додатка), msoBarRight (прив’язка рядка меню до правої границі вікна додатка), msoBarButton (прив’язка рядка меню до нижньої границі вікна додатка), msoBarFloating (вільне розміщення рядка меню на екрані) msoBarPopup (визначає чи буде панель команд контекстним меню). Наприклад, Application. CommandBars.Add (Name:=“МояПанель”, Position:=msoBarTop, MenuBar:=False, Temporary:=True)

 

Таблиця 10.10

Методи об’єкта CommandBar

Add Створює нову панель команд і додає її до сімейства CommandBars. Синтаксис метода: Add(Name, Position, MenuBar, Temporary)
Name – Ім’я панелі, що створюється
Position – визначає місце розташування панелі команд
MenuBar – можливі значення: True (панель, що створюється, заміняє активну панель меню); False (активна панель не вилучається)
Temporary – можливі значення: True (панель, що створена, вилучається під час закриття Excel); False (активна панель не вилучається)
Delete Вилучає панель команд
Reset Відновлює вмонтовану панель інструментів

Доступ до об’єкту можливий через його методи і властивості.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1589; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.