Прийоми кольорового вирішення

Кольорове вирішення готелів досить різноманітне. Нижче наводяться найбільш характерні прийоми кольорового вирі­шення інтер'єру, що відповідають сучасним вимогам архітек­тури готелів.

У деяких готелях внутрішній об'єм вестибюльної групи не розчленований на окремі приміщення, але він усе ж таки має композиційно відособлені функціональні зони. Це досягаєть­ся за допомогою кольору. Так, наприклад, фарбуванням підлоги і стелі в один колір (частіше білий) можна досягти враження єдності об'єму групи приміщень. Диференціація цього об'єму на окремі зони, що відповідають функціям вестибюля, опера­ційного холу, фойє, глядацької зали й інших приміщень, може бути здійснена за допомогою кольорових акцентів. Кольором ча­сто акцентуються центральні сходи, зона бюро оформлення та ін.

Вибір кольорових акцентів повинен відповідати функціям приміщень. Червоний колір часто використовується в зоні чер­гового адміністратора як приваблюючий увагу; спокійний си­ньо-блакитний колір використовується у вестибюлі тощо.

Колірна гама інтер'єру, побудована на поєднанні трьохос­новних кольорів — жовтого, червоного, синього, на загальному білому фоні є оптимальною для функціонального фарбування приміщень. Вона викликає почуття піднесеності і бадьорості, що відповідає призначенню цих приміщень.

Важливе значення колір має в архітектурі всього комплек­су. Так, зв'язок внутрішнього простору із зовнішнім можна ви­рішити застосуванням у фарбуванні інтер'єру кольорів, які найбільш характерні для колориту самого готелю і навколиш­ньої забудови. Велика насиченість колірних тонів у фарбуванні інтер'єру і контрастність поєднань підсилюють кольорове зву­чання ансамблю.

Якщо кольором виділити основні конструктивні елементи (підлогу, стелю або несучі конструкції), а другорядні елементи (перегородки, стовпи) пофарбувати в нейтральні кольори, то внутрішній і зовнішній простір може сприйматися як єдине се­редовище.

Для сучасних номерів характерне раціональне використан­ня площ. У невеликих приміщеннях не повинне бути вражен­ня тісноти. Велике значення в цьому належить кольорові.

Прийоми використання кольору для композиційного по­в'язування різних зон номера, а також номера з іншими при­міщеннями досить різноманітні. Найбільш розповсюдженими є такі: 1) кожне приміщення вирішене у своїй кольоровій гамі; 2) усі приміщення мають одну кольорову гаму.

Перший прийом застосовується для великих номерів. У цьому випадку стіни передпокою і санвузла фарбують у наси­чені кольори (червоний, синій, зелений тощо), стіни кімнати — у світлі тони малої насиченості. Для номерів невеликої площі

(9-12 м2) доцільно застосовувати єдину колірну гаму, що сприяє композиційному поєднанню різних зон, від чого номер візуаль­но здається просторішим.

При виборі колірного вирішення номера необхідно при­ймати до уваги колір громадських приміщень житлового повер­ху. Часто колірна композиція будується на контрастному по­єднанні кольорів і яскравостей. Якщо в номерах застосовують­ся м'які поєднання тонів, а в коридорах і холах — насичені тони, то номер справляє враження тьмяного, нецікавого.

В інших випадках ставиться задача об'єднати кольором приміщення житлового поверху для того, щоб номери можна було розглядати не як ізольовані замкнуті осередки, а як части­ну житлового поверху. У коридорах і житлових кімнатах часто застосовуються м'які, спокійні кольори — жовтий, ясно-зеле­ний, бежевий тощо; у передпокоях використовуються насичені кольори, які можна розглядати як кольорові акценти всього комплексу. Такий спосіб дозволяє досягти композиційного об­'єднання холів, коридорів і номерів.

І, нарешті, застосовується ще один прийом — це однотон­на композиція, побудована на поєднанні кольорів, близьких за кольоровим тоном.

Колір є одним з основних засобів у створенні індивідуаль­них архітектурних вирішень інтер'єрів типових приміщень.

