Шкідники сільськогосподарських культур

До шкідників сільськогосподарських рослин відносять широке і різноманітне коло рослиноїдних тварин, що відносяться до чотирьох типів, семи класів.

Перший тип Круглі черви Nemathelminthes, клас Нематода Nematoda.

Другий тип Молюски Mollusca, клас Черевоногі Gastropoda.

Третій тип Членистоногі Arthropoda включає чотири класи: Павукоподібні Arachnida, Ракоподібні Crustacea, Багатоніжки Myriopoda та Комахи Insecta.

Четвертий тип Хордові Vertebruta, клас Гризуни Rodentida.

Тип Круглі черви. Клас Нематоди. Значна група, понад 1500 видів, нематод є паразитами рослин. Їх розміри зазвичай мікроскопічні, від десятих долей міліметра до декількох міліметрів. Тіло нечленисте, в ньому виділяють головний, тулубовий і хвостовий відділи (рис. 8.1).

Порожнина тіла первинна, кровоносна і дихальна системи нерозвинені. Нематоди – роздільностатеві черв’яки. Нематоди розвиваються і живляться всередині, рідше на поверхні різних частин рослин. У їх глотці є щільний загострений орган – стилет, що висувається з ротового отвору, проколює та розриває тканини рослин. Пошкодження рослин нематодами різноманітні: відставання в рості, в’янення, псування пошкодженої частини, утворення галів. Серед нематод відомі серйозні шкідники різних сільськогосподарських культур, наприклад, картопляна, галова, рисова, цибулева, сунична нематоди.

 

Рис. 8.1. Схема будови тіла (гермафродитні) нематоди: 1 – передній кінець тіла, що несе рот; 2 – кишка; 3 – клоака, 4 – видільна система, 5 – семенник; 6 – нервове кільце; 7 – дорзальний нерв; 8 – вентральний нервовий стовбур; 9 – видільної отвір

Тип молюски. Клас Черевоногі. Істотними багатоїдними шкідниками рослин є деякі наземні представники типу Молюски, класу Черевоногі – равлики і слимаки. Тіло подовжене, м’яке, нечленисте, поділено на голову з двома парами щупалець, на яких розміщені органи зору, дотику і нюху, мішкоподібний тулуб, вкритий шкіряною складкою – мантією і раковиною (у слимаків не розвинена), і ногу – подовжений мускульний відросток черевної стінки тіла, що слугує органом руху (рис. 8.2). Кровоносна система – незамкнена. Орган дихання – легенева мантійна порожнина. Равлики і слимаки гермафродитні, обох статей тварини. Наземні молюски живляться рослинами, рослинними рештками, грибами. Рот забезпечений роговою пластинкою – щелепою. У глотці знаходиться мускульний язик з теркою – системою дрібних рогових зубчиків, за допомогою яких молюски відгризають і перетирають їжу. Масовими шкідниками є деякі поширені види слимаків: сітчастий, моторний, облямований, садовий. В умовах достатнього зволоження слимаки шкодять різним польовим, овочевим та ягідним культурам.

 

а)
 
 

б)
Рис. 8.2. Слимак Deroceras agreste: а) загальний вигляд; б) будова: 1 – нотум; 2 – мантія; 3 – очні щупальця; 4 – тактильні щупальця; 5 – легеневе отвір; 6 – нога; 7 – край ноги

 

Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні. Кліщі мають мікроскопічні розміри (0,2-0,3 мм). Тіло компактне, частіше плоске або округле. Членики і відділи тіла (головогруди і черевце) зливаються між собою (рис. 8.3).

 

 

а) б) в) г) д)

Рис. 8.3.Кліщ павутинний: а) самка; б) самець; в) личинка; г) яйця; д) листок огірка, пошкоджений павутинним кліщем

 

Ротовий апарат у більшості представників колючо-сисний. Ніг – чотири пари, у личинок – три пари. Серед кліщів є хижаки і сапрофаги, багато – паразитів теплокровних тварин. Рослиноїдні кліщі проколюють покриви і живляться соком рослин, викликаючи різні пошкодження у вигляді знебарвлених плям, в’янення, утворення галлів тощо. Небезпечними шкідниками є павутинні кліщі, плодові кліщі, смородиновий бруньковий кліщ, цибулевий кліщ тощо.

Рис. 8.4. Мокриця звичайна Рис. 8.5. Ківсяки крапчастий

Клас Ракоподібні. Головний відділ складається з п’яти сегментів, кількість сегментів грудного і черевного відділів у представників різних підкласів неоднакове. Є дві пари антен (щупиків). Переважно у водних тварин, органом дихання яких є зябра. Шкідниками культурних рослин є щитень, мокриця звичайна (рис. 8.4).

Клас Багатоніжки. Наземні трахейнодихаючі членистоногі. Тіло довге, червоподібне, циліндричне, з гомономною сегментацією, розділене на два відділи – голову і тулуб. Вусиків одна пара. На кожному сегменті тулуба є одна або дві пари ніг. Відкладають яйця. Ведуть прихований спосіб життя, вдень ховаються в ґрунті, під опалими листками. На поверхні ґрунту вони зазвичай трапляються вночі, в похмурі дощові дні – рано вранці або в затінених вологих місцях. Шкідниками рослин є представники родини двопарноногих – ківсяк крапчастий (рис. 8.5). Пошкоджують переважно в теплицях та в умовах достатнього зволоження кореневі системи рослин.

Клас комахи. Клас комах поділяється на 34 ряди. Кожен ряд поділяється на родини, родини – на роди, роди – на види. Вид – основна систематична одиниця. Для позначення видів прийнята бінарна номенклатура: кожному виду дають дві назви – родове і видове, додаючи після видової назви прізвище вченого, який вперше описав цей вид. Наприклад, білан капустяний Pieris brassicae L., де Pieris – родова назва, brassicae – видове, L. – початкова буква прізвища вченого (Лінней).

