Гуманістична ігрова терапія

Цей підхід можна застосовувати до дітей практично будь-якого рівня розвитку, тому що|бо| терапевтичне середовище|середа| повинне встановлюватися так, щоб відповідати потребам кожної дитини|дитя|.

Гуманістичний підхід можна застосовувати в роботі з|із| дітьми, що демонструють різноманітні|всілякий| психопатологічні симптоми, оскільки|тому що| знову ж таки терапевтичне середовище|середа| може бути модифіковане спеціально під них. Більш того|більше того|, оскільки|тому що| подібна терапія вважається дуже м'якою, виникає менше ятрогенних ефектів (ятрогенні ефекти — несприятливі ефекти, викликані|спричинені| методами і умовами лікування), і тому менше проблем при психокорекції значної кількості дітей.

Гуманістичну терапію зазвичай|звично| не рекомендують для роботи з|із| дуже агресивними дітьми. Жорстка система і обмеження, потрібні таким дітям, несумісні з|із| філософією даного підходу.

Основні правила гуманістичної ігрової терапії:

1. Арт-терапевт розвиває теплі, дружні відносини з|із| дитиною|дитя|. Контакт з|із| дитиною|дитя| слід встановлювати якнайшвидше.

2. Арт-терапевт повністю приймає дитину|дитя| такою, якою вона є.

3. Арт-терапевт створює умови дозволеності у відносинах, так, щоб дитина|дитя| відчувала себе вільною у виразі|вираження| своїх відчуттів|почуття|.

4. Арт-терапевт готовий усвідомлювати відчуття|почуття|, що виражаються|виказуються,висловлюються| дитиною|дитя| і відображати|відбивати| їх так, щоб дитина|дитя| досягала інсайту, розуміла свою поведінку.

5. Арт-терапевт відчуває повагу до здатності|здібність| дитини|дитя| вирішувати свої власні проблеми, якщо їй надається така можливість|спроможність|. Відповідальність за вибір і за проведення змін лежить на дитині|дитя|.

6. Арт-терапевт жодним чином|ніяким чином| не намагається|пробувати| скеровувати дії дитини|дитя| або її мову|промова|. Дитина|дитя| — ведучий, терапевт слідує|прямувати| за нею.

7. Арт-терапевт не намагається|пробувати| прискорити хід лікування. Це поступовий процес, і терапевт повинен усвідомлювати це.

- 3 -

Групова психодрама – це метод, що являє собою рольову гру, в ході якої створюються необхідні умови для спонтанного вираження відчуттів, пов’язаних з найбільш важливими для підлітка проблемами.

Психодрама була створена і розроблена Р. Морено на основі досвіду його театрального експерименту “спонтанного театру”, початкова ціль якого не була пов’язана з психотерапією і заключалась в розвитку та реалізації творчого потенціалу людини, її творчого Я в “театрі життя”. Внутрішні і міжособистісні зміни, які досягаються учасниками “спонтанного театру”, послужили основою для подальшого розвитку психодрами.

Р. Морено виходив з того, що людина володіє природною здатністю до гри і, виконуючи різні ролі, отримує можливість експериментувати з реальними і нереальними життєвими ролями, творчо працювати над власними проблемами і конфліктами. В ході розігрування ситуацій виникають спонтанність, креативність, істинний емоційний зв’язок між учасниками ситуацій, катарсис сприяє розвитку творчої активності та досягненню інсайту. Все це створює сприятливу основу для творчого переосмислення власних проблем і конфліктів, виробленню більш глибокого і адекватного саморозуміння, подолання неконструктивних поведінкових стереотипів і способів емоційного реагування, формування нової, адекватної поведінки і нових способів емоційного реагування.

Подальші дослідження в галузі психодрами підтверджують зв’язок між драматичним розігруванням ролей і зміною поведінки, відносин, установок, емоційного реагування. В якості факторів, позитивно впливаючих на зміни установок під впливом психодраматичного розігрування ролей, вказують: вільний вибір (приймати участь чи бути спостерігачем); вільний вибір ролі; залучення учасника до виконавчої діяльності; поява можливості внести до гри власні імпровізації; отримання учасником позитивного закріплення по закінченні дії. Відзначається також, що психодрама сприяє подоланню захисних позицій учасника, посилює емоційне захоплення, допомагає вивченню власних проблем, досягненню катарсису та інсайту.

Класична процедура психодрами пропонує наявність наступних елементів:

· головний виконавець, пропонуючий свої проблеми;

· керівник, той хто допомагає досліджувати проблему (функції керівника заключаються в організації потрібної дії, простору, створенню атмосфери довіри, стимулювання учасників до спонтанності, підготовка виконавця і всієї групи до рольової гри (“розігрів”), виявлення проблем і переживань учасника, коментування, залучення допоміжних персонажів, організація обговорення, емоційний обмін, аналіз інтерпретації того, що відбувається);

· помічник керівника – кокерівник і учні, виконуючі додаткові ролі і посилюючі функції керівника (зіграти роль, яка потрібна головному виконавцю для реалізації задуму; допомогти зрозуміти, як він сприймає взаємовідносини з іншими персонажами дії; зробити видимі неусвідомлені його відносини; спрямовувати героя вирішувати проблеми і конфлікти; допомогти перейти від драматичної дії до реальності);

· глядачі – інші члени групи, які не беруть безпосередньої участі в драматичній дії, але обговорюють ситуацію після завершення;

· сцена – місце, де розгортаються події, життєвий простір.

