Створення структури, модифікація та оформлення таблиць.


Текстові документи зазвичай мають інструменти для створення й обробки таблиць (таблиця – це впорядковані в рядки та стовпці дані). Word також не є винять-ком. Комірки таблиць можуть містити текст, графічні зображення, посилання на дані з інших документів. Таблиці зазвичай використовують для упорядкування та подання даних. За допомогою їх можна оформляти результати дослідів, списки. Користуючись таблицями, легко виконати сортування даних та різноманітні обчислення.

У процесорі Word передбачено два варіанти додавання таблиць у документ: створення порожньої таблиці, яка надалі заповнюється даними, і перетворення на таблицю вже існуючого тексту.

Для створення порожньої таблиці, тобто таблиці, не заповненої даними, користувачу необхідно виконати наступні операції.

Встановити курсор на місце розташування таблиці й виконати команду меню ТАБ-ЛИЦЯ ] ДОДАТИ ] ТАБЛИЦЯ.

В діалозі ВСТАВКА ТАБЛИЦІ задати число стовпців та рядків за допомогою лічильників ЧИСЛО СТОВПЦІВ І ЧИСЛО РЯДКІВ.

Встановити ширину стовпців або включити режим автопідбору ширини (позиція АВТО). Якщо обрати позицію АВТО та встановити фіксовану ширину стовпців (перемикач ПОСТІЙНА), таблиця розтягнеться по всій ширині між лівим та правим полями сторінки.

Натиснути кнопку ОК, після чого на екрані з’явиться таблиця із заданими параметрами.

Для коригування параметрів таблиці після її створення користувач може застосувати діалоги ВЛАСТИВОСТІ ТАБЛИЦІ, ГРАНИЦІ І ЗАЛИВКА тощо, які викликаються через контекстне меню таблиці або меню Таблиця.

Якщо користувач хоче швидко створити таблицю на всю ширину тексту документа, необхідно клацнути по кнопці ДОДАТИ ТАБЛИЦЮ на панелі інструментів СТАНДАРТ-НА і у палітрі, що з’явилася, обрати число рядків і стовпців.

Також є можливість намалювати таблицю. Потрібно встановити курсор у місце вставки таблиці та виконати команду меню ТАБЛИЦЯ ] НАМАЛЮВАТИ ТАБЛИЦЮ. Покажчик миші набуде форми олівця. Необхідно навести олівець на один з кутів таблиці і, не відпускаючи кнопки миші, розтягнути прямокутник таблиці, й лише тоді відпустити кнопку. Після цього потрібно намалювати горизонтальні та вертикальні лінії таблиці. Якщо деякі з них виявляться зайвими, то їх необхідно прибрати інструментом ЛАСТИК, включивши цей інструмент на панелі ТАБЛИЦІ І ГРАНИЦІ і клацнути ним по непотрібній лінії. Коли такі лінії будуть видалені, знову клацнути по кнопці НАМАЛЮВАТИ ТАБ-ЛИЦЮ для продовження створення таблиці. Закінчивши малювання, потрібно клацнути мишею поза таблицею. Інструментом НАМАЛЮВАТИ ТАБЛИЦЮ можна домалювати лінії сітки у вже існуючій таблиці, а інструментом ЛАСТИК – прибирати непотрібні лінії.

До комірок таблиці можна вводити текст, числа, малюнки. Для цього потрібно клацнути мишею всередині комірки для появи курсору, який означає місце вставки символів, які ви вводите. Починати введення тексту потрібно набором з клавіатури. Можлива вставка символів до комірок таблиці з буфера обміну (ділянки пам’яті комп’ютера, зарезервована для тимчасового зберігання будь-яких даних; дозволяє використовувати операції копіювання, вирізання та вставки файлів, папок, а також об’єктів та документів: малюнків, таблиць, фрагментів тексту тощо). Для переміщення курсору по комірках таблиці користувач може використовувати, окрім клацання мишею, клавіші керування курсором.

Для виділення комірок потрібно встановити покажчик миші у лівому верхньому куті комірки (покажчик набуде форми чорної стрілки) та клацнути кнопкою. що ж до тексту всередині комірки, то він виділяється як звичайний текст.

Для виділення рядкатаблиці потрібно встановити покажчик ліворуч від рядка за межею таблиці (у так звану смугу виділення).коли покажчик набуде форми стрілки з контуром, потрібно клацнути лівою кнопкою миші. Для виділення стовпця покажчик встановлюється над ним.

Якщо потрібно виділити всю таблицю, то необхідно клацнути по будь-якій комірці таблиці, при цьому ліворуч і вище таблиці з’явиться маленький квадрат з хрестиком – маркер переміщення таблиці. Після цього користувачу потрібно навести на маркер покажчик миші (покажчик також перетвориться на стрілоподібний хрестик) і клацнути лівою кнопкою.

Коли тільки користувач починає працювати з таблицями, то не завжди він може виділити текст мишею. Для цього є ще один спосіб – клацнути всередині однієї з комірок, які потрібно виділити, й виконати потрібну команду меню: ТАБЛИЦЯ ] ВИДІЛИТИ ] (ТАБЛИЦЯ, СТОВПЕЦЬ, РЯДОК чи КОМІРКА).

Досить часто виникає потреба вставити ще один рядок (стовпець) в таблицю, так як тих, що вже є, не вистачає для введення всього обсягу інформації. Для цього розташовують курсор в один з рядків вище чи нижче від місця вставки і обирають команду меню ТАБЛИЦЯ ] ДОДАТИ ] РЯДОК ВИЩЕ (або РЯДОК НИЖЧЕ). Якщо ж потрібно вставити кілька рядків, наприклад два, то виділяють два рядки і виконують одну з зазначених команд. Вставка стовпців виконується аналогічно командою СТОВПЕЦЬ ЗЛІВА (або СТОВПЕЦЬ СПРАВА).

