Спеціальні фактори мають низьку ступінь міжнародної мобільності, що пов’язано із заходами державної політики або із відсутністю потреби в них за кордоном.

Очевидно, що хороша озброєність країни розвинутими і спеціальними факторами та здатність їх ефективно розвивати забезпечують країні лідируючу позицію у світовому господарстві. І, навпаки, наявність у країні лише основних і загальних факторів виробництва не може забезпечити її міжнародної конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.

Сучасне світове господарство характеризується наступними рисами:

q розвитком міжнародного переміщення факторів виробництва;

q зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах розміщених в різних країнах;

q економічна політика держав, що передбачає підтримку міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній і багатосторонній основі;

q Виникнення економіки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних об’єднань.

 

Міжнародна економіка та її структура.

Міжнародна економіка як наука покликана розробляти теорії і концепції, що дають можливість будувати найбільш раціональні економічні відносини однієї країни з іншими, враховуючи свої і чужі особливості. Це обумовлює предмет навчальної дисципліни “Міжнародна економіка”. Ним є економічні відносини сучасних країн.

Міжнародна економіка(МЕ) - це частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії суб’єктів господарювання з різних країн світу у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва, фінансування, формування міжнародної економічної політики.

Ознаками міжнародної економіки є:

1. Розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі.

2. Розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, в формах вивозу і ввозу капіталу, робочої сили і технологій.

3. Міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених в декількох країнах, в першу чергу в рамках транснаціональних корпорацій.

4. Самостійна міжнародна фінансова сфера, яка не пов’язана з обслуговуванням міжнародного руху товарів і факторів виробництва.

5. Система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання з метою забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку.

6. Економічна політика держав, яка виходить з принципів відкритої економіки.

Умовна структура міжнародної економіки, наступна:

· базові поняття і концепції які лежать в основі міжнародної політики – міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство;

· економічна політика держав, механізми державного регулювання економіки в цілому і її зовнішніх аспектів зокрема;

· .конкретні форми міжнародних економічних відносин в яких проявляється міжнародна економіка;

  • міжнародне регулювання і нагляд які включають діяльність міжнародних економічних і фінансових організацій, які спеціально створені для моніторингу і регулювання міжнародної економіки або окремих її елементів.

Функціональноміжнародна економіка поділяється на міжнародну мікро і макроекономіку.

Міжнародна мікроекономіка - це частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає закономірності руху окремих товарів і факторів їх виробництва, а також їх ринкові характеристики (попит, пропозиція, ціна і т.д.).

Міжнародна макроекономіка – це частина теорії міжнародної економіки яка вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

 


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1309; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.