Арифметичні оператори VBA

Оператор Синтаксис Опис
+ A + B Додавання: додає А і В.
- A - B Віднімання: віднімає з А В.
* A * B Множення: перемножує А на Ст.
/ A / B Ділення: ділить А на Ст.
\ A \ B Цілочисельне ділення: ділить А на В, відкидаючи дробову частину. Результат - ціле число.
Mod A Mod B Ділення по модулю: ділить А на В, повертаючи тільки залишок операції ділення як ціле число.
^ A ^ B Піднесення до степені: зводить А в ступінь Ст.

Як операнд для логічних операторів можна використовувати будь-який дійсний вираз, що має результат типу Boolean, а також число, яке може бути перетворене в значення типу Boolean.

Результатом логічної операції є значення типу Boolean (або Null, якщо хоч би один з операндів має значення Null).

Логічний оператор AND

Синтаксис:
Операнд_1 AND Операнд_2

Оператор AND виконує логічну кон’юнкцію.

Результатом даної операції є значення True, тільки коли обидва операнди мають значення True, інакше - False.

Таблиця істинності оператора AND

Операнд_1 Операнд_2 Результат
True True True
True False False
False True False
False False False

Оператора AND можна використовувати для декількох операндів:

(5<7) AND (4>3) AND (5=6) результатом буде False

Незалежно від кількості операндів результатом логічної операції AND буде True тільки у тому випадку, коли всі операнди виразу матимуть значення True. У будь-якому іншому випадку результатом буде False. Звернете увагу, що операнди полягають в круглі дужки. VBA спочатку обчислює значення кожного операнда усередині дужок, а потім вже весь вираз повністю.

Логічний оператор OR

Синтаксис:

Операнд_1 OR Операнд_2

Оператор OR виконує логічну диз’юнкцію.

Результатом даної операції є значення True, якщо хоч би один з операндів має значення True, інакше - False.

Таблиця істинності оператора OR

Операнд_1 Операнд_2 Результат
True True True
True False True
False True True
False False False

Оператора OR можна використовувати для декількох операндів:

(5<7) OR (4>3) OR (5=6) результатом буде True.

Незалежно від кількості операндів результатом логічної операції OR буде завжди True в тому випадку, якщо хоч би один з операндів виразу матиме значення True. Інакше результатом буде False.

Операторів AND і OR можна комбінувати:

((5<7) AND (4>3)) OR (5=6) результатом буде True

Логічний оператор NOT

Синтаксис:

NOT Операнд

Оператора NOT виконує логічне заперечення.

Оператора NOT використовує тільки один операнд.

Таблиця істинності логічного оператора NOT

Операнд Результат
True False
False True

Операторів AND OR NOT можна комбінувати:

((5<7) AND (4>3)) OR NOT (5=6) результатом буде True


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1233; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.