Також бувають випадки, коли, навпаки, потрібно видалити рядки, стовпці чи таблиці. Для цього необхідно клацнути мишею всередині рядка чи стовпця, що видаляється, й обрати команду ТАБЛИЦЯ ] ВИДАЛИТИ ] (РЯДКИ або СТОВПЦІ). Для видалення таблиці, перш за все її виділяють, а потім натискають клавішу Delete або ж клацають мишею всередині будь-якої комірки і виконують команду меню ТАБЛИЦЯ ] ВИДАЛИТИ ] ТАБЛИЦЯ.

Також в MS Word є можливість зміни розмірів рядків і стовпців.

Змінити висоту рядка або стовпця можна простим перетягуванням межі таблиці. Для цього користувач наводить покажчик миші на потрібну лінію сітки (покажчик набуде вигляду подвійної риски з двосторонньою стрілкою) і клацанням миші перетягує лінію сітки на нове місце. Проте є можливість точніше задати розміри стовпців і рядків. Це робиться так: виділяють потрібний рядок і обирають команду ТАБЛИЦЯ ] ВЛАСТИВОСТІ ТАБЛИЦІ. В діалозі, який з’явиться, обирають вкладку Рядок, після чого клацають по опції ВИСОТА і вводять значення висоти в сантиметрах до поля лічильник. При завданні висоти пропонується у полі режим обрати варіант МІНІМУМ. Це відповідатиме завданню мінімальної висоти рядка: при недостачі місця у комірці встановлюється висота, яка забезпечує розташування всієї інформації. При виборі режиму ТОЧНО висота рядка буде фіксованою, й дані, яка не вмістились до комірки, залишаться невидимими.

Якщо потрібно відформатувати сусідні рядки таблиці, то робиться це кнопками НАСТУПНИЙ РЯДОК або ж ПОПЕРЕДНІЙ РЯДОК, не закриваючи діалог ВЛАСТИВОСТІ ТАБЛИЦІ. Після цього натискають кнопку ОК.

Аналогічно користувач може задати параметри стовпців, виділяючи стовпці та використовуючи вкладку СТОВПЕЦЬ діалогу ВЛАСТИВОСТІ ТАБЛИЦІ.

Також в MS Word є опція зміни розмірів таблиці. Найпростіше розмір таблиці регулюється за допомогою маркера зміни розміру, який має вигляд маленького квадрата і з’являється в нижньому правому куті після виділення всієї таблиці. Для зміни розмірів потрібно встановити покажчик миші на даний квадратик, який набуде форми двосторонньої стрілки, орієнтованої по діагоналі таблиці, натиснути на кнопку миші й потягнути маркеру потрібний бік до отримання необхідного розміру таблиці по вертикалі та горизонталі й відпустити кнопку.

Також користувач може певним чином розташувати створену таблицю відносно тексту, клацнувши по ній мишею та обравши команду ТАБЛИЦЯ ] ВЛАСТИВОСТІ ТАБЛИЦІ. У діалозі властивостей відкривають вкладку ТАБЛИЦЯ, задають потрібне розташування таблиці за допомогою піктограм у групах ВИРІВНЮВАННЯ і ОБТІКАННЯ і клацають по кнопці ОК. Так таблиця може знаходитись зліва, справа і по центрі сторінки, обтікання може бути навколо, а може і не бути.

Найпростіший спосіб переміщення таблиці – перетягування її за маркер переміщення (він розташований ліворуч і вище таблиці), який з’являється після того, як клацнути по таблиці.

У таблицях Word за умовчуванням текст вирівнюється водночас по лівому і верхньому краях комірки, проте це можна змінити: потрібно виділити елементи таблиці, в яких потрібне вирівнювання, і клацнути правою кнопкою миші по зоні виділення; з контекстного меню, яке з’явиться, обрати команду Вирівнювання в комірці й у палітрі обрати спосіб вирівнювання. Команду вирівнювання тексту можна також викликати з панелі інструментів ТАБЛИЦЯ І ГРАНИЦІ. В цьому ж контекстному меню користувач може видалити комірки або розбити їх на більшу кількість, задати напрям тексту, створити в таблиці список.

Покращити зовнішній вигляд таблиці, щоб привернути увагу до певних її частин, можна за допомогою заливання. Для цього користувачу необхідно виділити елементи таблиці, що заливатимуться, інакше заливання буде застосоване до всієї таблиці. Далі обрати команду ФОРМАТ ] ГРАНИЦІ І ЗАЛИВКА та перейти на вкладку ЗАЛИВКА, в якій задати параметри заливання й візерунка, після чого натиснути ОК. Для видалення заливання необхідно клацнути всередині таблиці й обрати у меню ТАБЛИЦЯ команду АВТОФОРМАТ, а далі у списку ФОРМАТИ вказати параметр НЕМАЄ і закрити діалог. На вкладці ГРАНИЦЯ вказується тип ліній сітки таблиці або ж задається їхня відсутність. Прикладом є табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Дані про вчителів Новояворівської СЗШ №1

№з/п Прізвище вчителя Ім’я та по-батькові вчителя Стаж роботи, роки Предмет
Харламова Олена Олегівна біологія
Пучак Олена Олексіївна математика
Грабовська Надія Миколаївна фізика
Бардак Лариса Іванівна історія

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1881; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.