Розглянуті приклади дозволяють зробити такі рекомендації з кольорового вирішення інтер'єру готелів:

1. Кольорове вирішення не може розглядатися як «останній штрих» в оформленні інтер'єру. Колір інтер'єру і його просто­рове вирішення повинні йти паралельно із самого початку про­ектування готелю.

2. Колір інтер'єру варто вибирати з урахуванням природ­них умов (ландшафт, освітленість, колорит середовища тощо), архітектури навколишніх будинків, а також і самого готелю.

3. При виборі кольорового вирішення приміщення варто взяти також до уваги місце розташування готелю і його орієн­тацію за сторонами світу. Холодну і нейтральну гами кольоро­вої обробки інтер'єру рекомендується вибирати для готелів, роз­ташованих у регіонах з жарким кліматом (наприклад, Крим), а також у регіонах з більш холодним кліматом (наприклад, Київ) при світлових прорізах приміщень, орієнтованих на південь.

 

Теплу гаму кольорової обробки інтер'єру варто вибирати в готелях, розташованих у регіонах з холодним кліматом, а також у приміщеннях, у яких світлові прорізи звернені на північ.

Необхідно враховувати залежність кольорового вирішен­ня від призначення приміщення і часу впливу даного колірно­го середовища на людину. Відповідно до цього до колірного вирішення приміщень готелів висувають такі вимоги:

1. У номерах повинні переважати спокійні кольори нейт­ральних тонів, що забезпечить умови для відпочинку і роботи. Кольорові акценти тут застосовуються обмежено.

2. У вестибюлі доцільно використовувати кольори середньо­хвильової частини спектра (жовті, блакитні, зелені) середньої насиченості, з великим коефіцієнтом відбиття. Кольорові акцен­ти повинні бути розміщені таким чином, щоб під час роботи вони не потрапляли в поле зору обслуговуючого персоналу.

3. У прохідних приміщеннях (сходи, коридори) можна за­стосовувати будь-які кольори. Стіни і стеля повинні бути світли­ми з великим коефіцієнтом відбиття.

4. У холах не слід застосовувати яскраві кольори і різкі кон­трасти. Тут повинні переважати кольори нейтральних і мало-насичених тонів.

5. Колір доцільно застосовувати для орієнтування гостей. З цією метою біля чергового адміністратора, в ліфтових холах і біля сходів варто використовувати «помітні» кольори, що при­вертають увагу приїжджаючих. Коридори різних поверхів ре­комендується фарбувати у кольори, контрастні за яскравістю або колірним тоном. Хроматичні контрасти варто будувати на використанні насичених кольорів.

Крім функціональних завдань, які необхідно враховувати при колірному рішенні інтер'єру, необхідно також домагатися гармонійного поєднання кольорів усіх елементів інтер'єру.

З численних варіантів колірної композиції інтер'єру вестибюльної групи найбільш рекомендованою є композиція, по­будована на поєднанні світлих і нейтральних тонів загального фону з насиченими і яскравими колірними акцентами.

Рекомендуються такі колірні акценти інтер'єру: • однотонні, побудовані на використанні групи близьких

кольорів (для виявлення центра композиції береться більш

насичений колір);

багатобарвні, побудовані на протиставленні головних ко­льорів або взаємодоповненні. Для номерів доцільні такі колірні композиції:

• однотонні, побудовані на одному головному кольорі або

групі близьких кольорів;

• полярні композиції, побудовані на протиставленні двох головних кольорів або двох груп близьких один до одного кольорів;

• триколірні, побудовані на трьох головних кольорах.

Варто використовувати різні властивості кольорів з метою коректування розмірів і пропорцій номерів.

При проектуванні колірного вирішення готелів необхідно враховувати сприйняття кольору при природному і штучному освітленні. При цьому потрібно враховувати здатність кольору знижувати насиченість і змінювати колірний тон як при інтен­сивному, так і при слабкому освітленні; знижувати насиченість світла предмета на яскравому фоні; змінювати колірний тон у залежності від кольоровості випромінювання джерела світла.


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 301; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.