Вбудовані функції мови Visual Basic


 

Функція – це оператор, що виконує певні дії (наприклад, запит користувача на введення інформації або обчислення за формулою), а потім повертає результат своєї роботи у програму.

Стандартними,стосовноVisual Basic, називаються такі функції, обчислення яких є складовими компонентами VB. До них належать математичні, рядкові, фінансові та інші функції.

Наявність вбудованих функцій значно спрощує процес програмування, оскільки без створення підпрограм дозволяє обчислення багатьох функцій. До будь-якої із вбудованих функцій можна звернутись за ім’ям, передавши їй значення необхідних аргументів, і здобути результат – значення, що повертається. Найуживаніші вбудовані функції наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Основні вбудовані функції Visual Basic

Функція Дія функції
Abs (x) Повертає абсолютне значення x
Atn (x) Повертає арктангенс x
Cos (x) Повертає косинус кута x, заданого в радіанах
Exp (x) Повертає експоненту x
Fix (x) Повертає ціле число, рівне x без дробової частини
Int (x) Повертає найбільше ціле число, що не перевищує x
Log (x) Повертає натуральний логарифм x
Sin (x) Повертає синус кута x, заданого в радіанах
Sgn (x) Повертає -1, якщо х<0, 0, якщо х=0, 1, якщо х>0
Sqr (x) Повертає квадратний корінь з x
Rnd (x) Генерує випадкове число між 0 та 1
Tan (x) Повертає тангенс кута x, заданого в радіанах
Функції роботи з рядками
Val(x) Перетворює символьний рядок х на числове значення
Str(x) Перетворює числове значення х в символьний рядок

Завдання для виконання лабораторної роботи № 2

І. Завантажити середовище Visual Basic для створення нового проекту.

ІІ. Розробити форму із заголовком ”Лінійні обчислювальні процеси”, записати алгоритм та ввести програмний код для обчислення наступних виразів:

1.
     
2.  
     
3.  
     
4.    
     
5.
     
6.  
     
7.    
     
8.
     
9.    
     
10.  
     
11. ,
12.    
13.
14.    
15.

ІІІ. Зберегти проект у папці Lab2_z1. Продемонструвати створений проект викладачеві. Записати отримані результати.

 

ІV.Розробити проект, форму та ввести програмний код для розв’язання наступних задач:

 

1. Обчислити вартість товару та вартість товару з врахуванням торгової надбавки, якщо задано ціну одиниці товару (грн.), кількість товару (шт.) та торгову надбавку (%).

 

2. Обчислити залишок на банківському рахунку після проведення банківської операції, якщо відомий залишок на рахунку до операції, надходження та зняття коштів з рахунку.

 

3. Обчислити суму оплати виконаних будівельних робіт, якщо відомий відсоток виконання запланованого обсягу робіт та загальна вартість будівельного проекту.

 

4. Обчислити відсоток студентів, що склали іспити на ”відмінно” та ”добре”, якщо відома загальна кількість студентів та кількість студентів, що склали іспити без задовільних оцінок.

 

5. Обчислити відсоток студентів, що не склали іспити, якщо відомо загальну кількість студентів; кількість студентів, що склали іспити без задовільних оцінок; кількість студентів, що склали іспити із задовільними оцінками.

 

6. Обчислити кількість мешканців населеного пункту на кінець року, якщо відомо кількість мешканців на початку року, кількість прибулих, вибулих, народжених та померлих.

 

7. Обчислити рівень виконання навчального навантаження (у відсотках) вчителями школи, якщо відомо заплановану та фактично виконану кількість годин.

 

8. Обчислити вартість партії товару з двох видів, якщо задано ціну одиниці товару та кількість товару кожного виду.

 

9. Обчислити вартість товару та вартість товару з врахуванням торгової знижки, якщо задана ціна одиниці товару (грн.), кількість товару (шт.) та торгова знижка (%).

 

10. Обчислити суму для оплати комунальних послуг, якщо задано місячну вартість комунальних послуг та кількість місяців, за які потрібно провести розрахунок.

11. Обчислити урожайність (ц/га) зернових фермерського господарства, якщо задано площу посівів (га) та валовий збір (т).

 

12. Обчислити суму для оплати за водопостачання за звітний період, якщо задано початкові та поточні покази лічильника, а також вартість 1 м3 води.

 

13. Обчислити суму оплати за електроенергію за звітний період, якщо задано початкові і поточні покази лічильника та вартість 1 кВт-год.

 

14. Обчислити вартість пального (грн), якщо задано ціну 1 л (грн) та витрати пального (л).

 

15. Обчислити суму оплати за опалення, якщо задано вартість опалення 1 м2 та опалювальна площа.

 

VІ. Зберегти проект у папці Lab2_z2. Продемонструвати створений проект викладачеві. Записати отримані результати.

 

VІІ. Захистити виконану роботу.

 

Контрольні запитання

1. Що таке змінна? Які правила задання змінних?

2. Назвіть і охарактеризуйте типи даних у Visual Basic.

3. Які способи оголошення змінних у Visual Basic?

4. Як здійснюється оголошення змінної за допомогою суфікса?

5. Назвіть типи змінних у Visual Basic.

6. Що таке арифметичний вираз?

7. Які пріоритети виконання операцій?

8. Чи змінюється значення константи?

9. Яку функцію виконує коментар?

10. Функції та їх використання у Visual Basic.

11. Вбудовані функції VB.
Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2829;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.