Тегова модель структури документів.

За основу моделі розмітки документів у HTML прийнята, так названа тегова модель. З матеріалу попереднього питання нам відомо, що тег – це початковий чи кінцевий маркери елемента. Теги визначають границі дії елементів і відокремлюють елементи один від одного. НТМL - тег складається з імені, за яким може слідувати необов’язковий список атрибутів тегу. Текст тегу полягає в кутові дужки (< і >). Найчастіше HTML-теги складаються з початкового і кінцевого компонентів (парних тегів), між якими розміщаються текст і інші елементи документа. Ім’я кінцевого тегу ідентичне імені початкового, але перед ім’ям кінцевого тегу ставиться коса риса (/) Наприклад, для тегу стилю шрифту - курсив <і> закриваюча пара буде </і>, для тегу заголовка <ТІТLЕ> закриваючою парою буде </ТІТLЕ>. Кінцеві теги ніколи не містять атрибутів. За своїм значенням парні теги близькі до поняття дужок "begin/end" в універсальних мовах програмування, що задають області дії імен локальних змінних тощо. Парні теги, у сукупності з елементами сторінки, укладеними між ними, утворять так званий елемент (контейнер).

Приклад документа в HTML

Будь-який гіпертекст схожий на книгу і може бути розбитий на окремі структурні елементи:

· Власне документ

· Розділи, параграфи, пункти, підпункти

· Абзаци

Для кожного з цих елементів в HTML існують певні стилі, що описують в якому вигляді користувач побачить текст на екрані. Хай ми створили файл minihtml.html:

<BODY>

<TITLE>Пример HTML-текста</TITLE>

<H1>Глава 1</H1>

<H2>Параграф 1.</H2>

Ласкаво просимо в HTML!

Тут ми розповімо, як треба і як не треба писати гіпертексти.<P>

<H2>Параграф 2.</H2><P>

</BODY>

Тут ви можете побачити, як виглядає цей текст.

Отже, Ви вже зрозуміли, що:

· Заголовок документа починається з <TITLE> і закінчується </TITLE>.

· Заголовок першого рівня (Розділи) виділяється символами <H1> і </H1>)

· Заголовки подальших рівнів (параграфи, пункти, підпункти тощо.) - символами <Hx> і </Hx>), де x - числа 2, 3 ...

· Абзац - символами <P> (У версіях HTML, що діють зараз, символу </P> не існує! АЛЕ! Він може з’явиться в подальших версіях!)

NOTE: HTML не розрізняє, якими буквами набрані символи форматування: <title> рівносильно <TITLE> або <TiTlE>.

Не всі стилі підтримані всіма WWW-browsers. Якщо browser не підтримує стиль, то він його ігнорує. (Тому не страшно якщо Ви вже зараз почнете користуватися при форматуванні абзаців символом </P>. Нижче ми детальніше зупинимося на цьому питанні.)

Основні елементи

Основний текст відділяється від супровідного символами:

<BODY> </BODY>


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1784; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.