Формування стилю готелю


Стиль готелю — це єдність постійних художніх і текстових елементів (констант) у всіх рекламних розробках і засобах ре­клами готелю. В останнє десятиліття сформувався цілий напря­мок маркетингових комунікацій — формування фірмового сти­лю.

Розробка фірмового стилю, до якої залучають фахівців як з самого готелю, так і ззовні, повинна вестися з урахуванням того, що:

1) зорове сприйняття є першим, а часом і останнім при оцінці атрибутики готелю;

2) кожен готель повинний мати особливий, тільки йому властивий символ. Фірмовий стиль готелю повинен пізнавано виділятися з загальної маси;

3) для створення фірмового стилю готелю необхідно виби­рати такі символи і кольори, що впливали б на емоційному рівні на людей, викликаючи почуття симпатії і довіри до готелю;

4) аксесуари фірмового стилю готелю повинні давати уяв­лення про масштаби його діяльності, слід як можна яскравіше підтримувати своєрідність готелю і його відмінність від конку­рентів;

5) грамотно розроблений фірмовий стиль робить готель найбільш авторитетним і привабливим в очах партнерів і клієнтів;

6) витримані в єдиному фірмовому стилі інтер'єр і екстер'єр готелю сприятливо впливають на сприйняття й емоційну оцін­ку готелю, створюють позитивний образ готелю серед співроб­ітників, а також у громадськості;

7) фірмовий стиль формує уявлення про готель в цілому, тобто охоплює всі напрямки його діяльності, що є дуже значи­мим.

При розробці фірмового стилю готелю враховують резуль­тати маркетингових досліджень, рекомендації філологів, пси­хологів, фахівців РК.

Розробка фірмового стилю готелю включає:

• всебічне лінгвістичне дослідження товарного знаку і то­варної марки в заданих регіонах реалізації готельних по­слуг;

• розробка слогану (девізу) або системи слоганів для діяль­ності готелю;

• розробка фірмового знаку;

• розробка комбінованого поєднання констант фірмового стилю готелю (фірмовий блок);

• розробка фірмової гарнітури шрифту;

• колірне вирішення знаку, логотипу;

• об'ємно- просторові вирішення логотипу і знаку;

• графічні трансформації фірмового блоку;

• розробка фірмових форматів усіх видів видань;

• розробка фірмової системи верстки;

• розробка готельних бланків, конвертів, візитних карток,готельного бейджа (табличка, що приколюється до костю­ма), запрошень, поздоровлень і конвертів для них;

• розробка прес-релізу;

• розробка папок для рекламних матеріалів і ділової доку­ментації;

• розробка сувенірної і рекламної продукції: листівки, пла­кати, буклети, наклейки, значки, написи і малюнки на руч­ки, годинники, запальнички, майки тощо;

• дизайнерські розробки інтер'єру номерів, офісних та ро­бочих приміщень;

• розробка внутрішньої і зовнішньої візуальної інформації;

• дизайн костюмів і спецодягу;

• розробкаупакування. Основними цілями формування готельного стилю є:

• виділення готелю з загальної маси готелів-конкурентів;

• формування чіткої ринкової позиції послуг готелю на ринку.

Фірмовий стиль готелю забезпечує йому ряд переваг, а саме: допомагає клієнтам орієнтуватися в потоці інформації і швид­ко знаходити необхідний готель; підвищує ефективність рек­лами; знижує витрати на формування комунікацій; забезпечує досягнення необхідної єдності всієї реклами та інших засобів маркетингових комунікацій готелю; сприяє підвищенню корпоративного духу, поєднує персонал, викликає почуття гордості за готель; позитивно впливає на естетичні почуття клієнтів та персоналу і загальний естетичний рівень готелю.

Найважливішими елементами готельного стилю є:

• товарний знак (ім'я, знак, символ або їхнє поєднання, якими позначають готельні послуги, що пропонуються спожи­вачеві. Іноді застосовується торговельний знак, що є типом по­значення товарної марки, яка юридичне захищена. Зареєстро­ваний торговельний знак у цьому випадку супроводжується спеціальним символом ®);

• фірмовий шрифтовий напис (логотип) (оригінальне на-; креслення найменування рекламодавця, що використо­вується як символ готелю, найчастіше виконує роль товар­ної марки);

• фірмове гасло (слоган • рекламне гасло, девіз, афористично висловлена думка, що виконує роль рекламного послан­ня; іноді стає ідеєю цілої рекламної кампанії, втягуючи у ' свою орбіту багато інших видів реклами);

• фірмовий блок (традиційне або часто уживане поєднання декількох елементів фірмового стилю (товарна емблема);

• фірмовий колір (один з компонентів загального образу готелю, він також може мати правовий захист у випадку реєстрації товарного знаку в цьому кольорі);

• інші фірмові константи: листівки, буклети, каталоги, бланки (листи, конверти, листівки), прапори і рекламні щити, різні емблеми готелю, що не є товарними знаками, оригі­нальні піктограми (абстрактні графічні символи), певні внутрішньоготельні стандарти, формат видань друкованої продукції і рекламних матеріалів.

Особливу роль у системі фірмового стилю виконує уніфор­ма, основним і ключовим призначенням якої є встановлення єдиних правил поведінки.Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 436; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.