Структурні схеми автоматів

Задачі та основні етапи структурного синтезу

Автомат із числом внутрішніх станів більше двох є складним цифровим автоматом і реалізується на основі композицій деякого числа більш простих автоматів (тригерів).

При структурному синтезі цифрових автоматів використовується канонічний метод. Суть цього методу складається у зведенні синтезу автоматів до синтезу булевих функцій.

 

 

Рис.7.1. Загальна схема цифрового автомата

 

На рис. 7.1 комбінаційна схема L2 використовується для реалізації зовнішніх сигналів керування y1, y2, …, yj, за допомогою яких управляють об'єктом керування. Комбінаційна схема L1 служить для одержання сигналів збудження входів тригерів. Перехід автомата з одного стану в інший виконується сигналом синхронізації C. Канонічний метод синтезу автомата складається з 6 етапів:

1. Кодування вхідних сигналів цифрового автомата (букв вхідного алфавіту) двійковими кодами на вхідних шинах X={x1, x2, … , xi}.

2. Кодування букв вихідного алфавіту двійковими кодами на вихідних шинах автомата Y={y1, y2, … , yj}.

3. Кодування внутрішніх станів автомата двійковими кодами станів тригерів Q={Q1, Q2, … , Qm}.

4. Складання структурних таблиць автомата і запис систем функцій виходу і функцій збудження r1, r2, … , rl входів тригерів.

5. Мінімізація систем функцій виходу і функцій збудження, і перетворення їх до заданого базису.

6. Побудова схеми автомата.

 

Структурні схеми автоматів

В загальному випадку комбінаційна схема в наведеній структурній схемі автомата може вирішувати кілька різних задач. Якщо цю схему розбити на підсхеми так, щоб кожна задача вирішувалося окремою підсхемою, то структурна схема автомата можуть бути представлена у вигляді, що представлений на рис. 7.2. У цій схемі комбінаційна схема КС1 формує функції виходу, КС2 – функції збудження елементів пам’яті, перетворювач кодів ПК1 використовується для перекодування вхідних сигналів, а перетворювач кодів ПК2 – для перетворення вихідних сигналів. Наявність перетворювачів кодів ПК1 і ПК2 не є обов'язковим у структурній схемі автомата, але в деяких випадках їх включення в схему дозволяє домогтися зменшення складності, спростити процес побудови або контроль роботи схеми автомата.

 

 

Рис.7.2. Структурна схема автомата з перетворювачами вхідних і вихідних сигналів

 

Необхідно відзначити, що вигляд структурної схеми автомата в значному ступені залежить від системи логічних елементів, що використовуються. Наприклад, при побудові схеми на елементах із синхронізацією, що зберігають результат логічної операції до моменту приходу сигналу, необхідність в елементах пам'яті часто відпадає. У цьому випадку структурна схема автомата може бути зображена у вигляді, наведеному на рис. 7.3.

 

 

Рис.7.3. Структурна схема автомата, побудованого на елементах із синхронізацією

 


Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 2641; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.