Форматування списків.


Списки – це послідовні абзаци, які відформатовані за допомогою виступів (виступ – це спосіб форматування абзацу, при якому перший рядок вирівняний по лівому краю сторінки, а наступні зсунуті праворуч). На місці виступів у списку розміщується той самий маркер (Ô, •, ü, þ тощо) або послідовні натуральні числа. Відповідно списки бувають марковані і нумеровані. Марковані списки застосовуються для опису перерахувань, скажімо, властивостей об’єкта, основних положень доповіді, дій користувача. Нумеровані списки використовуються для подання інформації, якщо важливим є порядок елементів. Це можуть бути описи покрокових процедур, списки куплених товарів у накладній тощо. Марковані і нумеровані списки можна використовувати в таблицях таким самим чином як і в абзацах. Також текстовий процесор Word дозволяє створювати багаторівневі списки, які схожі до попередніх.

Створити маркований, нумерований та багаторівневий списки можна двома способами: ввести текст, а потім його відформатувати як нумерований або маркований список або розташувати курсор у пустому рядку і застосувати до цього рядка формат маркованого або нумерованого списку, а потім ввести текст списку. Форматування списку поширюється на наступний абзац. При натискання клавіші ENTER Word додає в список новий абзац номером або маркером. Щоб автоматично створити нумерований або маркований список, необхідно ввести 1 або *, а потім пропуск або символ табуляції з наступним текстом. При натисканні клавіші ENTER для додавання наступного елементу списку наступний номер або маркер вставляється автоматично. Для витирання окремого номера або маркера курсор потрібно розташувати між ним і відповідним текстом і клацнути на клавіші BACKSPACE. Щоб змінити відступ, потрібно ще раз клацнути на цій клавіші. Щоб закінчити введення списку, потрібно двічі клацнути на клавіші ENTER.

Списки створюються командою ФОРМАТ ] СПИСОК. В результаті виконання цієї команди з’явиться вікно з трьома вкладками: МАРКОВАНИЙ, НУМЕРОВАНИЙ, БАГА-ТОРІВНЕВИЙ, у яких є запропоновані формати списку. На панелі інструментів існують кнопки НУМЕРОВАНИЙ СПИСОК та МАРКОВАНИЙ СПИСОК, після натискання яких створюється список обраного формату.

Щоб змінити формат списку, користувачу необхідно клацнути на клавіші ЗМІНИТИ діалогового вікна СПИСОК.

Якщо в цьому вікні активована вкладка МАРКОВАНИЙ, то для зміни обраного виду списку потрібно натиснути ЗМІНИТИ. Після цього з’явиться діалогове вікно ЗМІНА МАРКОВАНОГО СПИСКУ. У групі СИМВОЛ МАРКЕРУ можна вибрати вигляд маркеру із набору запропонованих. Крім того, натиснувши клавішу МАРКЕР, можна вибрати в якості маркера довільний символ. Якщо клацнути на клавіші ШРИФТ, то можна змінити шрифт, з якого можна вибрати символ для маркера. У групі РОЗТАШУВАННЯ МАРКЕРА в полі ВІДСТУП регулюється відстань маркера від лівого поля сторінки. У полі РОЗТАШУВАННЯ ТЕКСТУ, у рядку ВІДСТУП регулюється відстань тексту від маркера. У вікні перегляду ЗРАЗОК міститься зразок того, як позначений фрагмент буде виглядати при заданих параметрах форматування. Зробивши необхідні зміни, потрібно клацнути на клавіші ОК.

Якщо активна вкладка НУМЕРОВАНИЙ вікна СПИСОК, то з’явиться діалогове вікно ЗМІНА НУМЕРОВАНОГО СПИСКУ можна змінити елементи оформлення списку. У полі ФОРМАТ НОМЕРА можна додати постійний текст, що слід висвітлювати до і після номеру. З допомогою клавіші ШРИФТ можна вибрати параметри форматування символів. У полі НУМЕРАЦІЯ потрібно вибрати вигляд нумерації: римські чи арабські числа, букви алфавіту. У полі ПОЧАТИ З можна вибрати символ, з якого починається нумерація. Поле РОЗТАШУВАННЯ НОМЕРА разом з полем НА визначають взаємне розташування номеру списку і тексту. Наприклад, щоб вирівняти маркер або номер по центру між лівим краєм і лінією, розташованою на відстані 5 см від лівого поля або відступу, звідки починатиметься текст, потрібно вибрати ПО ЦЕНТРУ і 5 см. У полі РОЗТАШУВАННЯ ТЕКСТУ, у полі ВІДСТУП регулюється відстань тексту від символів нумерації. У вікні перегляду ЗРАЗОК міститься зразок того, як позначений фрагмент буде виглядати при заданих параметрах форматування. Зробивши необхідні зміни параметрів форматування списку, потрібно клацнути на ОК. Зроблені зміни збережуться до наступного редагування формату списку.

Якщо активною є вкладка БАГАТОРІВНЕВИЙ вікна СПИСОК, то з’являється можливість створити багаторівневий список, який може містити до 9 рівнів. У вікні ЗМІНА БАГАТОРІВНЕВОГО СПИСКУ, у списку РІВЕНЬ користувач може задати рівень списку, оформлення якого буде змінюватись. Решта елементів вікна є аналогічні описаним вище. Якщо клацнути на клавіші БІЛЬШЕ, то з’явиться додаткова група опцій: ЗВ’ЯЗАТИ РІВЕНЬ ЗІ СТИЛЕМ, СИМВОЛ ПІСЛЯ НОМЕРА, ЗАМІНИТИ РИМСЬКІ ЦИФРИ АРАБ-СЬКИМИ, ПОЧАТИ НУМЕРУВАТИ. Після того, як користувач зробив відповідні настроювання, потрібно клацнути на клавіші ОК.

Є можливість створення багаторівневих списків за допомогою панелі інструментів. Багаторівневі списки створюються командою ФОРМАТ ] СПИСОК. На вкладці БАГА-ТОРІВНЕВИЙ потрібно обрати зразок багаторівневого списку і натиснути ОК. Після цього користувач вводить текст, що буде оформлений, як список, і натискає ENTER після кожного елемента. Щоб перемітити елемент списку на необхідний рівень нумерації, потрібно позначити цей елемент, а потім натиснути клавішу ЗБІЛЬШИТИ ВІДСТУП або ЗМЕНШИТИ ВІДСТУП. Існує можливість зміни рівня нумерації по мірі введення тексту. Починаючи новий абзац, слід натиснути клавішу TAB для зниження рівня нумерації елемента списку. Для підвищення рівня нумерації елемента списку слід натиснути одночасно клавіші SHIFT+ENTER, а потім ввести необхідний текст.

В даному документі використовується маркований список з розташуванням маркера на відстані 0 см від межі лівого поля, з розташуванням тексту на відстані 1 см після табуляції та на відстані 1 см від межі лівого поля [4].

7.6. Робота з таблицями, формулами та графікою



Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 4552; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.