Процес психодрами включає три основні фази: ініціативну, власне драматичну та обговорення.

В першій фазі зазвичай проходить розминка, завдання якої стимулювати спонтанність учасників, послаблення страху, тривоги і неспокою, зняття захисту, створення відповідної емоційної атмосфери. Для цього використовуються різні додаткові засоби: дискусія, “живі скульптури”, імпровізації, розігрування казок або фантастичних ситуацій та інші.

Друга фаза – розігрування рольової ситуації, або драматична дія, під час якої учасник може досягти катарсису і усвідомити свої істинні відчуття, ставлення, установки, проблеми і конфлікти. Полегшити ці процеси допомагають певні прийоми: “дзеркало”, “двійники”, “інші Я”, монолог, діалог, побудова майбутнього, проба реальності та інші.

Третя фаза – фаза обговорення, або інтеграції, - є завершальною. Починається вона з обговорень учасниками, які не брали безпосередньої участі драматичній дії, про свої враження, власні хвилювання, асоціації, думки, спогади, які виникали в них під час розігрування рольових ситуацій. Потім висловлюються безпосередні учасники дії.

В результаті психодрами набуваються нові знання, які дозволяють вирішити існуючі проблеми або по-новому подивитись на них. Підлітки починають розуміти себе і своїх товаришів, усвідомлюють свою поведінку, розуміють старших і самі прагнуть змін. В ході занять негативний досвід витісняється позитивними змінами. Поведінка підлітків стає адекватною, вони набувають навичок поведінки в різних ситуаціях і це все відбувається усвідомлено і за власним бажанням.

- 4 -

Фототерапія, заснована на використанні|вживання| фотографії або слайдів для вирішення психологічних проблем, а також для розвитку і гармонізації особистості, є|з'являтися,являтися| одним з напрямків|направлення| арт-терапії|.

Основний зміст|вміст,утримання| фототерапії — створення|створіння| або сприйняття фотографічних образів|зображення|, що доповнюється їх обговоренням і різними видами творчої діяльності, включаючи образотворче мистецтво, рух, танець|танок|, вигадування історій, віршів.

Відомий психотерапевт М. Е. Бурно в одній з своїх книг «Терапія творчим самовираженням» цілий розділ присвятив мистецтву фотографії і фототерапії. Він пише: «Творча фотографія, на відміну від звичайної|звичний|, є віддзеркаленням|відображення,відбиття| на знімку індивідуальних душевних особливостей. Камерою художник|митець|-фотограф відбирає своє, що допомагає зрозуміти себе, відчуває внаслідок цього творче натхнення — резонанс з|із| навколишнім світом краси|врода|... Коли у людини з'являться|появляться| який-небудь тягар і тривоги, вона звернеться|обернеться| до своїх знімків, щоб наново|заново| пережити натхнення і заряджати новою енергією життя, добра і краси|врода|...»

Особливою силою|силоміць| володіють, на думку М. Е. Бурно, колективно-творчі музично-слайдові композиції, в створенні|створіння| яких може брати участь ціла група — сім'я, компанія друзів, клас. Мелодії, інтуїтивно підібрані до слайдів, підсилюють|посилювати| натхнення.

Можливості|спроможність| фотографії (слайдів)

1. Фотографія дозволяє «грати» з|із| реальністю і її зримими відображеннями — вибирати з|із| неї те, що найцікавіше і важливіше|поважно|, творчо комбінувати різні елементи реальності один з|із| одним і навіть створювати іншу, фантастичну реальність, невидиму фізичним зором.

2. Передає особисте|особовий| відношення|ставлення| до зображеної|змальованої| події. Знімок виражає|виказувати,висловлювати| думки|гадка| і відчуття|почуття| фотографа.

3. Прояснює|проясняти| події, приховані за кадром. Зйомка миттєва. Схоплюючи найдрібніші тимчасові моменти, фотограф опинятися перед фактом, що побачене їм вже розпалося, зникло. Тому найчастіше, показуючи кому-небудь|будь-хто| фотографії, ми супроводжуємо показ розповіддю|оповідання|. Розповідь|оповідання| дозволяє не тільки|не лише| передати наше відношення|ставлення| до того, що зображене|змальоване| на фотографії, але і роз'яснити|роз'ясняти| те, що приховано «за кадром».

4. Впливає на глядача.

5. Є|з'являтися,являтися| універсальним інструментом збереження|зберігання| і передачі інформації і образного пізнання реальності.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1260; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.