Сутність векселі та його функції.

Згідно Закону України „Про обіг векселів в Україні ” від 5.04.2004 р. векселем є цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Вексель взагалі є унікальним інструментом, який поєднує у собі функції боргового зобов’язання, цінного папера та платіжного інструменту.

Вексель в обороті виконує такі функції:

Ø вексель використається як засіб платежу за товари , роботи, послуги. Операції з векселями, пов’язані з їх видачею та погашенням, характеризують його як платіжний інструмент. Кожен суб'єкт господарського життя, приймаючи век­селі від споживачів, фактично надає їм комерційний кре­дит.

Ø засіб забезпечення – вексель може використовуватися як засіб застави.

Вексель (простий і переказний) як цінний папір має підвищену оборотоздатність і тому широко використовується як фінансовий інструмент. У торгівельному обороті „солідні” векселі досить легко приймаються у сплату боргу не лише тому, що таким векселем він має змогу, у свою чергу , розраховуватися за своїми власними зобов’язаннями, а у разі потреби – щляхом врахування у банку отримати гроші до настання терміну платежу.

Одним із способів забезпечення зо­бов'язань боржників і отримання банківського кредиту є застава. Застава – це забезпечення поворотності кредиту у випадку невиконання своїх зобов'язань боржником щодо повернення кредиту і (або) несплати процентів за ними шляхом обертання вимог банку-кредитора на стягнення вартості заставленого майна.

У заставу можуть передаватися будь-які речі, цінності, папери, інше рухоме й нерухоме майно та майнові права. Серед розмаїття заставного кредиту для учасників госпо­дарського життя особливо важливою є застава векселів.

Механізм заставних операцій з векселями передбачає такі дії: банк відкриває спеціальний позичковий рахунок і відо­бражає в ньому суму наданої позички під забезпечення прийнятих векселів; позичка оформлюється без зазначення терміну або до на­стання строку погашення векселів; позички надаються шляхом видачі клієнтові чекової книжки; співвідношення вартості прийнятих у заставу векселів і наданих кредитів визначається банком кожному конкрет­ному клієнтові залежно від його кредитоспроможності та надійності пред'явлених ним векселів.

Ø засіб взаєморозрахунків у замкнутому ланцюги підприємств, що обмініються між собою товарами, послугами, роботами.

Один і той самий вексель у процесі обігу здатний погасити цілу низку грошових зобов’язань. Саме ця його особливість й використовується від час проведення заліків взаємної заборгованості .

 


Дата добавления: 2020-12-11; просмотров: 154; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.