Нижче наведемо коротку характеристику найголовніших рядів рослиноїдних комах.

Прямокрилі(Orthoptera). Комахи з подовженим і стислим з боків тілом. Ротові органи гризучого типу. Передні крила шкірясті, задні – сітчасті, ширше передніх. Задні ноги зазвичай стрибальні. У самок часто розвинений добре помітний яйцеклад. Перетворення неповне. Ряд видів може утворювати зграї (скупчення дорослих комах) або куліги (скупчення личинок). Такі види – небезпечні шкідники рослин. Представники: сарана, цвіркуни, коники, капустянки.

 

а) б) в)
г) д) ж)
         

Рис. 8.6. Шкідники: а) цикадка; б) пшеничний трипс; в) пшеничні жуки;

г) мурашний лев; д) совка-гамма; ж) пильщик

 

Рівнокрилі (Homoptera). Переважно дрібні комахи, рідше великі (цикадки). Ротовий апарат колючо-сисного типу. Мають дві пари перетинчастих крил, у самок вони часто відсутні. Перетворення неповне. Сюди відносяться цикадки (рис 8.6, а), листоблішки, попелиці, червеці та щитівки. Напівтвердококрилі або клопи (Hemiptera). Наземні або рідше водні комахи (водоміри) з ротовим апаратом колючо-сисного типу, у виді хоботка з 3-4 члеників. Крил дві пари. Верхні біля основи шкірясті, на верхівці перетинчасті; нижні – перетинчасті, прозорі. Перетворення неповне. Більшість наземних клопів – фітофаги, деякі – хижаки.

Бахромчастокрилі або трипси (Thysanoptera). Дрібні комахи, довжиною до 5 мм, з вузьким тілом. Ротовий апарат колючо-сисного типу. Мають дві пари вузьких крил по краях з бахромою з довгих тонких волосків. Ноги бігательні, з бульбашкоподібними присосками на кінцях лапок. Перетворення неповне. Більшість видів – фітофаги, але є і хижаки. Представники: пшеничний і вівсяний трипси (рис 8.6, б).

Твердокрилі або жуки(Coleoptera). Дорослі комахи з щільним покривом тіла. Ротовий апарат гризучого типу. Верхні крила (надкрила) жорсткі, хітинізовані, нижні, – перетинчасті, у спокої складаються під верхніми. Перетворення повне. Личинки червоподібні, з ногами на грудних члениках, іноді без ніг, у деяких родинах камподеоподібні. Один з найбільших рядів комах, що налічує понад 20000 видів. Жуки зустрічаються повсюдно, спосіб життя їх виключно різноманітний. Більшість живиться рослинною їжею (травневі хрущі, хлібні жуки бурякові довгоносики), є серед них і хижаки (кокцинеліди, жужелиці) (рис 8.6, в).

Сітчастокрилі (Neuroptera). Різноманітні за величиною комахи з сітчастими крилами, у розмаху від 6 до 75 мм. Ротовий апарат гризучого типу. Вусики довгі. Перетворення повне. Личинки і дорослі комахи є хижаками (златоочка звичайна, мурашиний лев) (рис 8.6, г).

Лускокрилі або метелики (Lepidoptera). Різноманітні за величиною, часто яскраво забарвлені комахи. Мають дві пари перетинчастих, повністю або частково покритих лусочками крил, у розмаху до 26 см. Ротовий апарат сисного типу у вигляді довгого хоботка. Перетворення повне. Личинки мають від двох до п’яти пар ніг на черевних сегментах і називаються гусеницями. Лялечки покриті. Ряд видів – небезпечні шкідники (озима совка, яблунева плодожерка, бавовникова совка тощо) (рис 8.6, д).

Перетинчастокрилі (Hymenoptera). Виключно мінливі за величиною комахи. Їх довжина коливається від 0,5 до 5-6 см. Ротовий апарат гризучого або гризучо-сисного типу. Крила перетинчасті, причому задні значно менше передніх. Черевце сидяче, нерідко стебельчасте. Самки іноді мають жало або довгий яйцеклад. Перетворення повне. Личинки червоподібні, переважно безногі, з розвиненою головою. Лялечка відкрита. До цього ряду належать пильщики (рис 8.6, ж), оси, джмелі, мурашки, бджоли, наїзники. Більшість з них корисні як ентомофаги або обпилювачі.

Двокрилі (Diptera). Комахи тільки з однією парою перетинчастих прозорих крил. Ротовий апарат сисного типу, іноді колючо-сисного (комари). Перетворення повне. Личинки червоподібні, з невираженою головою, без ніг. Лялечка, як правило, поміщена в пупарій. Це один з крупних рядів, що налічує більше 20000 видів. Спосіб життя його представників найрізноманітніший. Серед них є кровососи, хижаки, паразити, шкідники рослин.

Тип Хордові. Клас Гризуни. Гризуни – переважно дрібні рослиноїдні ссавці. В основному високоплодовиті, короткоживучі тварини. Більшість веде нічний спосіб життя, є також підземні, напівводні та деревні представники. Деякі впадають у зимівлю, роблять запаси корму. Пошкодження – крупні погризи зеленої рослинності, колосків, бульб і коренеплодів, гілок і кори дерев. Багатоїдними шкідниками є багато видів ховрахів, хом’яків, щурів, мишей та полівок. Шкодять польовим і овочевим культурам, лугам і пасовищам, садам, а також запасам сільськогосподарської продукції.

 


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 5115; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.031 сек.