Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та захист людини під час дії хімічної речовини


Для повітря робочої зони виробничих приміщень відповідно до ДСП 201-97 установлюють гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. ГДК виражаються в міліграмах (мг) шкідливої речовини, що приходиться на 1 кубічний метр повітря, тобто мг/м3. Вказують клас небезпеки. Далі встановлюють коефіцієнт комбінованої дії (Ккд). Ккд=√n, де n – кількість НХР.

КОМБІНОВАНА ДІЯ НХР- коли розраховується сумарне надходження всіх НХР із одного середовища (наприклад, із атмосферного повітря), див. ДСП 201-97. Це сумісна біологічна дія одночасно присутніх в атмосферному повітрі забруднюючих речовин (сумація, посилення, послаблення або незалежна дія).

КОМПЛЕКСНА ДІЯ НХР- коли небезпечна хімічна речовина надходить в організм людини одночасно із різних середовищ (з атмосферного повітря + із питної води + з продуктами харчування). В таких випадках розраховують сумарне добове надходження НХР.

ПОЄДНАНА ДІЯ НХР – коли НХР надходять в організм людини разом з небезпечним чинником іншої природи (наприклад, із радіонуклідами).

· Далі, розраховується ГДЗ = Ккд ∙ 100%.

· При одночасній присутності в повітряному середовищі декількох шкідливих речовин, що володіють односпрямованою дією, повинне дотримуватися умова:

· (С1/ГДК1) + (С2/ГДК2) + (С3/ГДК3) + …+ (Сn/ГДКn) £ 1,

де С1, С2, С3, ..., Сn – фактичні концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони, мг / м3; ГДК1, ГДК2, ГДК3, …, ГДКn - гранично допустимі концентрації цих речовин в повітрі робочої зони.

Якщо НХР відносять до різних класів небезпеки, то ПЗф (показник забруднення фактичний розраховується за формулою:

С1 С2 Сn

ПЗф =-------- + ------ + ------ х 100%, де

ГДК1∙К1 ГДК1∙К2 ГДКn∙Кn

 

К- коефіцієнт приведення суміші до 3-го класу небезпеки - відповідно Кл.небезпеки НХР- 1 кл -0,8, 2 кл. – 0,9, 3 кл. – 1,0, 4 кл. – 1,1.

 

ГДЗ – це гранично допустиме забруднення= Ккд ∙100%.

 

 

Далі (див. ДСП 201-97) розраховують кратність перевищення ГДЗ:

ПЗф / ГДЗ і на стор. 3 (ДСП) ми бачимо ступінь небезпечності комбінованої дії суміші НХР:

< 1 безпечний
> 1 -2 слабко небезпечний
> 2 – 4,4 помірно небезпечний
> 4,4 – 8 небезпечний
> 8 дуже небезпечний

 

 

Найбільш сприятливий для подиху атмосферне повітря, що містить (% по обсягу): азоту — 78,08, кисню — 20,95, інертних газів — 0,93, вуглекислого газу — 0,03, інших газів — 0,01.

Шкідливі речовини, що виділяються в повітря робочої зони, змінюють його склад, у результаті чого він істотно може відрізнятися від складу атмосферного повітря. У виробничих умовах у повітря можуть виділятися тверді і рідкі частки, а також пари і гази. Пари і гази утворять з повітрям суміші, а тверді і рідкі частки — аеродисперсні системи — аерозолі.

Аерозолі - це повітря чи газ, що містять у собі зважені тверді чи рідкі частки. Аерозолі поділяють на пил, дим, туман. Пил чи дим — це системи, що складаються з газів повітря і розподілених у них часток твердої речовини, а тумани — системи, утворені газами повітря і частками рідини.

Розміри твердих часток пилу перевищують 1 мкм (1 мікрометр = 10-6 м), а розміри твердих часток диму менше цього значення. Розрізняють крупно дисперсний (розмір твердих часток більш 50 мкм), середньо дисперсний (від 10 до 50 мкм) і дрібно дисперсний (розмір часток менш 10 мкм) пил. Розмір рідких часток, що утворять тумани, лежить у межах від 0,3 до 5 мкм.

Пил, потрапляючи в організм людини, сприяє фіброгенному впливу, тобто дратує слизові оболонки дихальних шляхів. Осідаючи в легенях, пил затримується в них. При тривалому вдиханні пилу виникають професійні захворювання легень — пневмоконіози.

При вдиханні пилу, що містить вільний двооксид кремнію (SiО2), розвивається найбільш відома форма пневмоконіозу — силікоз. Якщо двооксид кремнію знаходиться в зв'язаному з іншими з'єднаннями стані, виникає професійне захворювання — силікатоз. Серед силікатозів найбільш поширені асбестоз, цементоз, талькоз.Дата добавления: 2016-07-05; просмотров: 2493; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.