Системи обробки тексту


До недавно обробкою текстів займалися в основному професіонали: друкарки, видавці, працівники друкарень. Тепер завдяки поширенню персональних комп’ютерів підготовка тексту стала доступною практично кожній людині, що має навички користування ПК. Для роботи з текстами створено відповідне програмне забезпечення: текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи.

Найпростішою є технологія обробки тексту в текстовому редакторі Блокнот. Ця програма є завжди під рукою у користувача, так як вона встановлюється на комп’ютер водночас з операційною системою Windows. Отже, текстовий редактор – це програма або модуль, вбудований в іншу програму, яка служить для введення, змінювання та зберігання символьного тексту. Проте текстові процесори мають досить обмежений набір функцій. Значно більші можливості щодо обробки текстів у програм текстових процесорів.

Текстовий процесор – це програма, яка дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис і складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. Під редагуванням тексту користувач зазвичай розуміє сукупність усіх операцій, які стосуються роботи над текстом. З кожного тексту можна вирізати та вставляти в нього елементи інших текстів та малюнки. Також є можливість змінювати характер розташування тексту в межах сторінки, задавати формати символів та абзаців. Популярними текстовими процесорами є Лексикон, WordPerfect, а також додаток Word, який входить до комплекту програм Microsoft Office. Текстові процесори є, як правило, могутніми програмами для створення невеликих текстових документів. Однак вони не досить досконалі, щоб використовувати їх у підготовці до друку книг, газет або журналів. Для цього застосовуються інші програми, так звані видавничі системи.

Основним завданням видавничих систем є створення електронного оригінал-макету, де текст та ілюстрації будуть розміщені саме так, як у майбутній газеті чи книзі (з точністю до часток міліметра). Як правило, видавничі системи мають досить широкий спектр доступних форматів, тобто можливість працювати з файлами, створеними в багатьох інших програмах. Текст можна легко вставляти у середину будь-якого малюнку, крім того можна самостійно створювати малюнки всередині системи. Видавнича система забезпечує також точне відтворення кольорів, тобто необхідне процентне співвідношення базових кольорів у отримуваних зображеннях. Сучасна електронна система – це програма, яка виконує функції всього електронного виробництва, але працювати можна лише на одному настільному комп’ютері. Тому така програма називається Desktop publishing, або настільна видавнича система (НВС). Видавничі програми у чомусь схожі на звичайні текстові процесори, але відрізняються від них більш широким набором можливостей роботи з текстом. Отже, НВС – це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічне зображення для тиражування в друкарні. З видавничих систем найпопулярнішими та найдоступнішими для роботи на ПК програмами є PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher.

Правда, слід зауважити, що різниця між видавничими системами та текстовими процесорами поступово стирається, бо такі процесори як Word Perfect або Microsoft Word уже наближаються до видавничих систем. У всякому разі вони в змозі забезпечити набір і друкування нескладних видань.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3202; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.